arhivska stran
Bivši predsednik republike slovenije

Pozdravni nagovor bivšega predsednika republike prof. dr. Danila Türka na prireditvi ob spominskem dnevu Občine Hrpelje-Kozina

Rodik, Artviže, 21. 7. 2013 | govori

Velja govorjena beseda!

Spoštovani svojci padlih,
spoštovane borke in borci NOB,
dragi krajani,
spoštovani gostje,

spet smo zbrani na tem kraju zgodovinskega spomina, v spoštovanju žrtev vojnega nasilja in ob spominskem dnevu občine Hrpelje-Kozina, ki je tudi pomemben dan našega primorskega in slovenskega domoljubja.

Pogosto prihajamo sem. Pred enim letom sem v svojem slovesnem nagovoru obljubil, da bom letos ponovno prišel. V veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim. V veliko čast si štejem, da lahko skupaj z vami obudim spomin na težke čase narodnoosvobodilnega boja in da se pridružim tej naši skupni proslavi domoljubja.

V našem domoljubju nas vodi spomin na velike žrtve za svobodo in velika dejanja našega naroda v njegovi dolgi in težki zgodovini, spomin na kmečke punte, na program zedinjene Slovenije, na veličasten narodnoosvobodilni boj proti fašizmu in nacizmu in na našo osamosvojitveno vojno leta 1991.

Naš narod in naša država imata trdne korenine. Iz njih izhaja naša današnja moč in naša sposobnost reševati probleme našega časa. V teh koreninah moramo iskati in najti tudi naš pogled naprej, pogled v ustvarjanje podobe in identitete slovenskega naroda za prihodnje. Je Slovenija že, kot pravi za Primorsko, naša himna, Vstala Primorska, našla svoj pravi obraz? Ga še iščemo? In če je tako, smo ga sposobni najti?

Še nedavno tega so se nam zdeli odgovori na ta vprašanja jasni in lahki. Slovenija je z osamosvojitvijo, z lastno državo in z vključitvijo v evroatlantske integracije že našla svoj pravi obraz. Toda, Evropska unija, ki se je še pred kratkim zdela naš varni pristan, je vse bolj tudi naš skupni, evropski problem.

Kriza zaupanja v evropske institucije je vse globlja, Evropska unija pa vse bolj razcepljena. Skupnega političnega jedra in skupne vizije ni čutiti. Prepričljive, skupne ekonomske strategije Evropske unije ni videti. Problemi se povečujejo. Poglablja se nevarna neobčutljivost Evrope za veliko nezaposlenost, za vse daljše obdobje recesije, neobčutljivost za usodo mlade generacije.

Vse to nas mora skrbeti. Smo še lahko prepričani, da bodo sedanji evropski poskusi uspešni? V času, ko dvomimo se moramo še bolj zavedati naše narodne samobitnosti, naše identitete in sposobnosti, da premagamo težave, ki jih prinaša čas. Če nam bo vsiljena vloga "poskusnega zajčka", bomo morali biti sposobni tudi reči ne. Tudi v teh časih nas mora voditi domoljubje.

Domoljubje je naša velika vrednota. Negujmo ga na način primeren našemu času. S tem bomo še najbolje pomagali sebi in se oddolžili spominu na žrtve iz Rodika, Artviž in številnih drugih krajev Slovenije.

Naj živi naša Primorska! Naj živi neodvisna in suverena Republika Slovenija!