grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Pogovor predsednika republike s poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti

Ljubljana, 01/14/2004  |  sporočilo za javnost

Klikni za povečavoPredsednik republike dr. Janez Drnovšek je danes povabil na pogovor poslanca italijanske samoupravne narodne skupnosti Roberta Battellija in poslansko madžarske samoupravne narodne skupnosti Marijo Pozsonec. S poslancema se je pogovarjal o težavah, s katerimi se sooča Komisija državnega zbora za narodnosti ter o aktualnih vprašanjih uresničevanja ustavno zajamčenih pravic avtohtonih samoupravnih narodnih skupnosti v Sloveniji. Posebno pozornost so sogovorniki namenili možnostim reševanja nastalih težav in zlasti preseganju odprtih vprašanj, ki so v zadnjih letih obremenjevala delo komisije.

Poslanca sta predsednika republike seznanila s težavami in z odprtimi vprašanji delovanja obeh narodnih skupnosti, ki se soočata s problematiko številčnega upadanja in identitete, gospodarske slabitve ter s težavami pri uresničevanju ustavno in zakonsko zajamčenih pravic avtohtonih narodnih skupnosti. V pogovoru sta opozorila tudi na težave v delu parlamentarne komisije za narodne skupnosti pri sodelovanju z vlado in v delu državnega zbora. Poslanca pričakujeta več posluha pri oblikovanju regionalnih, razvojnih, kulturnih in gospodarskih politik ter zakonskih rešitev, za katere so zainteresirane avtohtone narodne skupnosti. Izrazila sta pričakovanje ter prosila predsednika republike za podporo pri preseganju sedanje stanja in odnosov. Povabila sta ga tudi, da obišče narodni skupnosti na Obali in v Pomurju.

Klikni za povečavoPredsednik republike je izrazil razumevanje za stališča in ocene poslancev ter izpostavil pričakovanje, da bosta vlada in državni zbor omogočila komisiji učinkovito delo ter pokazala več razumevanja za pričakovanja in reševanje vprašanj avtohtonih narodnih skupnosti. Pozdravil je pripravljenost, da se bo v kratkem sestala parlamentarna komisija za narodne skupnosti ter skupaj z vlado in poslanskimi skupinami obravnavala odprta vprašanja, ki so povzročila razumljiv protest poslanca Roberta Battellija.

Predsednik republike je v pogovoru poudaril, da se bo tudi osebno zavzel pri drugih predstavnikih države za okrepitev sodelovanja s komisijo in obema narodnima skupnostima. Predsednik je izrazil prepričanje, da so avtohtone narodne skupnosti bogastvo Republike Slovenije, ki ga moramo negovati in krepiti. To še posebej velja ob vstopanju Slovenije v EU.

Klikni za povečavoPredsednik je prepričan, da bi se morali prav tega zavedati predstavniki parlamentarnih strank, vodstvo državnega zbora in vlada. Pristojni državni organi morajo zato odgovorno prisluhniti pobudam in pričakovanjem avtohtonih narodnih skupnosti v državnem zboru, v državni upravi, državnem svetu, vladi in na lokalnem nivoju.

Predsednik in poslanca so bili enotnega mnenja, da obstojijo organi in mehanizmi, ki omogočajo aktivno sodelovanje narodnih skupnosti pri pripravi proračunskih, zakonskih in podzakonskih aktov. Po mnenju predsednika republike moramo v praksi uveljaviti prav to, kar smo zapisali v ustavo in zakon o samoupravnih narodnih skupnostih. Na ta način bodo lahko postale samoupravne narodne skupnosti ne le mostovi sodelovanja in sožitja, ampak pomemben steber demokratičnih odnosov, spoštovanja, razumevanja in tolerance v Sloveniji.

Pogovora predsednika republike dr. Janeza Drnovška z obema poslancema se je udeležil tudi v.d.direktorja Urada Vlade RS za narodnosti Janez Obreza.