grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Varuh človekovih pravic predsedniku Drnovšku predal letno poročilo

Ljubljana, 04/21/2004  |  sporočilo za javnost

Klikni za povečavoPredsednik republike dr. Janez Drnovšek je danes sprejel varuha človekovih pravic, gospoda Matjaža Hanžka, ki mu je predal letno poročilo varuha za leto 2003.

Uvodoma je slovenski ombudsman predsedniku predstavil nekatere poudarke iz poročila, med katerimi je izpostavil zlasti sodne zaostanke, pobude, ki na urad prihajajo s področja socialne varnosti, varovanja pravic in koristi otrok ter družinskega nasilja. Težišče pogovora pri predsedniku pa je bilo v luči reševanja vprašanja izbrisanih in džamije namenjeno izmenjavi pogledov o vprašanju vrednot, ki so temelj za krepitev strpnosti v družbi. Predsednik je ob tem predstavil nekatere poudarke in misli o nestrpnosti, ki so jih udeleženci izpostavili na lanskoletnih Pogovorih o prihodnosti Slovenije, ki so potekali na temo vrednot. Ozaveščenost o pomenu strpnosti in razumevanja drugih in drugačnih je potrebno še bolj spodbuditi v šolah, družini, medijih, saj je razumevanje in spoštovanje drug drugega temelj za prijazno sobivanje v družbi, ki je tik pred vstopom v družino evropskih narodov, sta še poudarila sogovornika.

Klikni za povečavoMatjaž Hanžek je ob porastu nestrpnosti opozoril na t.i. socialni kapital, ki se plemeniti zgolj skozi medsebojno zaupanje in sodelovanje. Predsednik dr. Drnovšek pa je dejal, da so takšne situacije tudi priložnost za ponoven premislek in zavedanje o pomenu spoštovanja pravic vsakega človeka.