Milan Kučan [na prvo stran]

Biografija
Novinarsko središče
Politična misel
Pisarna
Povezave
   

 

Intervjuji in izjave
seznam    

O podpori predsedniškemu kandidatu
Info TV, 5. oktobra 2007

 


Novinar
Kako ocenjujete vlogo bivšega predsednika republike? Jo sploh potrebujemo?
Milan Kučan
Torej, predsedniku republike po poteku mandata pripade pisarna, v kateri lahko opravi to, kar je ostalo po koncu mandata. Poskrbi za vse svoje minulo delo, torej za urejanje arhiva, pa tudi zato, da ostanejo pri življenju socialne povezave znotraj države, pa tudi mednarodne mreže, da bi bile na razpolago tistim, ki so prišli za njim. Je pa to v prvi vrsti odvisno od vsakokratnih upravljavcev države, ali te vrste dejavnosti bivšega predsednika potrebujejo ali ne.
Novinar
Utrli ste pot funkciji predsednika države in nato prvega bivšega predsednika države. Menite, da vam je bilo zato kaj težje? Ali pa morda lažje, saj ste dejansko postavili visoka merila za vse vaše naslednike?
Milan Kučan
Neposrednega vzora iz izkušenj slovenskega naroda res ni bilo. So pa zato izkušnje iz sveta, predvsem iz primerljivih držav. Potrebno se je bilo ravnati tudi po teh izkušnjah, glede na dejstvo, da smo postavljali državo in njene institucije na novo. Marsikaj je zato bilo lažje, marsikaj pa težje. Težje je bilo zaradi tega, ker je bilo funkcijo potrebno vzpostavljati v razmerah in v razmerju političnih sil, ki ni bilo najbolj naklonjeno ne le instituciji predsednika države, ampak tudi ne konkretnemu prvemu izvoljenemu nosilcu funkcije.
Novinar
Kakšne vzvode vplivanja ste lahko dejansko uporabili kot predsednik države? Je bilo to odvisno zgolj od vaše osebnosti ali od vašega velikega političnega kapitala?
Milan Kučan
Funkcija predsednika republike, tako kot je določena v slovenski ustavi, je praktično brez slehernih operativnih vzvodov oblasti. Predsedniku torej ostaneta kot instrument njegova moralna integriteta in javna beseda. Prepričljivost in verodostojnost javne besede sta odvisni od vsakokratnega nosilca te funkcije ter od njegove predstave, na kakšen način je to funkcijo mogoče uresničevati. Sam sem bil prepričan, da je potrebno imeti trdno zavezništvo z državljankami in državljani, se nanje obračati z javno besedo, biti med njimi in čutiti njihovo dojemanje utripa v državi. Z verodostojnostjo tega zaledja je bilo potem lažje vplivati, priporočati in intervenirati pri drugih organih oblasti - z opozorili, predlogi, z mojim videnjem problemov države.
Novinar
Kaj menite o nedavnih pozivih, da bi se predsedniku države odvzelo nekatere pristojnosti, tako da bi bila njegova funkcija še bolj protokolarne narave?
Milan Kučan
Funkcija predsednika države ni odvisna od njenega vsakokratnega nosilca. Tudi zadovoljstvo ali nezadovoljstvo z njim ne more biti razlog za to, da se razpravlja o njegovih pristojnostih in pooblastilih. Marsikdo v tej državi ni zadovoljen z delom javnega tožilstva, pa zato ne bi bila vmesna zahteva, da se ga ukine. Marsikdo ni zadovoljen z delom ustavnega sodišča, pa seveda zato ni na mestu zahteva o njegovi ukinitvi. Te razprave se mi zdijo brezpredmetne. Pomembno pa se mi zdi nekaj drugega: da je vsakokratni ciklus volitev predsednika države priložnost, da se javnost ozavešča o pomembnosti te funkcije, da bi spoznala možnost njenega vpliva kot integratorja med posameznimi vejami oblasti. Pa tudi za vsakokratnega predsednika je to priložnost, da predstavi svoje videnje in način uresničevanja te funkcije.
Novinar
Kakšen odnos naj bi po vašem imela predsednik države in predsednik vlade? V času vašega predsednikovanja s svojimi stališči največkrat niste posegali v dnevno politično dogajanje.
Milan Kučan
No, posegel sem takrat, kadar se mi je to zdelo nujno potrebno. Predvsem z željo, da bi Slovenija ostala zvesta izročilu, ki je nekako vrojeno v nastanek države in zapisano v vrsti njenih dokumentov. Če omenim samo dva primera moje javne intervencije: recimo takrat, ko je bilo potrebno spremeniti 87. člen slovenske ustave zaradi podpisa pridružitvenega sporazuma z Evropsko Unijo in takrat, ko sta bila v parlamentu s strani gospoda Peterleta in gospoda Janše predlagana resolucija in zakon o lustraciji, če po domače to imenujem. Drugače pa mora biti, o tem sprašujete, razmerje med predsednikom države in predsednikom vlade delovno in produktivno. Je pa zmeraj odvisno od ljudi in od tega, ali se zavedajo, da država ni njihova last, pač pa jim je zaupana v upravljanje, ter da je uspešnost njenega upravljanja odvisna od kooperativnosti vseh, ki imajo to nalogo.
Novinar
Kakšnega predsednika države po vaše sedaj potrebuje Slovenija?
Milan Kučan
Dobrega.
Novinar
Tekom volilne kampanje ste obiskali nekatere predsedniške kandidate, vendar osebno niste podprli nobenega. Kaj ste želeli s tem javnosti sporočiti?
Milan Kučan
Pravzaprav ničesar. Mene je zanimali pogledi kandidatov, s katerimi sem se srečeval, na razmere v Sloveniji in kako znotraj razmer vidijo vlogo moralne avtoritete in moralnega integratorja predsednika republike. Ti kandidati imajo vsak svojo politično kilometrino, vsak svojo politično kariero. Ne rabijo javne podpore. V drugem krogu, tudi če se bodo stvari postavljale drugače, takrat bo pomembna opredelitev.

 

 

seznam   na vrh