Milan Kučan [na prvo stran]

Biografija
Novinarsko središče
Politična misel
Pisarna
Povezave
   

 

Intervjuji in izjave
seznam    

Kučan po javni objavi njegovih pisem Vatikanu o prekopu posmrtnih ostankov nadškofa Gregorija Rožmana
Ljubljana, 29. oktobra 2007

 


Milan Kučan:
Včeraj je nacionalna televizija objavila pismi, ki sva si ju izmenjala z nekdanjim državnim tajnikom v Vatikanu kardinalom Sodanom o možnosti pokopa oziroma prekopa posmrtnih ostankov nekdanjega ljubljanskega škofa Rožmana v domovini.
Želim povedati, da ločujem in sem ločeval pravico do groba in pokopa v domači zemlji, ki gre vsakemu človeku, tudi škofu Rožmanu, ker temelji na etičnih načelih, od mojega odnosa do medvojnega ravnanja škofa Rožmana ter do moralnih, političnih in pravnih razsežnostih tega ravnanja. To ločevanje povsem jasno izhaja tudi iz objavljenih pisem.
O možnostih pokopa sem se pogovarjal z kardinalom Sodanom v okviru najinih večkratnih pogovorov o tem, kako razbremeniti hipoteko, ki je nad nami Slovenci povezana z medvojnim in povojnim dogajanjem v Sloveniji, tudi z delovanjem dela rimokatoliške cerkve v takratnem času, z mojim povabilom k skupnemu premisleku, ali bi to pietetno dejanje lahko pomagalo razbremeniti to hipoteko. Državni tajnik si je vzel čas za premislek. Kasneje mi je v pismu sporočil, da po oceni njihovih ekspertov stvar ni dozorela in da je to možnost potrebno vezati na postopek pravne in tudi politične rehabilitacije. Moje stališče je bilo drugačno in od takrat naprej stika s predstavniki rimokatoliške cerkve o tem vprašanju nisem imel. To je pravzaprav tudi vse.
Novinarka, Delo
Ali ste potem govorili o tem z nadškofom Rodetom?
Milan Kučan
Z njim sem govoril o tem kmalu potem, pravzaprav na poslovilnem srečanju, preden je odšel v Vatikan na novo dolžnost. Zadeve ni komentiral, ni pa kazal kakšnega velikega razumevanja, da bi bilo potrebno to v tem času storiti.
Novinarka, Dnevnik
Pobuda je bila povsem vaša?
Milan Kučan
Šlo je pravzaprav za vprašanje, kot sem že povedal, ali bi bil možen skupen premislek o tem, ali bi to pietetno dejanje lahko razbremenilo hipoteko, ki je povezana z medvojnim dogajanjem v Sloveniji.
Novinar, TV Slovenija
Posmrtne ostanke ste zahtevali iz razlogov, ki so zapisani v pismu in verjetno jim ni mogoče oporekati. Sedaj ob tej sodbi Vrhovnega sodišča se pa niste oglasili v tem pomiritvenem tonu?
Milan Kučan
Najprej vam moram povedati, da delate že drugič napako. Jaz nisem ničesar zahteval. Tudi iz pisem ne izhaja, da bi kaj zahteval. To je vaša formulacija. Drugo pa je, da se mi ni zdelo potrebno komentirati, to tudi sicer ni bila moja navada, da bi komentiral sodbe sodnih organov, tudi ne Vrhovnega sodišča. Moram pa povedati, da tako kot jaz to razumem, Vrhovno sodišče ni razsojalo o morebitni krivdi ali nekrivdi škofa Rožmana, ampak je samo razveljavilo proces iz povsem procesualnih razlogov.
Novinar, TV Slovenija
Pa bi sedaj ta predlog za vrnitev ponovili. Sedaj je več razlogov, da bi se posmrtni ostanki vrnili v domovino, ker je ta sodba razveljavljena?
Milan Kučan
O tem bodo sedaj odločali tisti, ki bodo poklicani za to, če bo do te pobude prišlo. Jaz sem bil takrat za to, da se opravi to prietetno dejanje. Enakega stališča sem tudi sedaj. Takrat sem bil proti temu, da se to povezuje z pravno in politično rehabilitacijo in takšno je tudi moje stališče danes. Se pravi, tudi tokrat pogreb ne bi smel biti povezan s politično in pravno rehabilitacijo, če bo seveda do nje prišlo.
Novinar, TV Slovenija
Kakšno je vaše stališče do gospoda škofa, ki je do razveljavitve te sodbe veljal za kolaboracionista, za sodelavca okupatorja?
Milan Kučan
Moje stališče o tem je znano. Ni nobenega razloga, da bi ga, kar zadeva moralno in politično razsežnost njegovega ravnanja, spremenil. Bilo je zavržno, to so dejstva in nimam nobenega razloga, da bi ta dejstva prevrednotil.
Novinarka, Dnevnik
So bili pri zavrnitvi te vaše pobude za razmislek mogoče navedeni še kakšni argumenti s strani Rima, zakaj zadeva ni zrela? To je bil razlog, ker ni bil rehabilitiran?
Milan Kučan
Torej, da ni končan postopek, ki je takrat bil že v teku pred Vrhovnim sodiščem. Tako kot sem to razumel, jim gre predvsem za končno odločitev o pravni in tudi politični rehabilitaciji, ker se jim je to zdelo pomembnejše kot samo pietetno dejanje. Sam sem pa temu dajal prednost. In še enkrat rečem: ni šlo tu za nobeno zaprosilo. Šlo je samo za predlog o skupnem premisleku, kaj bi to lahko pomenilo z vidika razbremenjevanja hipoteke, ki jo pač Slovenci imamo.
Novinarka, POP TV
