grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Gaber: Upočasniti profesionalizacijo

Ljubljana, 05/27/2003  |  pojasnilo in popravek

V prispevku vašega novinarja Roka Praprotnika z gornjim naslovom, ki govori o poteku profesionalizacije Slovenske vojske, je zapisan tudi naslednji stavek. "Prav Drnovšek je najbolj odgovoren za sedanje stanje, saj je lani izsilil hitro ukinitev naborništva - v letu, ko je kandidiral na volitvah za predsednika republike." Za nekoga, ki pozna zakonodajni postopek v Sloveniji, so tovrstne navedbe nenavadne, če že ne kar tendeciozne. Predloge za ukinitev tedanjega sistema vojaške dolžnosti je pripravilo Ministrstvo za obrambo in jih v potrditev na vlado poslalo lanskega junija in nato kot spremembe Zakona o vojaški dolžnosti v Državni zbor. Spremembe Zakona o vojaški dolžnosti so bile sprejete v Državnem zboru, 26. 9 2002.,ob splošnem konsenzu tako pozicije kot opozicije. Ob prisotnih 59 poslancih, je bilo za dopolnitve obstoječega sistema vojaške dolžnosti ter postopno opuščanje služenja vojaškega roka, 55 poslancev, proti ni bil nihče. Pobude za spremembe in zakonodajni postopek ste redno spremljali tudi v Delu ter o njem poročali. O takšni poslanski podpori ukinitvi služenja vojaškega roka je pisanje o izsiljevanju nekdanjega predsednika vlade, le morda preveč površno.

Odnosi z javnostmi
Urad predsednika republike