grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Ob dnevu Slovenske vojske - Gradili bomo na vojaku

Cerklje, 05/13/2006  |  sporočilo za javnost, govor, izjava

Predsednik republike in vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil dr. Janez Drnovšek se je udeležil slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske v Cerkljah na Dolenjskem. Zbrane je slavnostno nagovoril: (nelektorirano)

Klikni za povečavo"Spoštovane vojakinje, vojaki, podčastnice, podčastniki, častnice in častniki Slovenske vojske, spoštovani gostje, praznujemo 15 let Slovenske vojske, pred 15 leti se je vzpostavila samostojna vseslovenska vojska, in to v dramatičnem času. Potem, ko je Slovenija, slovensko ljudstvo, z referendumom že razglasilo svojo željo in voljo po samostojnosti in pred tem, ko smo jo dejansko tudi uveljavili in razglasili, je postalo jasno, da se bo morala Slovenija, če želi obstati in ostati suverena država, tudi vojaško, obrambno osamosvojiti. Slovenska vojska se je vzpostavila uspešno in že na samem svojem začetku znala ubraniti Slovenijo; dati tisto nujno potrebno podporo za vzpostavitev suverenosti. Od takrat naprej Slovensko vojsko gradimo korak za korakom, jo izboljšujemo, posodabljamo in jo usposabljamo za različno izzive sodobnega sveta. To ni več samo obramba v ožjem smislu. Včasih so vojske branile predvsem svoje meje in gledale preko meje k sosedom, ki bi lahko potencialno ogrožali državo domovino. Danes smo obkroženi s sosedi, ki nimajo takih misli, ki nimajo takih namenov. Danes s sosedi skupaj sodelujemo na različne načine, tudi v obrambni zvezi ali pa v Evropski uniji, ali pa še bomo. Danes so te nevarnosti drugje, niso več v Evropi, vsaj ne v ožjem vojaškem smislu, ampak so razpršene po vsem svetu. Danes sta naša varnost in stabilnost odvisni od tega, koliko bo varen in stabilen cel svet. Nihče se več ne more izolirati in sam zase zagotoviti svojo varnost, ne glede na to, kaj se dogaja drugje po svetu. Če so vojne, če so krizna žarišča drugod po svetu, se lahko takšna nestabilnost hitro razširi tudi drugam, v širši prostor ali pa jo spremlja terorizem kot sodobna grožnja, ki lahko prizadene kogarkoli in kjerkoli na svetu. Proti takšnim grožnjam se je težko boriti. Še najbolje se borimo proti njim, če skušamo zajeziti otoke nestabilnosti in krize v svetu, jih umiriti, najti rešitve, pravične rešitve za ljudi v tistih okoljih, da ne bi več prihajalo do napetosti, da ne bi več prihajalo do konfliktov in tudi do terorističnih groženj. In mednarodna skupnost se je organizirala tudi vojaško, da lahko posreduje v takšnih kriznih žariščih. Slovenija aktivno in enakopravno sodeluje v mednarodnih operacijah, v mednarodnih mirovnih operacijah in zagotavlja mir, ne samo pri nas v sosedstvu na Balkanu v naši regiji, ampak tudi širše - slovenski vojak je stopil vse do daljnega Afganistan. Vesel sem, da smo uspešni v teh aktivnostih, da smo se znali dobro pripraviti nanje in da jih izvajamo tako, da je to lahko slovenskemu narodu samo v ponos. Znamo obraniti. Skupaj smo z vojaki drugih držav z daljšo vojaško tradicijo, večjimi vojskami,vendar se počutimo povsem enakopravni in vzeli smo svoj delež odgovornosti za svetovni mir, za boljši svet, za to, da ne bo več tudi takšnih nevarnosti v prihodnje, kot nam lahko danes grozijo.

