Milan Kučan [na prvo stran]

Biografija
Novinarsko središče
Politična misel
Pisarna
Povezave
   

 

Obdobje 1992 - 1997
seznam    

Mnenje predsednika republike Milana Kučana o predlogih zakona in resolucije o komunističnem totalitarnem režimu
Ljubljana, 26. november 1997

 


Ob predlogu Zakona o odpravi posledic komunističnega totalitarnega režima in predlogu Resolucije o protipravnem delovanju komunističnega totalitarnega režima je Milan Kučan Državnemu zboru RS poslal mnenje, v katerem je oba dokumenta označil za politično in moralno neutemeljena in škodljiva, pravno pa nedopustna.

Povzetek
Pripravljeni besedili se opirata na predpostavko, da nova država Slovenija od sprejema ustavnih dopolnil 1989. leta, plebiscita 1990 in osamosvojitve 1991 ni niti pravno niti politično niti simbolno prekinila s prejšnjim sistemom enostrankarske vladavine, nespoštovanja človekovih političnih pravic in samoupravne socialistične ekonomije. Hitri postopek za sprejem predlaganega zakona pa naj bi bil po mnenju predlagateljev utemeljen z izrednimi potrebami slovenske države, ker naj bi močno zaostajala v razvoju demokracije za nekaterimi drugimi nekdanjimi komunističnimi državami in izgubljala verodostojnost v mednarodni javnosti, je v svojem pismu državnemu zboru napisal Milan Kučan.

Sprejem predlaganega zakona bi po mnenju Milana Kučana pomenil grobo kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zanikanje pravne države ter protiustavni poseg v vlogo, položaj in pristojnosti organov zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti in v razmerja med njimi, ampak bi vnesel tudi velik nemir in negotovost v naše javno življenje, odtegoval pozornost in odgovornost državnih organov od reševanja vsakodnevnih nalog, ki so pomembne za življenje, delo in blaginjo državljanov ter razvoj države. Z ustvarjanjem razmer nestabilnosti in negotovosti ali celo kršitvami lastne ustave in mednarodnih pogodb in odstopanji od teh zavezujočih aktov pa bi slabil tudi ugled in položaj države v mednarodni skupnosti.

Predlagatelji očitno želijo z zlorabo državne oblasti nadomeščati odločanje volivk in volivcev o tem, kdo naj jih predstavlja in deluje v njihovem imenu v pristojnih organih. S predlagano določitvijo kroga oseb, ki bi bile podvržene lustraciji, na celotno parlamentarno, vladno in upravno sfero, sodstvo in tožilstvo, notarje in odvetnike, funkcionarje v lokalni samoupravi, novinarje in urednike in druge, pa tudi z neopredeljenimi postopki, nejasnimi opredelitvami obtožb in časovno nedoločenostjo trajanja postopkov izredno široko kršijo človekove pravice in svoboščine, je med drugim zapisal Kučan.

Posledic prejšnjega obdobja vladavine totalitarizma v vzhodnih državah in tudi v Jugoslaviji ni mogoče odpravljati z novim mračnjaštvom. Strpnosti ni mogoče dosegati na nestrpen način. Posledic prejšnjega nasilja ni mogoče odstranjati z novim nasiljem, je ocenil Kučan, ko je opozoril tudi na potrebo po etičnem vidiku presoje predloga zakona, ki je v neskladju z Resolucijo in smernicami Skupščine Sveta Evrope, na katero so se predlagatelji sklicevali.

 

Priponke
Pismo predsednika republike Milana Kučana o predlogih zakona in resolucije o komunističnem totalitarnem režimu

 

seznam   na vrh