grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Poslanica predsednika republike dr. Janeza Drnovška ob tednu krščanske edinosti

Ljubljana, 01/23/2003  |  sporočilo za javnost

Teden krščanske edinosti, ki poteka v znamenju spodbujanja dialoga in medsebojnega razumevanja med krščanskimi cerkvami in skupnostmi v Sloveniji, je pomembna in dragocena manifestacija odprtosti duha in volje za spoštovanje in preseganje verskih, zgodovinskih in kulturnih razlik med pripadniki posameznih veroizpovedi, živečih v naši državi. Hkrati je to tudi potrditev, da je ekumenizem v zavesti vernikov in njihovih cerkva živo in delujoče gibalo – ne le v verskem življenju, ampak tudi pri sooblikovanju vseh tistih osebnostnih in družbenih vrednost, ki omogočajo sobivanje in sožitje različno mislečih, čutečih in verujočih ljudi, ki se srečujejo v skupnem prostoru, in ki se vsi čutijo predvsem za duhovno, a tudi za siceršnjo blaginjo tega prostora soodgovorne.

Zato si takšna ekumenska naravnanost vernikov zasluži pozornost in spoštovanje vseh državljanov, saj je etika sodobnega ekumenizma nosilka humanističnih spoznanj in ravnanj, sprejemljivih za vse, ker si prizadeva povezovati in ne ločevati, in ker kliče v sodelovanju in ne k izločanju. V današnjem svetu, v katerem smo si ljudje različnih narodnosti, verskih pripadnosti ter nazorskih in političnih prepričanj fizično vse bližje, a duhovno marsikdaj predaleč vsaksebi, je sporočilo ekumenizma neprecenljivo za vse: naše medsebojne razlike nas lahko vse le bogatijo, kakršnokoli bolj ali manj nasilno brisanje ali zatrtje teh razlik pa bi vsakogar le osiromašilo in prikrajšalo. Zato naj veljajo drugim in drugačnim vse naše dobre misli in želje. Temeljna sporočila ver so zelo podobna – strpnost v medsebojnih odnosih in sočutje ter pomoč ljudem v stiski.

Takšna notranja naravnanost nam bo v pomoč danes, ko imamo pred očmi predvsem Evropo, in nam bo verjetno še tem bolj v pomoč jutri, ko se nam bodo še od bliže odpirali tudi širši svetovi, v katere se ne bomo smeli podajati s strahom in bojaznimi, ampak s pogumom in radostjo spoznavanja in sprejemanja novih in še neznanih ljudi, njihovih kultur, verovanj in civilizacijskih izročil.