grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Pojasnilo Urada predsednika republike o pravih vzrokih za povišanje sredstev za delovanje Urada predsednika RS

Ljubljana, 06/23/2003  |  pojasnilo in popravek

Ob poročanju o razpravi o dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna v Državnem zboru, je bila v nekaterih poročilih naveden zgolj podatek, da je predsednik države za delovanje urada zahteval 100 milijonov, dobil pa jih je samo 60. Trditev je brez pojasnila o namembnosti teh sredstev zavajujoča, zato bi bilo primerno, da se ob pisanju o zahtevku za povišanje sredstev za delovanje urada predsednika v prihodnje navaja tudi čemu so sredstva sploh namenjena.

Namreč, po novem Zakonu o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike je vzpostavljena pisarna nekdanjega predsednika države in za njeno delovanje v proračunu urada predsednika ni bilo zagotovljenih sredstev. Gre za sredstva v višini 60 milijonov tolarjev.

Prav tako ni bilo zagotovljenih sredstev za vzdrževanje in upravljanje s tretjino vladne stavbe na Erjavčevi 17, kjer ima sedež urad predsednika. Urad mora po vladni uredbi o upravljanju s stvarnim premoženjem Republike Slovenije, pokrivati materialne stroške za funkcioniranje omenjenega dela vladne zgradbe. Pred sprejetjem tega zakona, v veljavo je stopil v začetku marca, je stroške za vzdrževanje naprav in objektov in za investicije za tretjino dela vladne stavbe, krila vlada.

Nove obremenitve proračuna urada predsednika pa so nastale tudi s financiranjem protokolarnih aktivnosti predsednika. Pred sklepom Vlade RS iz lanskega oktobra, je Protokol RS financiral protokolarne aktivnosti posameznih državnih organov, med drugim tudi urad predsednika. Po omenjenem vladnem sklepu stroške protokolarnih aktivnosti krije urad. Tudi del teh sredstev v proračunu ni bil načrtovan. Za ponazoritev naj navedemo, da je bilo v lanskem letu v državnem Protokolu predvidenih in realiziranih 130 mio SIT za protokolarne obveznosti Predsednika Republike, v letošnjem letu pa le še 60 mio SIT. In zaradi teh dejstev je urad predsednika prosil za povečanje sredstev v višini 40 milijonov tolarjev.

Zaradi vsega naštetega mora urad predsednika še toliko racionalneje načrtovati svoja sredstva, če želi zagotoviti potreben obseg z ustavo,zakoni in ustaljeno prakso določenih aktivnosti Predsednika Republike Slovenije.

Tudi predsednikove napovedi o drugačni organiziranosti urada, ki so šle v smeri krčenja števila funkcionarjev, so se uresničile. V uradu je trenutno zaposlenih 39 ljudi, od tega 5 funkcionarjev. V lanskem letu je v uradu nekdanjega predsednika delalo 11 svetovalcev nivoja funkcionarjev, v njem pa je bilo zaposlenih 44 ljudi.

Odnosi z javnostmi
Urad predsednika republike