Milan Kučan [na prvo stran]

Biografija
Novinarsko središče
Politična misel
Pisarna
Povezave
   

 

Intervjuji in izjave
seznam    

O novoizvoljenem predsedniku republike
Radio Koper, 12. novembra 2007

 


Po izvolitvi novega predsednika republike dr. Danila Türka je Milan Kučan za italijanski program Radia Koper ocenil pomen volilne zmage dr. Türka za Slovenijo:
Devana Jovan
Dejali ste, da je Slovenija dobila dobrega predsednika, ki zagotavlja, da se bo država razvijala v pravo smer. Kaj ste hoteli povedati s tem, računajoč, da ima predsednik države omejene pristojnosti, čeprav je to najvišja državna funkcija, izvoljena na neposrednih volitvah?
Milan Kučan
Predsednik republike je predvsem najvišja moralna instanca v državi. Moralno moč mu daje tudi dejstvo, da je izvoljen neposredno. Dr. Türk je zagotovilo, da se bo Slovenija razvijala v smer, kakršno smo želeli ob rojstvu države. Zagotovilo je prepričanje, da mora Slovenija nadaljevati razvoj v smeri sodobne, odprte, svetovljanske, laične države in svobodomiselne družbe. To, kar je bilo v zadnjem času v bistvu nekoliko izven smeri plovbe.
Novinarka
Podčrtali ste besedo laična. Ali pomeni, da je to glas predvsem proti vladi, ali vendarle menite, da je bil glas za Danila Türka glas za spremembe?
Milan Kučan
No, zmaga gospoda Türka je nedvomno bleščeča in je v prvi vrsti to njegova zmaga. Za trezno in objektivno analizo, kaj vse se je zgodilo in kaj vse je vplivalo na volilni rezultat, torej tudi na relativno manjši uspeh gospoda Peterleta, je pa potrebna temeljita analiza. Gotovo iz te analize ni mogoče izločiti nezadovoljstva, ki ga velik del slovenskih ljudi z delovanjem te vlade. Ne samo na gospodarskem in socialnem področju, ampak tudi z vidika prilaščanja ali podrejanja vseh podsistemov državnega in družbenega življenja izvršni oblasti in uveljavljanja vrednot, ki so nekoliko odmaknjene od tistih, zapisanih v rojstni list države.
Novinarka
Torej vi menite, da je v tem zadnjem obdobju izvršilna oblast prevzela preveliko moč. Na ta način se je zmanjšala tudi vloga samega predsednika države - primeri tega so od problema ustavnih sodnikov in vseh ostalih imenovanj - in da je dediščina, ki jo dobiva kot predsednik države v tem trenutku v roke Danilo Türk, kar težka. Torej mora povrniti tudi ugled in pravo težo predsedniški funkciji v državi, verjetno tudi ne samo predsedniški funkciji, ampak tudi vlogi ostalih institucij v državi.
Milan Kučan
Imate prav. Slovenija je parlamentarna demokracija, ki je zgrajena na načelu delitve oblasti. Ne gre toliko za povrnitev ugleda in avtoritete predsednika republike, kot gre za spoštovanje načela delitve oblasti in za povrnitev ali utrditev avtoritete vseh organov institucije oblasti. V tem okviru je potem zagotovljena tudi avtoriteta predsednika republike in funkcije, ki nima moči iz pristojnosti, pač pa iz načina delovanja in drže predsednika, ki mora temeljito premisliti, kdaj se oglasi, kako vplivajo njegove besede, kakšna so pričakovanja državljanov, ustvarjati delovno ozračje in razumevanje med nosilci ključnih funkcij v državi.
Novinarka
To je zelo pomembno v trenutku, v katerem prevzemamo predsedovanje Evropske unije. Bi po vašem mnenju lahko prišlo do težav v kohabitaciji med Danilom Türkom in predsednikom vlade ali menite, da bo tudi glede na značaj in diplomatsko pot, ki jo ima za seboj Danilo Türk, to obdobje vendarle malo drugačno?
Milan Kučan
