archived page

Predsednik republike podelil odlikovanja Red za zasluge

Ljubljana, 11.7.2011  |  sporočilo za javnost, govor


opozorilo  Za ogled te vsebine morate imeti nameščen Adobe Flash Player in omogočen javascript v vašem brskalniku.

Prenesite si brezplačni Flash Player!

Adobe Flash Player

Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Redom za zasluge odlikoval Karla Destovnika, Valentina Kralja, Janeza Mejača in Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije (foto: Stanko Gruden/STA)
Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Redom za zasluge odlikoval:
  • Karla Destovnika, za njegov prispevek k razvoju invalidskega varstva v Sloveniji in k ugledu Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije,
  • Valentina Kralja, za njegovo vztrajno skrb za ljudi s posebnimi potrebami in zavzetost za njihovo vsestransko vključevanje v družbeno dogajanje,
  • Janeza Mejača, za njegov vsestranski prispevek k slovenski baletni in gledališki umetnosti, ter
  • Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, za njeno vztrajno in sistematično skrb za izboljšanje položaja ljudi z okvaro sluha ob 80. obletnici njenega delovanja


Nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka na podelitvi odlikovanj Karlu Destovniku, Valentinu Kralju, Janezu Mejaču ter Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije
Ljubljana, 11. julija 2011


Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Redom za zasluge odlikoval Karla Destovnika, Valentina Kralja, Janeza Mejača in Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije (foto: Stanko Gruden/STA)Spoštovana odlikovanka,
spoštovani odlikovanci,
spoštovani gostje,

z današnjimi odlikovanji se Republika Slovenija zahvaljuje za številne prispevke vsakogar od odlikovancev na njegovem področju. Hkrati pa je to tudi priložnost, da se spomnimo na vrednote, ki družijo vsa ta odlikovanja. Posebej bi želel poudariti dve – ustvarjalnost in podjetnost. Kajti poleg tega, kar so vsak od odlikovancev in odlikovana organizacija naredili na svojem področju, so s svojim dolgoletnim, večdesetletnim delom izkazali realnost vrednot ustvarjalnosti in podjetnosti, in to na področjih, kjer te vrednote niso vselej dovolj dobro opažene, niso dovolj dobro razumljene in niso sprejete v dovolj veliki meri kot vodilo za družbo kot celoto.

Karl Destovnik se je odlikoval na področju organizacije, znanja in specialne in rehabilitacijske pedagogike. Njegovo delo je bilo inovativno in je tudi danes inovativno. Je pobudnik novega in drugačnega pristopa k delu z invalidi, razvijanju novih povezav različnega znanja v celoto in večjo učinkovitost. Posvečal se je in posveča se vprašanjem razvoja vseh vidikov in vseh ravni invalidskega varstva z odličnimi organizacijskimi prijemi za razvoj menedžmenta na tem področju, za razvoj podjetne misli, podjetništva. To so vrednote, ki jih moramo na področju skrbi za rehabilitacijo gojiti še s posebno pozornostjo in z občutkom za končne učinke.

Valentin Kralj ravno tako sodi v tisto skupino ljudi, ki so z novimi prebliski razumeli potrebo po socialnem vključevanju, inkluziji, in pomembnosti tega vključevanja za delovno in šolsko okolje. Razumel je misel, ki daje polno vsebino konceptu človekovih pravic, zavzemal se je in zavzema se za odpravljanje stereotipov in preseganje diskriminacije invalidov. Zamislimo se nad temi prispevki. Ne gre zgolj za usodo posameznikov, ne gre zgolj za pomoč, čeprav so te vrednote vselej v ospredju. Gre tudi za inovativnost, gre za premagovanje diskriminacije, gre za razvijanje kulturno-umetniških dejavnosti različnih ljubiteljskih kulturnih skupin, vse to pa vsebuje tudi potrebno organizacijsko podjetnost in vse to je treba tudi razumeti s stališča pomena, tako ustvarjalnega kot tudi podjetnega pristopa.

