archived page

Poslanica predsednika ob svetovnem dnevu učiteljev

Ljubljana, 5.10.2012  |  izjava


Poslanica predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka ob svetovnem dnevu učiteljev
Ljubljana, 5. oktober 2012


Sporočila ob svetovnem dnevu učiteljev so tesno povezana s prihodnostjo družbe in še posebej s prihodnostjo otrok in mladih. Ti bodo soustvarjali in določali našo skupno prihodnost. Kako bodo pripravljeni na izzive, ki jih pri tem čakajo, je v veliki meri odvisno od dela učiteljic in učiteljev.

Vsak od nas se spominja učiteljice ali učitelja, ki je imel v času našega šolanja še posebno velik vpliv na nas, ki nas je znal navdušiti nad učno snovjo in ki je v nas prepoznal potenciale ter jih pomagal razvijati. Takšni učitelji imajo pomembno vlogo pri krepitvi ustvarjalnosti in graditvi pozitivne samopodobe učencev in jim pogosto pomagajo odkriti tudi tiste talente, za katere se sami niso zavedali, da jih imajo. Niso le podajalci učne snovi, ampak tudi posredovalci vrednot kot temeljnih sestavin kulture.

Našo osebnost v veliki meri oblikujejo sporočila in vrednote, ki so nam jih posredovale učiteljice in učitelji s svojim znanjem, vedenjem, človečnostjo, pa tudi sočutjem. Ta dediščina učiteljskega dela v vsakem od nas ima neprecenljivo vrednost.

Spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji,

svoje delo opravljate z veliko zavzetostjo in predanostjo. Zanj ne pričakujete posebne zahvale in pogosto je za vas nagrada že to, da kasneje vidite, kako so se vaši nekdanji učenci razvili v čudovite osebnosti in kako so uspeli najti svoje mesto v družbi, ki ustreza njihovim željam in sposobnostim.

Vaše delo ni zgolj poklic, ampak je obenem tudi poslanstvo. Ustrezni pogoji za vaše delo, priznanje in spoštovanje učiteljskega poklica, dobre razmere za vaše izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje ter urejeno in stabilno okolje za pedagoško delo so bistven predpogoj, da lahko uresničujete to družbeno izjemno pomembno poslanstvo.

Napovedane so spremembe v organizaciji in delu šol. Spremembe morajo temeljiti na rešitvah, ki ne bodo poslabšale, ampak izboljšale delovne pogoje učiteljev ter organizacijo in izvajanje pedagoškega procesa. V snovanje teh rešitev bi morali biti vključeni tudi učitelji sami, na vseh ravneh. Brez učiteljev in učencev se ne bi smelo spreminjati ničesar, kar je povezano z njihovim delom in razvojem.

Čisto na koncu bi rad posebej čestital vsem letošnjim prejemnicam in prejemnikom nagrade Republike Slovenije na področju šolstva, ki se podeljuje za izjemne dosežke oziroma za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja. Vaše delo pomembno prispeva k dvigu kakovosti našega sistema vzgoje in izobraževanja, za kar se vam tudi sam iskreno zahvaljujem.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani