grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Najevska lipa – simbol dobre volje in pozitivne naravnanosti

Črna na Koroškem, 07/05/2003  |  govor

Govor predsednika dr. Janeza Drnovška na tradicionalnem srečanju pod Najevsko lipo (neavtoriziran zapis):

======================

Klikni za povečavo Lepo pozdravljam vse, ki ste se danes ponovno zbrali pod častitljivo Najevsko lipo in vesel sem, da se spet vidimo.

Lani sem bil prvič pri vas in naše takratno druženje mi je ostalo v zelo lepem spominu. Gre za druženje prijaznih ljudi, z dobrimi nameni. In takšna srečanja so tisto, kar potrebujemo vedno, kadar nam gre dobro in kadar nam gre slabše. Letošnja obletnica ima pred sabo nesrečno številko 13, vendar pa lahko rečemo, da za slovensko državo to leto ni bilo nesrečno. V tem letu naj bi končali naše pridruževanje EU in Nato in s tem naj bi dosegli tisto, kar smo si začrtali ob naši osamosvojitvi, si zagotovili tudi dobro gospodarsko perspektivo in čim večjo varnost, da bo naša država v prihodnosti čim bolj trdna in da bi čim bolj enakopravno živeli skupaj z drugimi evropskimi narodi; bolj enakopravno in v boljših odnosih, kot kadarkoli v naši zgodovini. S tem se končuje pomembno obdobje od osamosvojitve leta 1991 do danes, ko smo se pripravljali, ko smo spreminjali naš gospodarski in pravni sistem, da bi bili čim bolj primerljivi drugim v Evropi in sedaj naj bi se srečevali na čim bolj enakopravnih temeljih z vsemi, tako v konkurenci in borbi za preživetje, kot tudi na vseh drugih področjih delovanja. In prepričani samo, da bomo v takšni Evropi uspeli Slovenci ustrezno predstaviti in ohraniti svojo narodno tradicijo, svoj jezik, svoje običaje in da bo slovenstvo ostalo tudi vnaprej, v naslednjih stoletjih, tisočletjih, kot je že preživelo zgodovino težkih zadnjih tisoč let. Prihodnost, ki je pred nami, naj bi bila boljša, na bolj trdnih temeljih, tistih, ki smo jih postavili v zadnjih dvanajstih letih. Od osamosvojitve naprej.

Klikni za povečavo Zelo pomembno je, da so tudi odnosi, ki jih gradimo v naši državi, čim boljši in čim bolj trdni, pozitivni, pošteni, da imamo vsi državljani in državljanke občutek enakopravnosti, da nihče namenoma ni prezrt, da nihče ni izključen iz pozitivne prihodnosti, ki si je želimo. Včasih je potrebno potrpeti, še se zgodijo krivice, ki jih je potrebno popraviti, včasih se še ustvarjajo tudi socialne neenakosti, ki se nam potem zdijo prevelike, neupravičene. Vse to bomo morali skupaj reševati na strpen način, ob dvigovanju splošne zavesti, da moramo v naši državi resnično biti vsi zadovoljni, da bo trdna, da jo bomo imeli radi in da ne bo prihajalo do takšnih ali drugačnih napetosti. To je v interesu vseh in takšno zavedanje bo najboljša garancija zato, da bo razvoj pozitiven, da bomo imeli ne samo dober gospodarski razvoj, ampak tudi neko socialno trdnost, da bomo skrbeli za naše okolje in da bo slovenska država čim lepša v vseh ozirih. Vemo, da je to stalna naloga in da se tega ne da nikoli dokončno doseči, da tega še nobena država ni do konca uresničila, vendar treba je delati vsak dan in vsak od nas lahko h temu prispeva. Dobra volja in pozitivni odnosi, pozitivna naravnanost, ki jo kažete vedno na teh srečanjih ob Najevski lipi, je tisto, kar morda najbolj potrebujemo.

Klikni za povečavo To priložnost bi želel izkoristiti, da se ob tem, ko smo pred dobrim tednom dni slavili našo samostojnost, spomnim tudi takratnih dni, prizadevanj vseh Slovenk in Slovencev zato, da bi v takratnih težkih razmerah prišli do svoje države. Pri tem bi posebej poudaril, da je bil prispevek Koroške in Korošcev izjemno velik. Rad bi se spomnil tudi tistih dni, ko so še potekali boji in ko je prihajalo žal tudi do žrtev za samostojnost, za novo slovensko domovino. Želel bi povedati, da odločno zavračamo, tudi sam kot predsednik države odločno zavračam različna blatenja, ki se o tistih dogodkih ponekod ponovno pojavljajo, ki so se dogajali ravno na Koroškem. Mi smo trdno prepričani, vemo in o tem smo se tudi dodatno prepričali, da je bil takrat naš boj, zlasti na Koroškem, pošten, upravičen in da različne insinuacije, ki so prihajale že v prejšnjih letih iz vojne propagande druge strani takratnega režima, ki se je pokazal v vsej svoji grozoviti luči drugod, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in da smo te insinuacije vedno odločno zavračali. To lahko ponovim tudi danes, zlasti zato, ker ste me tudi koroški župani pozvali k temu in opozorili na takšna dogajanja. Mislim, da je prav, da še enkrat povem, da je bila naša takratna borba odločna, poštena in pravična, ter da so nam takratni dogodki na Koroškem, ob osamosvojitvi, nam vsem v čast, vsi se jih spominjamo in se jih bomo spominjali na tak način tudi v prihodnje.

Klikni za povečavo Želim vam čim bolj prijeten dan in druženje ob veličastni lipi, da bi se tradicija nadaljevala tudi v prihodnje, da bi prenašali pozitivno sporočilo tudi naprej. Želim vam tudi sicer uspešno delo in lepo življenje, da bi se še velikokrat srečali ob tako prijaznih priložnostih.
Hvala lepa.

Klikni za povečavo


Klikni za povečavo


Klikni za povečavo


Klikni za povečavo


Klikni za povečavo