Janez Mejač, mojster baleta, pedagog, režiser, organizator in vodja, je v naši državi ne samo široko znan, ampak deležen številnih priznanj za umetniško delo. Tem priznanjem se današnje odlikovanje pridružuje, pri čemer pa je pri tem odlikovanju in njegovi obrazložitvi v veliki meri v ospredju organiziranje in neposredno delo za druge – poleg lastne umetniške ustvarjalnosti in velike izrazne moči – delo za druge z namenom, da bi umetnost vzljubili, da bi jo sprejeli kot smiselni del osebne identitete in verjeli vanjo. Janeza Mejača lahko mirno prištevamo, poleg njegovih vrhunskih umetniških dosežkov, v skupino najučinkovitejših menedžerjev in pedagogov na umetniškem področju. In če smo se na umetniškem področju navadili na izraz pedagog, se moramo navaditi tudi na izraz menedžer in prepoznati, med tistimi vrhunskimi umetniki, ki so pokazali tudi menedžerske sposobnosti, te sposobnosti cenimo kot samostojno, pomembno vrednoto, za katero je prav, da jo naša družba v polni meri prizna.

Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Redom za zasluge odlikoval Karla Destovnika, Valentina Kralja, Janeza Mejača in Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije (foto: Stanko Gruden/STA)Značilnosti vseh teh vrednot in skupna značilnost naših odlikovancev, teh treh odlikovancev, je, da so bili odlični vsak na svojem ožjem področju ustvarjanja, ampak so se vselej tudi ukvarjali z drugimi, organizirali okolje in pogoje za ustvarjalno delovanje in iskanje novih in drugačnih priložnosti. Ravno ta skrb za druge, skrb za drugega, skrb za organizacijo in čim večji učinek tega, kar se naredi za drugega, je nekaj, kar moramo ceniti in kar je treba nagraditi.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije praznuje 80 let. To je lep jubilej in to je tudi eno izmed društev, ki je v vsem tem 80-letnem razvoju učinkovito razvijalo različne programe za ljudi z okvaro sluha. Znakovni jezik je postal z njihovo pomočjo logičen in vedno pogostejši spremljevalec govora in pogovarjanja. Z razvojem klicnih centrov, s povečevanjem števila tolmačev je vsem nam omogočeno, da razumemo gluhe, četudi jih ne slišimo, da se oni z nami in mi z njimi lahko pogovarjamo in sporazumevamo. Kakršenkoli govor in kakršenkoli način naj bo v uporabi, naj bo tudi dostopen vsakomur. Tudi v tem je veliko sporočilo inovacije in podjetnosti, organizacijske sposobnosti narediti inovacijo široko uporabno in široko dostopno. Prispevek društva na tem področju je pomemben za vključevanje in za enakopravnost gluhih in naglušnih pri njihovem vključevanju v delo, kajti gluhota je najbolj prikrita invalidnost. Na tem področju, kot tudi na drugih, moramo v Sloveniji znati bolj spoštovati vse, kar se novega in dobrega naredi, vse, kar smo sposobni novega in dobrega tudi na nov način in dobro organizirati ter te vrednote ustvarjalnosti in podjetnosti ceniti tudi tam, kjer jih ne pričakujemo.

Danes smo v položaju, v katerem se o ustvarjalnosti in podjetnosti pogosto govori v gospodarskem kontekstu, v smislu večje dodane vrednosti. Ampak prav je, da o njih razmislimo, in da jih razumemo v vsej njihovi polnosti, vsej njihovi pomembnosti. Današnje podelitve odlikovanj so namenjene prav temu, da razumemo, izrazimo spoštovanje, nagradimo te vrednote in ljudi, ki so jih znali v svojem življenjskem delu uveljavljati, in da hkrati s tem damo tudi sporočilo naši javnosti, kajti take vrednote, kot jih zastopajo in kot so jih živeli, jih še živijo in jih še bodo živeli naši odlikovanci, bodo peljale našo družbo naprej. Torej, danes je – kot mnogokrat – tudi dan za optimizem. S tem sporočilom optimizma, s to zahvalo v duhu optimizma bi želel zaključiti ta svoj dodaten, kratek nagovor, se še enkrat zahvaliti odlikovancem in jim zaželeti veliko uspeha v nadaljnjem delu. Hvala lepa.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani