grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Varuh človekovih pravic predal predsedniku republike poročilo o delu za leto 2002

Ljubljana, 07/07/2003  |  sporočilo za javnost

Klikni za povečavo Varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek je danes predal predsedniku dr. Janezu Drnovšku poročilo o delu varuha za leto 2002. Ob tem je Hanžek poudaril, da je v delovanju državnih organov opazen premik iz kvantitete na kvaliteto . Urad je namreč prejel manj pritožb na delo uradnikov in njihovo ustrežljivost. Veliko težav povzroča še vedno precejšnja neosveščenost, zlasti državljanov, o pristojnih organih in postopkih za reševanje težav ter tudi državnih uradnikov.

Varuh je še poudaril, da glavni problemi nastajajo zaradi dolgotrajnosti reševanja upravnih in sodnih zadev. Še zlasti je izpostavil primere počasnega odločanja služb, kot so Centri za socialno delo, ko gre za dodelitve otrok in je dolgotrajno reševanje primerov za razvoj otroka nesprejemljivo. V letošnjem poročilu je posebno poglavje namenjeno področju otrokovih pravic in nasilju v družinah, je še povedal Matjaž Hanžek.

Klikni za povečavo Predsednik dr. Drnovšek je poudaril, da se številni ljudje obračajo tudi na Urad predsednika republike, katere skušamo usmeriti na pristojne organe in le -te opozoriti na težave posameznikov. Predsednik je med drugim tudi poudaril pomen dviganja zavesti o pomenu človekovih pravic ter spodbujanju strpnosti v družbi. Izpostavil je pripravljenost za še boljše sodelovanje z Uradom varuha človekovih pravic pri reševanju primerov in opozarjanju na prepočasnost določenih uradnih postopkov in spodbujanju strpnosti do drugačnih.