grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Predsednik republike na srečanju o Zmanjševanju neenakosti v zdravju

Murska Sobota, 08/10/2006  |  sporočilo za javnost, izjava

Klikni za povečavoPredsednik republike dr. Janez Drnovšek se je danes na Zavodu za zdravstveno varstvo v Murski Soboti udeležil srečanja o učinkih strategije Zmanjševanje neenakosti v zdravju in akcijskega načrta za zmanjšanje neenakosti v zdravju v pomurski regiji.

O predstavitvi strategije je predsednik Drnovšek povedal naslednje (nelektorirano):
"Lepo pozdravljeni, vesel sem, da sem danes spet v Pomurju in da se lahko udeležim tako zanimive in pomembne predstavitve, kot smo jo ravnokar imeli priložnost slišati in videti.

Klikni za povečavoGre res za zelo pomembno temo in vesel sem, da ste se v Pomurju odločili za to, da greste naprej s takšnim pilotskim projektom in upam, da bo kmalu sledila tudi ostala Slovenija.

Iz tega, kar smo danes slišali, je razvidno nekaj, kar bi vsak sam pri sebi želel, kar je najpomembnejše za nas. Kvalitetno življenje, zdravo življenje, čim daljše življenje je tisto, kar zanima vsakega v življenju, kar mu je najpomembnejše in vse drugo mora biti v funkciji tega, torej družbeni proizvod ni sam sebi namen, ampak mora biti v funkciji ustvarjanja pogojev za čimbolj kvalitetno življenje in zdravje. Vse gospodarske in druge politike niso same sebi namen. Morajo pripeljati do tega, da bo človekovo življenje bolj kvalitetno, kvalitetno pa je, če je zdravo.

Klikni za povečavoPomemben dejavnik, pomemben element, ki ste ga posebej izpostavili v vašem pristopu, je pa seveda enakost vseh državljank in državljanov pri zdravju. Mora biti naš cilj, da vzpostavljamo takšne pogoje, da bodo vsi imeli objektivno enako možnost, da živijo na zdrav način, da ohranijo svoje zdravje čim dlje in da seveda čim dlje živijo. To je temeljni element pravičnosti skupnega življenja v vsaki državi. Vemo, da današnji svet ni takšen, da so razlike ogromne, razlike v razdelitvi bogastva, dobrin in razlike v zdravju.

Tudi v Sloveniji imamo takšne razlike, ne takšne, kot so tiste skrajne v svetu, ampak imamo tudi med regijami, kot smo danes imeli priložnost slišati, nekatere skupine naših državljanov so še posebej ogrožene in tudi romska skupnost je prisotna. Tem razlikam bomo morali v prihodnjih letih posvetiti večjo pozornost. Zato je prav, da vsak program, tudi ta naš današnji pogovor, ta predstavitev opozori na to, opozori vse dejavnike v tej državi, v tej družbi, da moramo tem vprašanjem posvečati posebno pozornost, da ne moremo govoriti o nekem razvoju zaradi razvoja, kjer bomo kar tako črtali in risali neke projekte, neke projekcije razvoja, ampak mora biti vse to usmerjeno v človeka, v kvalitetno življenje, njegovo zdravje, in da morajo vsi državljani potem imeti enake možnosti.

Ta preobrat v naših glavah moramo narediti, ker do sedaj to ni bilo dovolj prisotno, to pa že moramo povedati, v vseh naših načrtovanjih in v vseh naših razmišljanjih. Seveda moramo toliko obvladovati ta naša gibanja, tudi gospodarska, da bo gospodarska učinkovitost v funkciji čim boljšega življenja človeka, ne pa obratno, da se bo kvaliteta življenja Slovencev, ljudi zmanjševala, zato da bomo bolj gospodarsko učinkoviti, to je, da bomo ustvarjali za vsako ceno višji proizvod, višji dobiček, medtem se bo pa zdravje ljudi slabšalo, slabšala tudi socialna enakost, pravičnost.

Tak vzorec ni Slovenija, ampak se dogaja, marsikje po svetu, zato je prav, da na to prav posebej opozorimo sami sebe, vse nas, vse naše državljanke in državljanke in naše institucije, da moramo vsa naša prizadevanja, vse naše aktivnosti usmeriti ravno v to, v vsakega človeka, kvaliteto njegovega življenja, njegovo zdravje. Vse drugo je podrejeno temu in tak celovit pristop, kot smo ga danes imeli priložnost videti, pomeni, da bo sčasoma tudi manjši pritisk na zdravstvo, na institucije zdravstva, da se bodo zmanjšali relativno gledano tudi stroški tega zdravstva, stroški, ki povsod po svetu zelo naraščajo, zaradi nezdravega življenja, zaradi neuravnoteženega razvoja, zaradi nepravičnih odnosov v vseh državah.

Vse to rezultira potem v slabšem življenju ljudi, v slabšem zdravju, seveda potem vsi ti ljudje iščejo svoje zdravje v zdravstvenih institucijah, ki pa ne zmorejo več tega vedno večjega pritiska in seveda večajo stroške. Mislim, da bi lahko v Sloveniji dali primer, vzor, tudi drugim, če se res intenzivno lotimo takšnega celovitega pristopa do človeka, njegovega zdravja, v to funkcijo postavimo vse naše druge aktivnosti, postanemo potem bolj uravnotežena družba, bolj prijazna družba z bolj kvalitetnim življenjem, z boljšim zdravjem ljudi, z manjšim pritiskom na zdravstvene ustanove, bolnišnice.

Lahko bi šli tukaj naprej, lahko bi naredili nekaj, kar bo seveda najbolj koristilo našim državljanom, posledično pa lahko postanemo vzor tudi drugje. Čestitam vam za ta projekt, za to, kar ste do zdaj storili, storile, verjamem, da je bilo potrebno veliko zanesenjaštva, veliko volje, ker ni enostavno lotiti se takšnega projekta, sploh, če je tako celovit. Želim vam, da nadaljujete in da bi ta projekt bil uspešen, ne samo v Pomurju, ampak v celi Sloveniji. Hvala lepa."Po koncu srečanja je odgovoril tudi na novinarsko vprašanje, kako ocenjuje programe za zmanjševanje neenakosti v zdravju.

dr. Janez Drnovšek (nelektorirano):
"Danes so mi predstavili odličen program. Mislim, da je zelo pomemben in da kaže na to, da moramo v ospredje vseh naših dejavnosti, prizadevanj postaviti človeka, njegovo zdravje. Zdravje je nekaj, za kar moramo imeti vsi enake možnosti, torej ne smejo biti pogoji v naši državi takšni, da so eni ljudje bolj zdravi zaradi tega, drugi pa manj. Prav je, da se tega začnemo zavedati, da se zavedamo, da tako gospodarske politike kot okoljske politike, socialne politike, seveda tudi zdravstvene politike, vse te politike vplivajo na zdravje človeka in da se moramo tega zavedati tudi, kadar govorimo o drugih dejavnostih, kadar govorimo o gospodarstvu ali o čem drugem. In vesel sem, da je ta pilotski projekt dobro stekel v Pomurju in da se začenja prenašati tudi že drugam v Slovenijo."