grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Izjava predsednika republike ob včerajšnjem dogodku na meji

Ljubljana, 09/23/2004  |  izjava

Predsednik republike dr. Janez Drnovšek pričakuje, da se bodo hrvaški organi opravičili zaradi ukrepanja ob včerajšnjem incidentu. Zgodil se je namreč na spornem mejnem ozemlju, kjer bi morali hrvaški organi delovati z ustrezno fleksibilnostjo, z upoštevanjem dejstva, da meja ni dokončno določena in potrjena z obeh strani. To velja zlasti, če gre za stalne prebivalce obmejnega območja oz. njihove obiskovalce.

Prehod Plovanja je začasni mejni prehod. Ko ga je Hrvaška leta 1994 začela graditi, je slovenska vlada protestirala. Hrvaški predsednik vlade je takrat slovenskemu premieru poslal uradno pismo, v katerem je zagotovil, da z njim ne prejudicirajo končne mejne rešitve in gre torej le za začasno rešitev.

V vseh pogovorih med Slovenijo in Hrvaško od 1991 naprej je bilo območje zadnjih 7 km obravnavano kot sporno. Hrvaški politiki v zadnjem času izjavljajo, da je bila kopenska meja določena s stališčem Badinterjeve komisije. To ni res, ker je na posameznih odsekih kopenske meje izvajanje suverenosti ob osamosvojitvi bilo sporno- nekatere elemente je izvajala slovenska, druge pa hrvaška stran. In o teh spornih odsekih bi se morali dogovoriti v meddržavnih pogajanjih. To smo tudi storili leta 2001, a je hrvaška stran potem odstopila od sporazuma, ki sta ga že potrdili obe vladi.

V zadnjem času poskuša hrvaška stran ustvariti vtis, da je kopenska meja že določena. Iz sporazuma Drnovšek - Račan so vzeli tisto, kar jim ustreza, drugo pa zavračajo. Vendar sporazum je bil kompromis, ki se ga ne da deliti - ali vzameš vse ali pa nič. Kopenski del velja le hkrati z morskim, ali pa ne velja noben. Že pred tem pa je Hrvaška z enostransko razglasitvijo ekološko-ribolovne cone želela prejudicirati tudi morsko mejo.

Do stopnjevanja izjav hrvaških politikov o dokončnosti meje v spornih območjih je prišlo v zadnjih tednih, pred volitvami v Sloveniji, ko je moralo biti jasno, da bodo s takšnim enostranskim določanjem mejne črte izzvali slovenske politične stranke in da bo prišlo do incidentov, kot je bil včerajšnji.

Slovenija si želi čim boljše, prijateljske odnose s sosednjo Hrvaško. Vendar ti odnosi lahko temeljijo le na korektnosti, resnicoljubnosti in odprtosti.

Slovenske politične stranke in vlado pa predsednik republike dr. Drnovšek poziva, da umirijo situacijo, da reagirajo evropsko in se ne pustijo več izzvati v podobne incidente.