grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Predstavniki Gasilske zveze Slovenije pri predsedniku republike

Ljubljana, 05/21/2003  |  sporočilo za javnost

Predsednik republike dr. Janez Drnovšek je danes sprejel na pogovor delegacijo Gasilske zveze Slovenije pod vodstvom predsednika GZS Ernesta Eöryja. Predstavniki GZS so predsedniku dr. Drnovšku predstavili oceno dosedanjega dela in nadaljnje usmeritve prostovoljnega gasilstva v Sloveniji, ki bodo obravnavane na 14. kongresu Gasilske zvez Slovenije, 24. in 25. maja 2003 na Bledu.

Predsednik dr. Drnovšek je dejal, da zelo ceni njihovo delo. Pozdravil je uspešno ohranjanje tradicije gasilstva na slovenskem, naraščajoče število članstva, še posebej med mladimi, ter razvejano organizacijsko strukturo, ki uspešno zagotavlja operativno pripravljenost. Po mnenju predsednika dr. Drnovška aktivnosti prostovoljnega gasilstva v Slovenji na številnih področjih prispevajo k izgradnji evropsko primerljive stopnje varnosti v Sloveniji, zraščenost prostovoljnega gasilstva s prebivalci in tradicijo slovenskih krajev pa pomembno prispeva k preventivni dejavnosti. Kar se tiče zagotavljanja potrebnih finančnih virov za nakup ustrezne gasilske opreme, je dr. Drnovšek podprl v lanskem letu sprejeto kompenzacijo davka na dodano vrednost na odhodkovni strani državnega proračuna in izrazil pričakovanje, da bo takšna zakonska rešitev uporabljena tudi pri pripravi prihodnjih proračunov.

Predsednik republike jim je ob zaključku pogovora slovenskim gasilcem zaželel uspešno nadaljevanje njihovega dela in izvedbo bližajočega se kongresa.