arhivska stran
Bivši predsednik republike slovenije

Ne gre za povišanje, ampak za dodelitev sredstev

Ljubljana, 20. 6. 2013 | sporočila za javnost

Povečanje sredstev Urada predsednika republike za 115.694 EUR v predlogu rebalansa proračuna za leto 2013 je namenjeno zagotavljanju sredstev za delovanje Pisarne bivšega predsednika, ki jih prejšnja vlada v sprejetem proračunu za leto 2013 sploh ni predvidela oziroma zagotovila. Sredstva, ki so bila Pisarni bivšega predsednika nato dodeljena s sklepom vlade v marcu 2013 (83.000 EUR za materialne stroške in investicije), ker jih veljavni proračun ni predvidel, so seveda upoštevana v zgoraj omenjenem znesku (115.694 EUR) rebalansa proračuna. 

Pisarna bivšega predsednika sicer za svoje zakonsko opredeljeno delovanje, vključujoč tudi odpravnine bivših funkcionarjev ter razliko pri pokojnini prvega predsednika, potrebuje okrog 240.000 EUR. Manjkajoča sredstva za Pisarno bivšega predsednika bodo zagotovljena iz proračunskih sredstev Urada predsednika republike. 

Navedeni znesek predstavlja torej celotni strošek delovanja Pisarne bivšega predsednika republike in ne dodatna sredstva, kot je to mogoče razbrati iz nekaterih javnih komentarjev.