Milan Kučan [na prvo stran]

Biografija
Novinarsko središče
Politična misel
Pisarna
Povezave
   

 

Intervjuji in izjave
seznam    

O Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije
Žurnal24, 3. oktobra 2007

 


Ob močnih reakcijah na Hrvaškem na sodbo Haaškega sodišča za zločine, storjene v Vukovarju, je Milan Kučan na prošnjo Žurnala24 (3.oktober 2007) ocenil vlogo tega sodišča, pa tudi razmišljanja v nekaterih hrvaških političnih krogih o prekinitvi sodelovanja z Mednarodnim sodiščem za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije:

"Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije so ustanovili ZN z namenom, da bi zločini zoper človečnost in vojna hudodelstva, ki so spremljali razpadanje nekdanje skupne jugoslovanske države, dobili tudi sodni epilog. S to odločitvijo so države članice ZN želele poudariti, da genocidna dejanja, zločini in nespoštovanje vojnega prava ter temeljnih človekovih pravic ne morejo ostati nekaznovani.

Brez ustanovitve in delovanja Haaškega sodišča je težko verjeti, da bi bili sproženi ustrezni postopki zoper storilce tovrstnih dejanj v posameznih državah na ozemlju nekdanje Jugoslavije ne glede na njihovo etnično pripadnost. Ker je Haaško sodišče ustanovljeno z odločitvijo ZN, so sodelovanju z njim zavezane vse njihove članice.

Kakor koli človek težko sprejme in je prizadet s katero od odločitev sodišča, na primer z obsodbo storilcev zločinov na Ovčari pri Vukovaru ali s tisto, povezano z zločini v Srebrenici, ki jo je sicer izreklo drugo sodišče, in tudi razume ogorčenje ljudi, posebej še svojce žrtev, pa vendarle ostane vprašanje, kaj je alternativa. Sam mislim, da druge dobre alternative ni in da bi zato demokratična javnost morala vztrajati, da se sodišče uveljavi kot institucija demokratične ureditve sveta in obrambe vladavine človekovih pravic, ne pa zahtevati njegovo osamitev in prekinitev sodelovanja z njim. Zato bi vse države, posebej tiste z največjim vplivom in zato tudi z največjo odgovornostjo, morale brezpogojno sodelovati z mednarodnim sodiščem za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije in z drugimi podobnimi sodišči ter krepiti njihovo nepristranost, verodostojnost in s tem njihovo avtoriteto."

 

 

seznam   na vrh