arhivska stran
Bivši predsednik republike slovenije

Evropa regij

Lendava, 23. 8. 2013 | govori

Prof. dr. Danilo Türk na Mednarodni vlagateljski konferenci "Energije za prihodnost"
Lendava, 23. in 24. avgust 2013

Evropa ima mnogo obrazov. Evropejci smo bili do nedavnega navajeni videti Evropo kot kontinent držav, v prvi vrsti nacionalnih držav, in kot Evropo, ki so jo razdelile ločnice hladne vojne. Vendar je, v perspektivi zgodovine dolgega trajanja, "l'histoire de la longue duree", če si izposodimo primeren opis francoskega zgodovinarja Fernanda Braudela, Evropa prostor, ki ga opredeljujejo mnoge plasti zgodovine in množica regij. Če si pobližje ogledamo slednje, bomo opazili pomembno bogastvo in raznovrstnost.

Vzemimo le peščico primerov. Švicarsko mesto Ženeva je obkroženo z ozemljem Francije (Visoka Savoja in pokrajina Gex) in je v več stoletjih razvilo tesne odnose s svojim francoskim okoljem - te so označila brezcarinska območja in dobro koordiniran razvoj infrastrukture. Tirolska je bila po prvi svetovni vojni razdeljena med Avstrijo in Italijo, kasneje, po drugi svetovni vojni, pa je postala regija posebnega trgovinskega režima, ki je okrepil ekonomsko dinamičnost na obeh straneh meje. Po razdelitvi "mrtvorojenega" Svobodnega tržaškega ozemlja med Italijo in Jugoslavijo (1954) sta sosednji državi vzpostavili režim maloobmejnega prometa, ki je omogočil gibanje ljudi in blaga v obmejnem območju, in ki je bil precej nad ravnmi, kakršne so bile značilne za ideološko razdeljeno Evropo tistega časa. Mnogi regionalni aranžmaji v Evropi so se razvili na območjih starejših razmejitev. Dober primer je območje preliva Oresund med Dansko in Švedsko, območje razvitega regionalnega sodelovanja, od nedavnega povezano z mostom, ki je spojil ekonomska bazena na obeh straneh preliva: bazena Kopenhagna in Malmoja.

Ti primeri ilustrirajo raznovrstnost regionalnih aranžmajev preko državnih meja in njihovo kontinuirano veljavnost v našem času. Dandanes ideoloških delitev ni več in čedalje večji del Evrope tvori Evropsko unijo, sistem tesne ekonomske integracije in čedalje bolj poenotenih pravnih standardov, ki so pomembni za razvoj. Vprašanje je, kako ta napredek zadeva razvoj različnih, zgodovinsko vzpostavljenih regij.

Seveda, danes nekateri instrumenti iz preteklosti, kot npr. brezcarinski režimi, niso več potrebni. V ospredje stopajo novi elementi, vključno s skupnim prostorskim planiranjem, razvojem infrastrukture, spodbujanjem investicij, skupnimi projekti zaščite okolja, novimi oblikami sodelovanja za blaženje posledic naravnih nesreč, s projekti na področju kulture in z mnogimi drugimi. Evropska unija predstavlja temeljno raven in ne gornje meje regionalnega sodelovanja. Več ko bo sodelovanja, bolje bo - za Evropsko unijo, za čezmejne regije in predvsem za ljudi.

Lendava je kraj ki je izkusil vse muhe zgodovine: kot tranzitna regija od davnine, kot obmejno območje v preteklem stoletju, kot mesto blizu trde ločnice med hladno vojno več desetletij in kot mesto, ki uživa prednosti razvoja po koncu hladne vojne, še posebej dejstva, da so vsa sosednja območja danes del Evropske unije. Nedavni pristop Hrvaške je sklenil to pomembno transformacijo. Danes imajo sosednja območja Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije in njihove občine zgodovinsko priložnost. Časi še nikoli niso bili tako obetavni kot danes. Trenutni ekonomski problemi ne smejo zatemniti velike slike: To je čas za domiselne in pogumne ljudi. Celotna regija med glavnimi urbanimi centri: med Ljubljano, Dunajem, Budimpešto in Zagrebom bi morala izkoristiti svojo enkratno lokacijo in nove možnosti. Skladi Evropske unije bodo v pomoč. Vendar, bistveni so domišljija, zdrava ekonomska ambicija in poslovni talent. Naj se izrazijo v polni meri.

Mednarodna vlagateljska konferenca
Lendava, 23. avgust 2013