Ali vidite pojavljanje teh pisem v javnosti tudi v luči aktualne predvolilne predsedniške tekme?
Milan Kučan
No, to bi morali vprašati gospoda Voduška in tiste, ki so mu ta pisma v tem trenutku dali. Tudi kakšna je njihova ocena in kaj so hoteli s tem doseči.
Novinarka, POP TV
Nekateri namreč razlagajo, da naj bi ta pisma dokazala vašo, da rečem tako, dvojno moralo, da v času, ko se je pojavila sodba Vrhovnega sodišča, kot je že rekel kolega Vodušek, niste reagirali v pomiritvenih tonih, hkrati pa ste se zavzemali, da se posmrtni ostanki vrnejo, kar naj bi po mnenju nekaterih pomenilo celo neko vaše zavzemanje za delno rehabilitacijo?
Milan Kučan
To je zelo vaša interpretacija oziroma interpretacija tistih, o katerih govorite. Temu, kar sem rekel, kaj je bil moj motiv, nimam več kaj dodati in pri tem motivu ostajam. Eno je pietetno in etično dejanje - pravica do groba v domači zemlji, drugo pa so pravni postopki in moralna in politična sodba o škofovih dejanjih med vojno. Tu se jasno kaže razlika od mojih stališč in nimam nobenega razloga, da bi jo poskušal premoščati.
Novinarka, Dnevnik
Kdo pa je posredoval pismo po vaši ....
Milan Kučan
Moje pismo je šlo po normalni poti....
Novinarka, Dnevnik
Ne, mislim medij?
Milan Kučan
To pa ne vem. Nenavadno se mi zdi dvoje. Prvič, da se je to sploh zgodilo. Da se je to zgodilo v tem času, pa je posebno vprašanje, ki ga ne morete naslavljati name. Zdi se mi pa to nenavadno, ker običajno takšna osebna korespondenca, vsaj kar zadeva diplomatske običaje, posebej še običaje tako preizkušene diplomacije kot je vatikanska, ostanejo v arhivih. Z moje strani ta pisma niso prišla v javnost, to vam lahko zagotovim.
Novinar, TV Slovenija
Kako pa komentirate izjave, da je bila v bistvu ta razsodba Vrhovnega sodišča ravno v času predvolilne kampanje in je kaj vplivalo na to? Da to ni slučajnost?
Milan Kučan
Jaz tega ne komentiram, ker si preprosto ne jemljem pravice, da bi dvomil v zrelost in neodvisnost Vrhovnega sodišča in sodne veje oblasti sploh. Tisti, ki si to dovolijo, morajo pa razmisliti o svojem ravnanju.
Novinar, Vest.si
Gospod Kučan, zakaj ste šele leta 2001 začeli to korespondenco oziroma dobili idejo za vrnitev posmrtnih ostankov pokojnega nadškofa. Oziroma, ali so bili takrat odnosi med cerkvijo in državo boljši kot pa morda prej?
Milan Kučan
No, to se je zgodilo v času priprav na podpis sporazuma Slovenije z Vatikanom o urejanju meddržavnih odnosov. Takrat so postala aktualna vprašanja, kako na sploh urediti ali izboljšati te odnose. V tem okviru je prišlo tudi do tega pogovora.
Novinar, Vest.si
Ali se vi morda počutite kot eden izmed "političnih centrov v ozadju, ki vleče niti", še posebej sedaj v predvolilni kampanji?
Milan Kučan
Veste kaj, jaz ljudi nikoli nisem smatral za marionete, zato se mi tudi ni nikoli zdelo vredno vleči za vrvice, ker na vrvicah tudi nihče ni privezan.
Novinar, Vest.si
Ali sedaj resno, trdno podpirate kandidata Türka kot protikandidata Lojzetu Peterletu?
Milan Kučan
Povedal sem kriterije moje opredelitve. Povedal sem, da sta tem kriterijem blizu oba kandidata, ki sta se po prvem krogu, kolikor je sedaj znano, uvrstila na drugo in tretje mesto. Podprl bi oba. Ker je temu sedaj bližje Danilo Türk, podpiram njega.
Novinar, Vest.si
Se vam zdi, da se bo ta drugi krog v bistvu začel z bolj umazano igro kot pa prvi?
Milan Kučan
Težko o tem presodim. Poslušal sem sinoči najave volilnega štaba gospoda Peterleta, ki je preko gospoda Podobnika sporočil, da bodo stališča gospoda Peterleta bolj jasna, bolj profilirana, bolj razpoznavna. Sam sem že na začetku kampanje pričakoval od vseh kandidatov, da bodo njihova stališča do razmer, kakršne so v slovenski državi, do vrednotnih temeljev, s katerimi utemeljujejo svoja stališča do prihodnosti Slovenije in do kontinuitete suverenosti, na kateri gradi država svojo prihodnost jasna. To je vse. Če bodo sedaj ta stališča jasnejša, pričakujem, da bodo še naprej povsem jasna tudi stališča gospoda Türka, potem bo jasna tudi razlika in potem se bodo ljudje lahko opredeljevali do tega, komu so bližje po svojih lastnih opredelitvah in vrednotnem sistemu.
Novinar, Vest.si
Zanima me, ali ste imeli z gospodom nadškofom, sedaj kardinalom Rodetom kakršne koli razgovore v zvezi z škofom Rožmanom?
Milan Kučan
Sem povedal. Preden je odšel na novo dolžnost v Vatikan sva imela poslednje srečanje in takrat sem mu tudi povedal o moji pobudi in kako se je končala.
Novinar, Vest.si
Kakšno je bilo njegovo stališče?
Milan Kučan
Nič ni posebej tega komentiral.
Špela Furlan: Dobro, hvala lepa.

 

 

seznam   na vrh