grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Položaj in organiziranost Romov v Sloveniji

Ljubljana, 04/08/2003  |  sporočilo za javnost

Klikni za povečavo Predsednik republike je danes, ob prisotnosti direktorja Urada vlade RS za narodnosti Janeza Obreze, sprejel na pogovor predstavnike romskih društev, združenih v Zvezo Romov Slovenije, ki so predsednika republike seznanili s svojim položajem, s svojimi problemi ter prizadevanji za njihovo reševanje. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je ob tem dejal, da se položaj Romov v Sloveniji izboljšuje, predvsem glede strpnost. Poudaril je, da v državah članicah EU živi 15 milijonov Romov in da je Slovenija lahko zgled marsikateri državi pri urejanju problematike romskih skupnosti. Izrazil je prepričanje, da se bo pozitiven trend v smeri reševanja še obstoječih težav nadaljeval tudi v prihodnje, predvsem kar se tiče rešitev težav pri urejanju bivalnih razmer v romskih naseljih.

Klikni za povečavo Predsednik dr. Janez Drnovšek je predvsem izrazil zadovoljstvo nad organiziranostjo romskih skupnosti v društva, saj so s tem postali resen sogovornik občinam in državi pri reševanju problemov. S tesnim sodelovanjem romskih organizacij z lokalnimi skupnostmi in državo se bodo določene težave po prepričanju predsednika razreševale tudi v prihodnje. Predsednik dr. Drnovšek je izrazil veselje, da se strpnost do romske skupnosti še naprej povečuje in ob tem izrazil zadovoljstvo, da ima tudi EU aktiven odnos za reševanje odprtih vprašanj v zvezi z odpravljanjem nestrpnosti do Romov, ki ponekod žal še obstaja.

Na koncu pogovora je predsednik dr. Drnovšek predstavnikom romskih društev zaželel prijazno življenje v Sloveniji tudi v prihodnje, predsednik Zveze Romov Horvat pa se je dr. Drnovšku zahvalil za sprejem ob njihovem pazniku in mu v imenu Romov v Sloveniji poklonil knjige z romsko problematiko ter zgoščenko Esme Redžepove.