grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Izjava predsednika Drnovška po pogovorih s hrvaškim predsednikom Mesićem

Ohrid, 08/30/2003  |  sporočilo za javnost

Predsednik republike dr. Janez Drnovšek se je dopoldne ob robu regionalnega foruma z naslovom Dialog med civilizacijami, na Ohridu srečal s hrvaškim predsednikom Stjepanom Mesićem. Predsednika sta se pogovarjala o slovensko-hrvaških odnosih, v luči zadnjih izjav o nameravani razglasitvi izključne ekonomske cone v Jadranskem morju.

Slovenski predsednik je pogovore ocenil z besedami:

"S predsednikom Mesićem sva se v pogovorih dotaknila glavnih vprašanj naših medsebojnih odnosov. Največja pozornost je seveda veljala aktualni temi, možni razglasitvi izključne ekonomske cone s strani Hrvaške na Jadranskem morju. Povedal sem mu naša stališča do tega vprašanja. Slovenija se že od osamosvojitve naprej zelo jasno pogaja in v pogajanjih na prvem mestu vseskozi zahteva teritorialnem izhod na odprto morje. Večino pogajanj sem vodil sam in to je bila vedno ključna, začetna točka vseh pogovorov. V lanskem letu smo v več kot desetletnih pogajanjih, v medvladnih pogovorih prišli do takšne rešitve. Sporazum, ki sva ga takrat sklenila s predsednikom vlade Račanom in sta ga potrdili obe vladi je vključeval teritorialni izhod Slovenije na odprto morje. Na Hrvaškem potem ta sporazum ni bil do konca speljan. Dejstvo je, da ima Slovenija legitimno zahtevo in pravico do teritorialnega izhoda na odprto morje. Če bi Hrvaška enostransko razglasila izključni gospodarski pas, ki bi zaprl Sloveniji izhod na odprto morje, bi s tem prejudicirala rešitev, o kateri smo se pogovarjali vsa ta leta. Obšla bi sporazum o meji in z neko enostransko odločitvijo storila potezo, ki bi posegla v slovenske nacionalne interese. Zato sem predsedniku Mesiću povedal, da se v takšnih vprašanjih lahko odloča le sporazumno, saj gre za dolgoročne interese obeh držav. Oboji bomo živeli skupaj na prostoru, kjer živimo, tudi ob Jadranu. Vsaka enostranska poteza bi zelo, zelo poslabšala naše odnose in ne bi bila v skladu s politiko in načeli tudi Evropske unije. Navsezadnje takšne poteze tudi niso v skladu tem, o čemer smo govorili na včerajšnji konferenci na Ohridu, o dialogu kot načinu razreševanja problemov. Nobena enostranska poteza, ki posega v interese drugih ni sprejemljiva v današnji Evropi.

V načelu sva se s predsednikom Mesićem strinjala, da bi bilo potrebno situacijo umiriti in jo pripeljati k mirnim racionalnim razgovorom, pri katerih bi se upoštevali interesi obeh držav in bi se skušale najti ustrezne rešitve. Ne zgolj med Slovenijo in Hrvaško, temveč tudi z ostalimi državami ob Jadranu. Na Hrvaškem je sedaj predvolilna situacija in pričakovati je še kakšnih zaostrovanj v tej smeri. Takšne teme pa nikoli ne bi smele biti predmet predvolilnih merjenj. Odgovorna politika bi enostavno morala poskrbeti za to, da se takšna vprašanja rešujejo na drugačen način."