grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Predsednik republike za guvernerja BS predlaga dr. Marka Kranjca

Ljubljana, 06/08/2007  |  sporočilo za javnost

Predsednik republike dr. Janez Drnovšek je danes Državnemu zboru Republike Slovenije predlagal, da za guvernerja Banke Slovenije imenuje dr. Marka Kranjca.

V dopisu, ki ga je predsednik republike dr. Janez Drnovšek poslal državnemu zboru, so navedeni podatki o kandidatu in obrazložitev predloga:

"Guverner Banke Slovenije mag. Mitja Gaspari me je v začetku oktobra 2006 obvestil, da mu 31. marca 2007 poteče šestletni mandat.

Po tem, ko je državni zbor že obravnaval dva moja predloga, sem predsednika državnega zbora z dopisom štev.: 001-23-6/2006-20 z dne 16. 4. 2007 obvestil, da bom nadaljeval z iskanjem kandidata, ki bo izpolnjeval vse pogoje za opravljanje te strokovno zahtevne in politično neodvisne funkcije. Postopek je precej obremenjevalo dejstvo, da kar dva visoko strokovna kandidata nista dobila zadostne podpore v državnem zboru kljub temu, da jima pomanjkanja znanja in izkušenj na tem področju ni bilo mogoče očitati. To je bil tudi razlog, da je bil interes primernih posameznikov za kandidaturo zmanjšan. Urad predsednika republike je z dopisom štev.: 001-23-6/06-21 z dne 18. 5. 2007 predsedniku državnega zbora podrobneje pojasnil vse aktivnosti, ki sem jih opravil z namenom, da se čimprej izvede imenovanje novega guvernerja Banke Slovenije.

Na podlagi opravljenih posvetovanj s predstavniki poslanskih skupin in soglasja dr. Marka Kranjca sem se odločil, da tokrat državnemu zboru za guvernerja Banke Slovenije predlagam dr. Marka Kranjca, profesorja na fakulteti za upravo.

Dr. Marko Kranjec je rojen 12. aprila 1940 v Novem mestu. Po diplomi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani se je leta 1965 prav na tej fakulteti najprej zaposlil kot asistent pri predmetu Javne finance. Leta 1968 je prevzel vodenje oddelka za analize pri Ljubljanski banki, v letih od 1970 do 1976 pa je bil raziskovalni sodelavec na Institutu za ekonomska raziskovanja. Leta 1975 si je pridobil naziv doktorja ekonomskih znanosti in odšel v tujino. Kot makroekonomist je najprej služboval v OECD s sedežem v Parizu, Francija, nato pa v letih od 1984 do 1986 še v Svetovni banki v Washingtonu, ZDA.

Z izjemno bogatimi mednarodnimi izkušnjami je po vrnitvi v Slovenijo nadaljeval delo na Institutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani kot raziskovalni svetnik. Leta 1990 je postal minister za finance v prvi Vladi samostojne Republike Slovenije in veliko prispeval k finančnemu in gospodarskemu osamosvajanju Slovenije ter k uvedbi prve slovenske valute tolarja.

V obdobju od 1991 do 1997 je kot viceguverner in član Sveta Banke Slovenije pomembno oblikoval to ustanovo v času po osamosvojitvi Republike Slovenije. Zaradi bogatih mednarodnih izkušenj je bil leta 1998 imenovan za veleposlanika Republike Slovenije pri EU v Bruslju. Njegov štiriletni mandat je segal v čas, ki je bil za Slovenijo izjemnega pomena, saj so potekala pogajanja za vstop v EU.

Leta 2001 je prejel srebrni znak svobode Republike Slovenije za prispevek k finančnemu in gospodarskemu osamosvajanju Slovenije.

V obdobju 2002 - 2006 je bil dr. Marko Kranjec profesor za področje javnih financ na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani.

Strokovno znanje dr. Marka Kranjca so znale uspešno izkoristiti tudi nekatere mednarodne organizacije (OECD, Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad, FAO), za katere je dolga leta opravljal konzultantsko dejavnost. Kot predstavnik Slovenije v Administrativnem svetu Banke za socialni razvoj pri Svetu Evrope, je bil cenjen kot odličen strokovnjak.

V Republiki Sloveniji je član vladnega Strateškega sveta za gospodarski razvoj, v letu 2005 pa je aktivno sodeloval pri pripravi predlogov sprememb davčne zakonodaje. V tem času je opravljal tudi funkcijo člana nadzornega sveta novomeške Krke.

Dr. Marko Kranjec je vrhunski strokovnjak in izjemno dober poznavalec razmer na področju financ in bančništva. Ima dolgoletne izkušnje ter osebnostne lastnosti, potrebne za uspešno vodenje Banke Slovenije ter njeno predstavljanje v Evropski centralni banki. Govori angleški, francoski, nemški in italijanski jezik.

Na podlagi navedenega ocenjujem, da je dr. Marko Kranjec primeren kandidat za guvernerja Banke Slovenije. Zato Državnemu zboru Republike Slovenije predlagam, da ga imenuje na to zahtevno in pomembno funkcijo."