arhivska stran
Bivši predsednik republike slovenije

Dr. Danilo Türk govoril na slovesnosti ob dnevu OZN

Ljubljana, 23. 10. 2013 | sporočila za javnost

Na slovesnosti ob dnevu OZN, ki jo je organiziralo slovensko Društvo za Združene narode je kot slavnostni govornik nastopil bivši predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. V govoru je poudaril zgodovinski pomen OZN na področjih prizadevanj za razvoj, za mednarodni mir in varnost in za spoštovanje človekovih pravic.

Dr. Danilo Türk govoril na slovesnosti ob dnevu OZN
Foto: Jana Mohorčič


Združeni narodi so v svoji zgodovini bistveno prispevali h krepitvi razvoja v svetu, tako s konkretno pomočjo državam v razvoju kot tudi z oblikovanjem razvojnih konceptov in mednarodnih instrumentov, kot so razvojni cilji, sprejeti ob začetku novega tisočletja. Ti cilji in drugi instrumenti, ki jih razvija OZN, so povzeli številna spoznanja, do katerih so prišli Združeni narodi v svoji več kot polstoletni praksi. Bili so predmet temeljite obravnave na mnogih globalnih konferencah preteklih desetletij in predstavljajo pomembno oporo razvojnim prizadevanjem našega časa. V zadnjem desetletju je v svetu prišlo do bistvenega zmanjšanja absolutne revščine, načrti za prihodnje pa nakazujejo možnost njenega izkoreninjenja do l. 2030. Prav izkoreninjenje absolutne revščine, to je položaja, v katerem živijo ljudje z manj kot dvema dolarjema dohodkov na dan, je eno glavnih poslanstev OZN v našem času.

Seveda pa je osrednja naloga OZN ohranjanje mednarodnega miru in varnosti. OZN je na tem področju dosegla velike uspehe, a je hkrati doživela tudi mnoga razočaranja. Ta čas je naša pozornost usmerjena k vojni v Siriji in oživitvi diplomacije kot sredstva za zaustavitev vojne. Sodelovanje ZDA in Rusije, dveh stalnih članic Varnostnega sveta se je že pokazalo kot učinkovito sredstvo za oživitev diplomacije in kot izraz odgovornosti dveh stalnih članic Varnostnega sveta pri vzpostavljanju pogojev za politično rešitev oboroženega spopada v Siriji. Za poln uspeh tega prizadevanja pa je nujno potreben diplomatski in mednarodnopravni okvir OZN. Generalni sekretar in njegov posebni odposlanec za Sirijo imata veliko vlogo pri snovanju nadaljnjih korakov v smeri politične rešitve. Varnostni svet pa je slej ko prej poglavitni organ odločanja in zagotavljanja legitimnosti rešitev.

Ob koncu govora se je dr. Danilo Türk zadržal pri vprašanju, kaj za Slovenijo pomeni OZN danes. Poudaril je, da je OZN organizacija, ki temelji na suverenosti in suvereni enakosti njenih članov. Za Slovenijo, državo, ki je polno suverenost pridobila nedavno je to izjemno pomembno. Pomen te okoliščine je še toliko večji, ker Slovenija v tem času doživlja težave, ki so v veliki meri posledica zunanjih okoliščin - sistemskih pomanjkljivosti evrskega sistema in problematičnosti ekonomske politike evropskih institucij, ki so vse bolj odtujene od ljudi. V takih razmerah se moramo še bolj zavedati, da smo suverena država, in da moramo biti sposobni reševati svoje probleme z lastnimi sposobnosti. Razmišljati moramo s svojo glavo in uveljavljati moramo lastno voljo. Trditve o tem, da naj bi bil "prihod trojke" neizbežen in celo odrešujoč pa moramo zavračati. Vse to potrebujemo za naš razvoj, za blaginjo ljudi v Sloveniji, za ohranitev našega dostojanstva in zato, da nas bodo v svetu spoštovali.

Dr. Danilo Türk se je zahvalil Društvu Republike Slovenije za Združene narode, za njegovo delo, nagrajencem letošnjega natečaja za najboljša dela o OZN in o mednarodnih odnosih pa je čestital za njihove dosežke.

Dan OZN_nagrajenci
Foto: Jana Mohorčič