grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Predlagani štirje novi ustavni sodnik

Ljubljana, 11/08/2007  |  sporočilo za javnost

Predsednik republike dr. Janez Drnovšek je danes Državnemu zboru Republike Slovenije posredoval predlog štirih kandidatov za skupaj štiri prosta mesta ustavnih sodnikov Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Predsednik republike predlaga, da se namesto dr. Mirjam Marjete Škrk in dr. Janeza Čebulja, ki jima je mandat potekel 30. oktobra 2007, imenujeta višja sodnica mag. Darinka Dekleva Marguč in višji sodnik izr. prof. dr. Boštjan Zalar.

Na mesto Milojke Modrijan, ki ji je mandat potekel 31. oktobra 2007, predsednik republike predlaga, da se za ustavno sodnico imenuje mag. Marto Klampfer, predsednico višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani.

Predsednik republike predlaga, da se na mesto dr. Zvonka Fišerja, ki mu mandat poteče 17. decembra 2007, imenuje vrhovnega sodnika dr. Miodraga Đorđevića.

Izmed štirih predlaganih kandidatov za ustavne sodnike predsednik republike med tistimi, ki so se javili na njegove pozive, predlaga mag. Darinko Dekleva Marguč, izr. prof. dr. Boštjana Zalarja in dr. Miodraga Đorđevića, izven razpisa pa mag. Marto Klampfer.