grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Zdravica predsednika republike dr. Janeza Drnovška na slavnostni večerji ob uradnem obisku v Bolgariji

Sofija, Bolgarija, 06/17/2003  |  govor

Spoštovani gospod predsednik, dame in gospodje, dragi prijatelji,

v veliko zadovoljstvo mi je, da sem lahko danes ponovno med Vami, v Vaši lepi prestolnici, v Sofiji. Ni naključje, da sem se odločil opraviti enega svojih prvih uradnih obiskov kot predsednik Republike Slovenije prav v Republiki Bolgariji. Prišel sem v deželo, s katero nas povezujejo ne le dobri medsebojni odnosi, temveč tudi skupne težnje in pričakovanja za prihodnost.

Slovenija bo naslednji teden praznovala svojo dvanajsto obletnico neodvisnosti. Danes, ko se oziramo na samostojno prehojeno pot, z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo dosegli veliko – Slovenija je demokratična, ekonomsko uspešna in v mednarodni skupnosti uveljavljena država. Zavedamo pa se, da vsega tega, kljub naši odločenosti in pogumu, sami ne bi zmogli. Zato smo hvaležni za trdno prijateljstvo, ki ga Bolgarija izkazuje Sloveniji vse od njene osamosvojitve.

Gospod predsednik, dragi prijatelji,
Slovenijo in Bolgarijo od samega začetka naših odnosov družijo skupna prizadevanja za uresničitev naših strateških ciljev, v prvi vrsti članstvo v evroatlantskih institucijah. Na vrhu v Pragi novembra lani sta naši državi prejeli dolgo pričakovani povabili za vstop v Severnoatlantsko zavezništvo. Pripravljenost vstopiti v ta sistem kolektivne varnosti dokazuje voljo, moč in samozavest naših držav, da sodobna dogajanja v svetu ne le spremljata, ampak se jih tudi udeležujeta z enakovrednimi vlogami in nalogami ter jih sooblikujeta.

Naša samozavest in odgovoren pristop k zunanji politiki se odraža tudi v pripravah na pomembnejšo vlogo obeh držav v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi. Prepričan sem, da bo Bolgarija v prihodnjem letu uspešno in z vso potrebno modrostjo predsedovala tej pomembni ustanovi. Vaše izkušnje bodo izredno dragocene za Slovenijo, kjer se pripravljamo na predsedovanje OVSE leta 2005. Tudi zato se bo v prihodnjih mesecih sodelovanje med našima državama na političnem področju neizogibno še dodatno okrepilo.

Spoštovani,
k bolj poglobljenemu odnosu med državama bo tudi prispeval vstop Slovenije v Evropsko unijo prihodnje leto. Podpis pristopnih pogodb v Atenah je bil namreč zgodovinski dan ne le za deset držav kandidatk, temveč za vso Evropo. Evropski mozaik narodov, jezikov in kultur se končno povezuje v skupno celoto, sestavni del katere je tudi Bolgarija. Želimo si, da bi nam lahko kmalu sledili v Evropsko unijo. Zato bi rad poudaril, da je Slovenija pripravljena nuditi Bolgariji vso potrebno podporo in pomoč, da bi dosegli zastavljeni cilj članstva do leta 2007.

S prihajajočo vključitvijo Slovenije in nekaterih drugih držav kandidatk v Evropsko unijo bo ta prvič dobila tudi pomembno slovansko dimenzijo. Slovanske korenine in s tem povezana jezik in kultura pa predstavljajo pomemben povezovalni dejavnik med našima narodoma. Zato me veseli, da Bolgarija podpira slovensko pobudo za ustanovitev Foruma slovanskih kultur, ki lahko na poseben način deluje tudi kot most med članicami Evropske unije in državami vzhodne in jugovzhodne Evrope. V Sloveniji smo namreč prepričani, da sedanji napori k preseganju starih meja v Evropi nikakor ne smejo pripeljati do novih delitev.

Spoštovani,
ob tej priložnosti bi rad poudaril našo željo, da ugodno ozračje dobrih in prijateljskih odnosov v večji meri izkoristimo za poglobitev našega sodelovanja na gospodarskem področju. Z zadovoljstvom namreč ugotavljam, da je blagovna menjava med državama močno oživela s članstvom Bolgarije v CEFTI. Prepričan sem, da bo tudi v prihodnje bolgarsko tržišče pomembno za slovenske gospodarstvenike, ki s svojimi bolgarskimi partnerji opravijo večji obseg menjave kot z nekaterimi državami članicami Evropske unije. Veseli me, da bosta državi v kratkem sklenili sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja in da je v zadnjega pol leta prišlo do izmenjave obiskov gospodarskih delegacij v Sloveniji in Bolgariji. Pospeševanje neposrednih stikov med našimi podjetniki, investitorji in turističnimi delavci je potrebno podpreti ter obravnavati kot prednostno nalogo. Zato tudi pozdravljam načrtovano udeležbo bolgarskih predstavnikov na Regionalnem poslovnem stičišču na Bledu oktobra letos.

Spoštovani,
preden končam, bi želel spomniti, da Slovenijo in Bolgarijo povezuje tudi pomembna zgodovinska izkušnja. Kot sodobni državi sta se obe vzpostavili iz kljubovanja močnejši sili in prepričanja, da si mora vsak narod pisati svojo sodbo sam. Plemenito hrepenenje po svobodi je bilo skupno tudi našima največjima pesnikoma Francetu Prešernu in Ivanu Vazovu, ki sta v času evropske "pomladi narodov" zagovarjala humanistično vizijo enakopravnosti in pravice do samostojnosti. Tudi zato morajo biti naši načrti in sodelovanje usmerjeni v prihodnost, v izgradnjo nove Evrope enakopravnih in med seboj tesno povezanih narodov, ki bodo skupno in posamično prispevali k njeni podobi.

S temi besedami mi, dragi gospod predsednik, dame in gospodje, dovolite, da nazdravim prijateljstvu naših držav in narodov, naši skupni prihodnosti in vsem vam, dragi prijatelji.