Klikni za povečavoSlovensko vojsko bomo razvijali naprej, jo usposabljali kot vojsko, ki je fleksibilna, ki se lahko sooči z različnim izzivi, ki se lahko tudi hitro prilagodi novim situacijam. Gradili bomo na kvaliteti, ne na kvantiteti, pač pa na kvaliteti. Seveda na dobri opremljenosti vojske, seveda predvsem na človeku, vojaku. Človeški dejavnik je tudi v današnjih vojskah še danes ključen, lahko imamo še tako moderno opremo, ampak še vedno bo odločilen človeški dejavnik, vojak, podčastnik, častnik. Zato moramo temu dejavniku posvečati največjo možno pozornost, graditi sposobno, izobraženo vojsko, s čimveč znanja. Današnje vojaške operacije, zlasti po svetu, terjajo različna znanja. Samo vojaško znanje ni potrebno. Pomagati moramo tudi pri vzpostavljanju novih institucij, novega življenja v daljnih državah. Zato je današnji vojak vsestranska osebnost in mora biti tako tudi pripravljen. Zelo pomembno je, da v naši vojski spoštujemo človeka vojaka, ne glede na njegov čin, na položaj. Zelo pomemben je človeški odnos, spoštovanje vsakega človeka, upoštevanje njegovega dostojanstva. Eno je vojaška disciplina, usposobljenost, ki jo je vsekakor treba zagotavljati, ampak zagotavljati jo je potrebno na podlagi spoštovanja človeka kot človeka, brez šikaniranja, brez takšnih anomalij do kakršnih je prihajalo v preteklosti v številnih vojskah, praktično v vseh. Danes v tem času gradimo in moramo graditi drugačno vojsko; vojsko, ki temelji na človeku, vsakem posamezniku, na človeku, ki je vreden in deležen spoštovanja in ki opravlja svoje naloge z voljo, pripravljenostjo in tudi z veliko mero iznajdljivosti, kadar je to potrebno, tudi ustvarjalnosti. Odnosi na takšnih podlagah bodo kvalitetni in vojska bo kvalitetna. To se bo pokazalo, če bo potrebno tudi v kritičnih situacijah. Zgodovina nas uči, da so velikokrat razpadle tudi velike vojske zaradi slabih, nečloveških odnosov. Naša vojska pa bo, čeprav sorazmerno majhna, ampak trdna in zgrajena na človeški kvaliteti. To je tista popotnica, ki vam jo želim dati ob 15. obletnici, tisto temeljno sporočilo.

Klikni za povečavo15 let je obdobje, ko smo morali marsikaj zgraditi od začetka, začeti na ničli, potem iti dalje korak za korakom, se usposabljati, izgrajevati. Tudi napake so bile narejene, kar je normalno. Pri vsakem, vsak lahko stori kakšno napako, ampak bistveno je, da jo spoznamo in da jo potem odpravimo in gremo naprej. In to moramo delati v naši vojski, tudi če so še napake, jih je treba spoznati, odpraviti, najti boljše rešitve, biti včasih tudi samokritičen pri tem, ampak storiti korak naprej.

Spoštovane vojakinje, vojaki, podčastnice, podčastniki, častnice in častniki, čestitam vam ob dnevu Slovenske vojske in vam tudi v prihodnje želim veliko uspehov."Predsednik republike je po slovesnosti odgovarjal tudi na vprašanja medijev (nelektorirano):

Kako bi komentirali današnji dan?

dr. Janez Drnovšek: "Današnji dan je pomemben dan za slovensko vojsko; še posebej, ker praznujemo že 15. obletnico. In ta dan se je kar lepo "usedel" kot dan slovenske vojske. Tako smo ga sprejeli, in to je tudi priložnost, da vsako leto slovenska vojska tudi pokaže svoje zmogljivosti, da jih lahko vidi tudi javnost, da vidi, kako Slovenska vojska napreduje. In seveda smo se lahko tudi danes prepričali, da je ta napredek viden, da se je slovenska vojska vedno bolj sposobna soočati z različnimi izzivi sodobnega sveta. To tudi sicer dokazujejo, dnevno dokazujejo, s svojimi mednarodnimi misijami, ki so zelo kvalitetno in uspešno opravljene."

Poudarili ste človeški faktor. Na tem bo potrebno, če na kratko povzamem, še delat. Ali to pomeni, da je bilo tega v Slovenski vojski do sedaj premalo?

dr. Janez Drnovšek: "Mislim, da je tega vedno premalo povsod. To vidimo tudi v drugih vojskah - primere različnih anomalij v demokratičnih sodobnih vojskah. Tako, da mislim, da je temu vprašanju vedno treba posvečati pozornost, vedno opozarjati nanj, kot sem povedal v svojem govoru. Res mislim, da lahko kvalitetna vojska temelji na res pravih medčloveških odnosih, kjer spoštujejo vsakega posameznika, tudi vojaka ne glede na čin."

Kdaj pričakujete predlog oz. vaše imenovanje novega načelnika?

dr. Janez Drnovšek: "Težko bi vam danes povedal kaj o tem. Še nič ni definitivnega."