grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Zadržan sem do izraza konvencija - Pogovor predsednika republike dr. Drnovške za Slovensko tiskovno agencijo o pobudi za razpravo o prihodnosti Slovenije

Ljubljana, 07/12/2003  |  intervju

Novinar: Se vam zdi oblika konvencije najprimernejša oblika za razpravo o prihodnosti Slovenije?

Odgovor: Razmislek o tem, kako naprej, kako naj bi Slovenija čim bolje izkoristila svoje potenciale,možnosti in priložnosti v prihodnosti, je potreben. Do sedaj je bila naša usmeritev članstvo v Evropski uniji in Natu in tema ciljema smo prilagajali naš sistem. Zdaj bomo postali člani ene in druge institucije in znotraj obeh organizacij se bomo morali čim bolje uveljaviti ter zagotoviti čim boljšo perspektivo Slovencem. Prepričan sem, da je intenziven razmislek o tem, kje smo močni in kako se najbolje pripraviti na izzive prihodnosti, potreben.

Vendar sem zadržan do izraza konvencija, kot tiste oblike, kjer naj bi se tak razmislek dogajal. Konvencija o prihodnosti Evrope je znana. Njen cilj je evropska ustava.V Sloveniji ustavo imamo in poznamo tudi postopke za njeno spreminjanje in dograjevanje. Ta proces poteka.

V razgovorih,ki sem jih že opravil z vrsto vidnih znanstvenikov, kulturnikov in drugih intelektualcev sem dobil občutek, da bi marsikdo želel bolj sodelovati, pa ni vključen v nobeno formalno institucijo. Zato jaz pobudo o dodatnem širšem razmisleku o prihodnosti podpiram in jo skušam tudi sam že nekaj časa uveljavljati.Mislim pa, da ne bi smeli povzročati nesporazumov in začeti z neko aktivnostjo, ki bi konkurirala bodisi državnemu zboru bodisi vladi ali drugim institucijam, ki razpravljajo in razmišljajo o vseh, tudi razvojnih vprašanjih. To aktivnost institucij bi bilo morda smiselno dopolniti z vrsto razgovorov in posvetov. Takšne posvete sem kot predsednik republike pripravljen organizirati tudi sam. Nekaj takšnih razgovorov sem tudi že opravil. Navsezadnje ljudje od predsednik države tudi pričakujejo, da se izreka o najpomembnejših vprašanjih države, njenega razvoja in njene umestitve v svetu. Neko primerno obliko takšnega delovanja, ki ne bi bila formalna oblika v smislu nekakšne institucije, še pripravljam. Sam to obliko vidim kot serijo razgovorov, pri katerih bi sodelovali različni ljudje, intelektualci in razumniki. Krog sodelujočih bi bil glede na temo ustrezno primeren. Tako bi v nekem obdobju sistematično razpravljalo o vprašanjih in izzivih, s katerimi se bo Slovenija srečevala v prihodnje. Takšne razmisleke bi pri svojem delu lahko uporabile različne institucije, tudi vlada in državni zbor.

Pred dnevi sem se o tej temi pogovarjal tudi s predsednikom Slovenske akademije znanosti in umetnosti in rektorjema univerz. Omenjene institucije bi se namreč lahko vključile z organiziranjem dodatnih razgovorov o posameznih dilemah, ki bi se odpirale v teh naših posvetih.

Novinar:Kako potem ocenjujete pobudo gospoda Janeza Janše?

Odgovor:Pobudo gospoda Janše cenim in jo pozdravljam. Kot vsako pobudo, ki želi spodbuditi aktivnost, ki bi bila v korist državi Sloveniji. Tudi gospodu Janši sem v razgovoru povedal, da sem zadržan do besede konvencija, ki glede na evropsko konvencijo, lahko zavaja. Evropska konvencija je namreč nekaj povsem drugega. Povedal sem mu tudi, da sem zadržan tudi do formalizirane oblike takšnega delovanja. Mislim,da mora biti to bolj fleksibilna oblika. Ne zdi se mi smiselno vzpostavljati nekega zaprtega kroga, kjer bi na koncu prišli do dokumenta, ki bi mu rekli recimo Vizija Slovenije za prihodnost.

S takšno razpravo lahko pridemo le do vrste predlogov, idej, navsezadnje alternativ. Tudi institucija predsednika republike ni zamišljena kot prostor, kjer bi potekal proces selekcije različnih alternativ. Ta izbor morajo potem opraviti v državnem zboru in vladi.

Novinar: Kdo naj bi sodeloval v takšni razpravi in rekli ste tudi, da jo časovno ne bi opredeljevali?

Odgovor: Pogovarjal sem se že s številnimi ljudmi, ki so pripravljeni sodelovati. V začetku septembra predvidevam prvi sestanek, na katerem bi opredelili glavne teme tovrstnih posvetov. Ne bi želel izhajati samo iz določenega kroga ljudi. V začetku bom povabil skupino 10-15 ljudi, z večino sem se že pogovarjal, nekatere še nameravam povabiti. V nadaljevanju bi se ta skupina menjavala glede na temo, ki bo obravnavana.

Novinar: Poslanec Aurelio Juri se je negativno odzval na idejo o konvenciji. Pravi, da je to modno in da to vlogo opravlja parlamentarna ustavna komisija?

Odgovor: Nekoliko me presenečajo nekatere vnaprejšnje negativistične reakcije. Mislim,da je vsako iskanje neke prihodnje poti treba upoštevati. Lahko se z idejami strinjamo, lahko tudi ne. Mislim pa, da se predloga ne sme a priori zavreči v smislu, nekdo lahko razmišlja, nekdo pa tega sploh ne sme. Že uvodoma sem dejal, da ob rednem delu vlade in državnega zbora, vidim potrebo po skupnemu razmisleku o prihodnjih izzivih. Po razmisleku, kjer bi sodeloval še kdo iz civilne družbe ter drugi razmišljajoči posamezniki. Kot dolgoletni predsednik vlade vem, da se mora vlada ukvarjati z dnevnimi problemi. Velikokrat je težje najti čas in potrebno distanco za tak strateški razmislek.

Sam mislim, da je vsak prispevek lahko koristen in preseneča strah nekaterih,da bi nekdo lahko še kaj dodal oz. kaj razmislil ter, da bi predsednik republike igral kakšno vlogo.