Milan Kučan [na prvo stran]

Biografija
Novinarsko središče
Politična misel
Pisarna
Povezave
   

 

Sporočila za javnost
seznam    

Pravice bivšega predsednika republike
Ljubljana, 5. oktobra 2007

 


PRAVICE BIVŠEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA
Bivši predsednik republike Milan Kučan koristi (oziroma ne koristi) naslednje pravice iz Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 15/03, glej spletno stran www.bivsi-predsednik.si - poglavje Pisarna/Zakon):

- Ima pisarno za obdobje petih let z dvema sodelavkama, svetovalko in poslovno sekretarko. Pisarna bivšega predsednika republike Milana Kučana je začela delovati 14. marca 2003, po sprejemu Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika Republike Slovenije, in bo delovala do 22. decembra 2007;
- Nima varnostnika; odločitev o varovanju bivšega predsednika republike sprejema ustrezna strokovna služba, ki je bivšega predsednika republike varovala eno leto po koncu mandata;
- Nima vozila, nima voznika in ne vozi službenega vozila;
- Uporablja diplomatski potni list;
- Občasno koristi storitve državnega protokola;
- Prejema nadomestilo v višini razlike med svojo pokojnino in 80% plače aktualnega predsednika republike.
- Prejema vabila na državne svečanosti v skladu s protokolarnimi pravili;

Zgoraj zagotovljeni obseg pravic bo Milan Kučan koristil do vključno 22.12.2007.

PRAVICE BIVŠEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE PO ZAKLJUČKU DELOVANJA NJEGOVE PISARNE
Po 22. decembru 2007 pripada bivšemu predsedniku republike nadomestilo v višini razlike med njegovo pokojnino in 80% plače predsednika republike, v skladu z določili tretjega odstavka 20. člena zakona. Razlika v višini med pokojnino in 80% plače aktualnega predsednika republike je plačana iz državnega proračuna - sredstva so vključena v proračun Urada predsednika republike. Milan Kučan se je upokojil konec leta 2003. Za julij 2007 je znašala višina prejemkov Milana Kučana 3.229,45 EUR bruto.

Ima pravico dostopa do arhivov iz obdobja, ko je opravljal funkcijo predsednika republike.

V kolikor opravlja naloge kot bivši predsednik republike, ima pravico do pomoči in storitev protokola ali predstavništev RS v tujini ter, po presoji strokovnih služb, do varovanja.

Ima tudi pravico do diplomatskega potnega lista.

DEJAVNOST MILANA KUČANA V ČASU DELOVANJA NJEGOVE PISARNE
Bivši predsednik republike se je odzival na številne prošnje doktorandov, zgodovinarjev, raziskovalcev, novinarjev, političnih analitikov, ki iz različnih zornih kotov proučujejo družbene in zgodovinske procese. Deležen je bil povabil bivših in aktualnih državnikov, diplomatov, pa forumov in think-tankov. Aktiven je bil v različnih mednarodnih organizacijah in forumih, predvsem v Madridskem klubu, združenju bivših predsednikov držav in vlad, in v Mednarodnem etičnem kolegiju, ki se ukvarja z razmerji med etiko in politiko, posebej z etiko v javnem življenju za humano prihodnost človeštva in planeta. Zelo številna so še vedno tudi povabila ljudi iz različnih koncev Slovenije na prireditve in svečanosti, s katerimi obeležujemo mejnike v našem življenju, večkrat tudi z zaprosilom, da jim spregovori. Mnogi v bivšem predsedniku še zmeraj vidijo predsednika, moralno avtoriteto, in se nanj obračajo z vrsto svojih težav, opažanj in predlogov. Številna so tudi zaprosila domačih in tujih novinarjev za intervjuje in komentarje o dogajanju v Sloveniji in širše v regiji in v Evropi. Za vse to je bila pisarna, ki jo je imel na voljo, dobrodošla.

STROŠKI DELOVANJA PISARNE MILANA KUČANA
Podatki o stroških delovanja pisarne oziroma o sredstvih, ki so bila zagotovljena za pisarno bivšega predsednika republike Milanu Kučanu, so razvidni iz proračuna PU 1111 Predsednik Republike Slovenije - podprogram 01011102 "dejavnost bivšega predsednika Republike Slovenije" in so dostopni na spletni strani Ministrstva za finance: http://www.mf.gov.si/slov/proracun/sprejet_proracun/2008/sprejeti_2008.htm. Zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2007 bodo zadostovala za kritje vseh pravic bivšega predsednika, ki mu pripadajo po zakonu.

BIVŠA PRVA DAMA
Vloge bivše prve dame zakon ne omenja. Gospa Štefka Kučan se je v obdobju delovanja pisarne bivšega predsednika republike odzivala na povabila na različne priredite, sprejemala povabila za predavanja, intervjuje, odgovarjala državljanom, ki so se obračali nanjo, in občasno spremljala predsednika Kučana na njegovih delovnih poteh doma in v tujini. Spremljala je na primer svojega soproga v Sarajevo, kjer je prejel častitljiv naziv "državnik - humanist 20. stoletja", ki mu ga je podelila Mednarodna liga humanistov.

DEJAVNOST MILANA KUČANA PO ZAPRTJU NJEGOVE PISARNE
Odgovor o tem, kaj bo Milan Kučan počel potem, ko ne bo več imel pisarne bivšega predsednika republike, Milan Kučan prepušča prihodnosti.5.10.2007

 

 

seznam   na vrh