Neka napetost med predsednikom države in predsednikom vlade ni slovenska posebnost. Je nekako del ravnovesij, ki jih je v vsaki družbi in demokratični državi tudi potrebno vzpostavljati. Vprašanje je, na kak način se ta ravnovesja in napetosti potem sproščajo: ali to sproščanje vodi v konflikt ali pa v trezen premislek in pogovor. Glede predsedovanja Evropski uniji mislim, da težav ne bo. Gotovo vzrok za morebitne konflikte ne bo predsednik države. Tudi za prepir sta navsezadnje potrebna dva. To pa ne pomeni, da predsedniku republike ne bi bilo dopuščeno, da ima tudi kritičen odnos do tega, kar počnejo vlada in drugi organi oblasti.
Novinar
Danila Türka so podprle, so se poenotile tako imenovane stranke leve sredine. Pridružil se jim je tudi Desus, torej vladna stranka. Menite, da se ustvarja neka nova koalicija v pričakovanju političnih volitev prihodnje leto?
Milan Kučan
To bi bilo zagotovo preuranjeno trditi. Dejstvo pa je, da se je skozi to kampanjo na eni strani pokazalo precejšnje nezadovoljstvo ljudi z ustvarjenimi razmerami v Sloveniji, po drugi strani pa tudi pričakovanje, da je to vendarle mogoče spremeniti. Zato mislim, da bo morebiti udeležba državljanov na prihodnjih državnozborskih volitvah večja, kot je bila zdaj, ker bodo stranke bolj kot v tej predsedniški kampanji želele ljudem dopovedati, da z odpovedjo udeležbe na volitvah prepuščajo odločitev o osebni in državni oz. družbeni usodi drugim, tistim, ki imajo za to voljo. Pogoj za to, da bi stranke dobile podporo, in to mislim, da je nauk iz teh predsedniških volitev, je, da bodo pripravljene jasno povedati, kaj so in kje na političnem spektru stojijo. Ker tale beg vseh strank v sredino praktično pomeni samo alibi za to, da se ne bi bilo potrebno jasno profilirati in skozi stališča in poglede na aktualno stanje, na izhode in na prihodnost države povedati, kje je pravzaprav pozicija stranke.
Novinarka
Slovenska nacionalna stranka Zmaga Jelinčiča in Zmago Jelinčič kot tak si je v prvem krogu pridobil veliko glasov. Njegovi volivci so šli na volitve, kam so šli njegovi glasovi? Govorilo se je zlasti o glasovih mladih.
Milan Kučan
Natančne, objektivne analize niso narejene. Kot pravi Jelinčič, so njegovi glasovi šli proti Peterletu. To je njegova formulacija. Morebiti je celo točna. Ampak ta fenomen "Jelinčič" seveda ni kakšen poseben slovenski fenomen. Te vrste politikov najdete povsod. Govori pač z radikalnim jezikom, kakršnega želijo slišati ponižani in razžaljeni. Tako da je to bilo prej glas proti vladi in vladni politiki kot pa glas za Zmaga Jelinčiča.
Novinarka
Z decembrom postajate bivši bivši predsednik države. Glede na to, da je Danilo Türk izraz tudi vašega načina razmišljanja in tudi stranke, ki so ga izbrale, so se temu očitno približale: se nameravate dejavneje vključiti v politično življenje? Tudi glede na to, da bo Slovenija pod reflektorji in bo verjetno potrebna velika skupna dejavnost? Kako sebe vidite v tem prihodnjem obdobju?
Milan Kučan
Slovenija je bila do nedavnega v svetu, zlasti znotraj Evrope prepoznana po pozitivnih označbah. Zadnje čase je postajala in postaja prepoznavna po negativnih označbah. Mislim, da je vredno skupnega napora, da se to spremeni in da Slovenija spet postane prepoznana in tudi občudovana po svojih dosežkih, tudi v razvijanju notranjega demokratičnega življenja. Sam se posebej aktivirati ne nameravam. Kolikor bo gospod predsednik želel o kakšni stvari moje mnenje, sem seveda to pripravljen storiti, tako kot sem bil na te vrste sodelovanja pripravljen tudi s sedanjim predsednikom, gospodom Drnovškom.
Novinarka
Predsednik, hvala vam
Milan Kučan
Hvala tudi vam in lep pozdrav v Koper.

 

 

seznam   na vrh