grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Pojasnilo Urada predsednika RS na članek v Večeru

Ljubljana, 05/28/2003  |  sporočilo za javnost

Pojasnilo Urada predsednika RS na članek novinarja Boruta Mekine v Večeru, dne 27.05.2003 - Drnovšek je za izbris vedel že leta 1994

V prispevku z naslovom "Drnovšek je za izbris vedel že leta 1994", ki ste ga v Večeru objavili 27. maja, je potrebno spomniti na nekatera dejstva, saj je naslov zavajujoč. Spomniti je namreč potrebno, da je bil Zakon o tujcih v Državnem zboru sprejet že leta 1991, v sklopu osamosvojitvene zakonodaje. O določbah zakona, o zakonskih olajšavah in posledicah za državljane nekadnjih republik je bila slovenska javnost seznanjena že leta 1991. Zato je ob tedanji parlamentarni razpravi, nekoliko čudno pisati, da je bil dr. Drnovšek o problematiki reševanja statusa državljanov nekdanjih republik seznanjen šele tri leta kasneje.

13. maja 1994 pa se je predsednik vlade dr. Drnovšek o problematiki urejanja državljanskih statusov državljanov nekdanjih jugoslovanskih republik, ki so prebivali v Sloveniji, pogovarjal na srečanju z dr. Ljubom Bavconom.

Ob tej priložnosti je predsednik vlade dr. Bavcona seznanil še z usmeritvami političnega kolegija predsednika vlade, kjer so se dogovorili, da naj se takoj začnejo reševati tisti primeri, kjer je bilo ugotovljeno zavlačevanje postopkov ali birokratski odnos do strank. Pri tem gre zlasti za urejanje vprašanj s področja državljanskih statusov, problematike vojaških stanovanj in akontacij vojaških pokojnin, daljših zastojev v reševanju upravnih sporov na vrhovnem sodišču in drugo.

V zvezi z odločbo Ustavnega Sodišča Republike Slovenije glede Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav-naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, pa predsednik republike poudarja, da je treba odločitev ustavnega sodišča izvršiti. Predsednik republike je tudi seznanjen, da vlada in ministrstvo za notranje zadeve že pripravljata ustrezne zakonske in podzakonske rešitve.

Predsednik republike pričakuje, da bodo strokovnjaki in strokovna javnost odgovorno in strpno sodelovali in nudili vso potrebno strokovno pomoč pristojnim organom pri uresničevanju odločbe ustavnega sodišča ter v posameznih primerih ne bodo spodbujali nepotrebnih strasti in nestrpnosti.