grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Ob svetovnem dnevu beguncev

Ljubljana, 06/20/2003  |  izjava

Za hladnimi statističnimi podatki o številu beguncev in begunski problematiki se skrivajo tragične usode milijonov ljudi, ki so zaradi slabih razmer, pa najsibo političnih, gospodarskih, etničnih, rasnih, v zadnjem času pa se jim vse bolj približujejo tudi razlogi onesnaženega okolja, prisiljeni zapustiti svoje domove, svoje družine in svoje kulturne sredine. Tako iztrgani iz svojega okolja in nemočni se potem znajdejo v pogostokrat negostoljubnem okolju, kjer upajo, da si bodo lahko poiskali boljše življenje. Kakor je po eni strani naša človeška dolžnost, da tem ljudem, ki so se znašli v stiski in pogosto tudi v "ilegali" pomagamo, imamo po drugi strani tudi odgovornost, da pomagamo odpravljati razloge za tako množično preseljevanje iz nuje.

V današnjem svetu vse večje medsebojne soodvisnosti in globalnih povezav namreč nihče ne more biti v celoti odrezan od sveta in napetosti tudi v oddaljenih delih sveta lahko vplivajo na našo varnost in na našo dobrobit. Temeljni humani imperativ pomagati ljudem v stiski in prepletenost naših usod nam morata narekovati solidarnost z manj razvitimi in strpnost do drugačnih. Tudi mi lahko v ustreznem okviru in obsegu pomagamo odpravljati prepad med revnimi in bogatimi. Spodbudo za takšno ravnanje pa lahko najdemo v solidarnosti. Solidarnost je tista vrednota, ki ne pomaga preživeti le tistim, ki jim je namenjena, ampak tudi tistim, ki v njej utemeljujejo svoja dejanja.

Srečevanje z drugimi kulturami, še posebej, če so ljudje, ki jim pripadajo, v stiski, pogostokrat povzroča zavračanje. Pojavi nestrpnosti do beguncev so tako žal vse prepogosti odziv skupnosti v državah, ki so si jih ti ljudje izbrali za zatočišče. Edini način, da presežemo spiralo nerazumevanja in zavračanja, je strpnost. Kot takšna mora biti v osrčju vrednostnega sistema, ki poudarja človekove pravice in dostojanstvo.

Naj svetovni dan beguncev zaznamuje naša zavezanost humanim načelom strpnosti in solidarnosti.