grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Pogovor predsednika republike dr. Janeza Drnovška za TV Slovenija

Ljubljana, 10/29/2004  |  intervju

O pomenu evropske ustavne pogodbe za evropske državljane se je s predsednikom republike dr. Janezom Drnovškom pogovarjala novinarka Barbara Zrimšek (neavtoriziran zapis).Novinarka: Kaj pravzaprav prinaša ustava za Evropo evropskim državam in državljanom?

Predsednik dr. Drnovšek: Evropska ustavna pogodba združuje vse prejšnje pogodbe, zakonodajno delo, ki so ga članice Evropske unije opravile v prejšnjih desetletjih, v en skupen pregleden dokument, vsekakor bolj pregleden kot prej. Evropska ustavna pogodba tudi vključuje listino temeljnih pravic, človekovih pravic in je sestavni del tega dokumenta, prej je bila to samo listina, deklaracija. Bolj podrobno so opredeljene tudi razne procedure. Mislim, da zlasti manjšim državam zagotavlja neko zanesljivost pri enakopravnem sodelovanju, da so procedure pri glasovanju jasne in položaj posamezne članice tudi dokaj jasno opredeljen. Tako da mislim, da je ta ustavna pogodba vsekakor napredek glede na prejšnje stanje, ki je bilo bolj nepregledno in težko obvladljivo. Marsikdo meni, da je tudi sedanja ustavna pogodba preveč zapletena za večino evropskih državljanov, da je še vedno ne poznajo dovolj, vendar mislim, da je kljub vsemu to precejšen korak naprej.

Novinarka: Ali menite, da bodo imeli državljani na podlagi te ustave večji vpliv na odločitve evropske politike?

Predsednik dr. Drnovšek: Takšen je bil namen ustavne pogodbe in mislim, da imajo lahko državljani sedaj večji vpogled, tudi bolj razumejo samo vsebino evropskih odnosov, pravnega sistema. Seveda pa bo treba še veliko narediti v prihodnje. Evropski parlament pridobiva večjo vlogo, vidimo tudi po zadnjih zapletih, da je tako, da nič več ne morejo odločati samo predsedniki držav na zaprtih sestankih, ampak gre odločanje širše. Očitno bo treba najti neko pravo mero med to široko demokracijo, širokim sodelovanjem državljanov in pa med tem, da bo Evropska unija predvsem dovolj učinkovito odločala in dovolj hitro, kadar bo potrebno. Ta naloga je zelo zahtevna. To se prvič dela v zgodovini. Prvič imamo takšno integracijo v taki širini in na tako demokratičen način, tako da utiramo neko novo pot. Ni povsem jasno, kako hitro nam bo uspelo in kako uspešni bomo pri posameznih korakih.

Novinarka: Ali z ustavo prenašamo več odločitev na Evropsko unijo in bi morda o tem morali odločiti na referendumu?

Predsednik dr. Drnovšek: Mislim, da ne. Res je, da se v nekaterih evropskih državah odločajo za referendume, vendar dejansko s tem ne prenašamo novih pristojnosti na Evropsko unijo, tako da v tem pravzaprav ni nekega razloga za referendum. Odločati o tem, ali imamo raje bolj pregleden dokument, kjer je vse skupaj na bolj jasen način napisano, kjer so dodane še temeljne človekove pravice, ki jih imamo tudi v naših ustavah, mislim, da ni potrebno. Bojim se, da bodo v nekaterih državah, kjer bodo odločali na referendumu o evropski ustavi, odločali hkrati še o marsičem drugem. Da bo pri njih veliko vplivalo trenutno razpoloženje tudi do same politike, trenuten odnos do Evrope ali morda tudi nek splošni odpor do aktualne politike v posamezni državi. Tako da izid referendumov ni zanesljiv in je možno, da bo kakšen referendum neuspešen.