grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Pogovori pri predsedniku republike o vlogi znanja in znanosti v Sloveniji

Ljubljana, 12/08/2003  |  sporočilo za javnost

Predsednik republike dr. Janez Drnovšek je v okviru Pogovorov o prihodnosti Slovenije k premisleku o vlogi znanja in znanosti v Sloveniji povabil nekatere ugledne slovenske znanstvenike, univerzitetne učitelje, politike, druge javne delavce, predstavnike nevladnih organizacij in združenj. Svoje poglede, stališča, predloge in rešitve bodo predstavili na pogovoru 10. decembra 2003 ob 10:00 uri v Veliki sejni sobi Vlade RS, Gregorčičeva 27, Ljubljana. Pogovor je organiziran v sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti.

Namen pogovora je spodbuditi razpravo o stanju, pomenu ter prihodnji vlogi in nalogah države na področju znanja in znanosti v Sloveniji. S pogovorom pa se želi spodbuditi kritični razmislek o tem, kaj moramo spremeniti in kako se moramo organizirati v sodobni učeči družbi, da bi znanje in znanost še v večji meri prispevali k promociji Slovenije v svetu, h krepitvi njene kulturne in narodne identitete, k dvigu družbenega proizvoda ter k splošnemu gospodarskemu in kulturnemu razvoju Slovenije.

Razprava naj bi tudi omogočila premisliti tudi vrsto drugih vprašanj in sicer: kakšna je in bi morala biti vloga univerz in gospodarstva na področju znanja in znanosti, kakšen bi bil najprimernejši položaj raziskovalnih institutov, tehnoloških centrov in drugih organizacijskih oblik prenašanja znanj, kakšen naj bo odnos do znanja za tretje življenjsko obdobje, kako zagotoviti uspešnejše sodelovanje univerz, inštitutov in uporabnikov znanja in znanstvenih dosežkov, kako si predstavljamo znanost kot javno službo, kakšne finančne mehanizme naj uveljavljamo, da bodo spodbujali in pospeševali razvoj sodobnih znanj in znanosti, kako se uspešneje in učinkoviteje vključevati v evropski znanstveni prostor in kakšni naj bodo splošni kriteriji znanstvene odličnosti.

Pogovore bo v neposrednem prenosu moč spremljati preko spletnih strani: www.prihodnost-slovenije.si ter www.siol.net. Na spletnih straneh: www. prihodnost-slovenije.si so objavljeni referati nosilcev uvodnih tem. Ti pa so: