grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Komentar na študentske zahteve

Ljubljana, 05/24/2006  |  izjava

Predsednik republike dr. Janez Drnovšek je na današnji dan, ko študentje protestirajo, za medije komentiral njihove zahteve: (nelektorirano)

dr. Janez Drnovšek: "Razmišljal sem o tem vprašanju. Kot predsednik vlade sem se včasih soočal s takšnimi situacijami in moram reči, da to niso prijetne situacije za vlado in predsednika vlade. Nasploh vemo, da seveda socialne konfrontacije, med njimi tudi študentske, niso dobrodošle oz. že pomenijo, da je prišlo de nekega zaostrovanja v družbi v državi, da se nekatera vprašanja niso uspela drugače razrešiti. Bolje je, če se razrešijo brez takšnih zaostrovanj, kot so prostesti. Seveda pa včasih do njih pride, če imajo ljudje občutek, da jim je ostala samo takšna možnost, da se v dialogu, v pogajanjih kaj več ne da doseči oz. doseči rešitve. Če prav razumem, je sedaj glavno odprto vprašanje ostalo študentsko delo in namera vlade, da omejuje študentsko delo. Nisem prepričan, da je to takšna točka, da bi bilo razmerje med študenti in pa med vlado potrebno na njej zaostrovati. Tudi, če po eno strani razumemo, da vlada poskuša pospraviti v nek enoten okvir tudi študentsko delo in ga podobno tretirati, kot se tretirajo druge oblike dela, je pa po drugi strani, če se postavimo v vlogo in v kožo študenta, marsikomu študentsko delo predstavlja način preživetja in edino možnost, da lahko dokonča študij. Zato se mi zdi postaviti omejitev, da študentje lahko delajo samo deset dni v mesecu po dosedanjem načinu, preveč linearna ali pa premalo občutljiva za posamične situacije. Nekomu bo namreč tudi teh deset dni preveč, jih ne bo potreboval, ker ima dovolj sredstev za preživetje in za študij, marsikomu pa to ne bo zadostovalo in z omejitvijo desetih dni, ne bo mogel dokončati študija ali si zagotoviti potrebnih sredstev. Tako, da nisem prepričan, če je res potrebno spreminjati ta mehanizem, če bodo, če tako rečem, makroekonomski učinki na eni strani odtehtali to zaostrovanje in navsezadnje slabše možnosti za preživetje številnih študentov. Mislim, da moramo študentom pustiti to možnost, naj imajo večjo fleksibilnost, da se lahko znajdejo, da lahko torej pridejo do dodatnega zaslužka in da bi se morala vlada poskušati v nekem dialogu dogovoriti še o tem do konca na tak način, da bodo tudi študentje zadovoljni."