grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Zdravica predsednika dr. Janeza Drnovška na svečani večerji v čast predsednika Češke republike

Ljubljana, 10/21/2003  |  govor

Klikni za povečavo Spoštovani gospod predsednik in gospa dr. Klausová, dame in gospodje, dragi prijatelji!

V veliko čast mi je, da lahko v Republiki Sloveniji pozdravim dragega prijatelja in eminentnega gosta, predsednika Češke republike Václava Klausa s soprogo. Sam se z veseljem spominjam gostoljubja, ki ste mi ga, gospod predsednik Klaus, nudili ob obisku na Češkem junija letos.

Češka in Slovenija delita usodo držav, ki se nahajajo na področjih z razgibano zgodovino. Pogosto so o narodih Srednje Evrope odločale tuje sile. Kljub temu nam je uspelo, da smo skozi stoletja ohranili svojo identiteto ter si izborili pravico do samoodločbe.

Danes smo priča novemu poglavju v evropski in svetovni zgodovini. Tokrat imamo enkratno priložnost vplivati na njen tok in na našo usodo. Odkar sta se Slovenija in Češka pridružili evropski družini suverenih držav, sta že izkusili pomembne spremembe. Zato danes že vidimo sadove težke naloge, ki smo si jo zadali pred desetletjem. Obe državi sta izjemno uspešni pri krepitvi in zaščiti človekovih pravic, demokracije, gospodarski rasti in razvoju ter varnosti svojih prebivalcev. Z zadovoljstvom ugotavljam, da se med našima državama poglablja politično sodelovanje, tkejo še tesnejše vezi med obema parlamentoma in vladama, med občinami in mesti, ter podjetniki in kulturniki z obeh strani.

Letos se spominjamo desetletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Češko republiko, ki jo zaznamuje takó sodelovanje kot skupen pogled na prihodnost. K temu so pripomogla številna srečanja najvišjih predstavnikov obeh držav. Slovenijo in Češko povezuje predvsem pripadnost evropskemu kulturnemu prostoru, zavezanost vrednotam zahodne demokracije ter tradicionalno prijateljstvo, solidarnost in medsebojna podpora na poti priključitve k evro-atlantskim integracijam.

Državi sta sklenili številne medsebojne sporazume. Še posebej so pomembni gospodarski sporazumi. Blagovna menjava se je v zadnjih desetih letih povečala za šest krat. Vse bolj razvejano gospodarsko sodelovanje med državama odpira nove možnosti, ki jih bomo znali izkoristiti.

Dolgoletno sodelovanje med narodoma se je v preteklosti poglabljalo zlasti na področju kulture. Skozi stoletja smo vplivali drug na drugega. Še posebej na področju umetnosti. Številni znani slovenski ustvarjalci, kot na primer skladatelj Jakob Gallus - Petelin, so črpali svoje inspiracije iz češke kulturne in glasbene tradicije. Neizbrisen pečat sodelovanju na področju arhitekture je dal slovenski arhitekt Jože Plečnik, ki je znan po tem, da je deloval na Praškem gradu. Seveda so tudi mnogi Čehi živeli in delali v Sloveniji, pri čemer bi zlasti omenil skladatelja Antona Foersterja. Živ je spomin tudi na izumitelja Josefa Ressla iz Chrudima, pa Jana Korytka in druge. Poglablja se sodelovanje na področju ohranjanja kulturne dediščine, založništva, prevajanja književnosti in filma. Številni mladi umetniki in študentje na Češkem črpajo svoja znanja in obratno. Češka filmska in fotografska šola sta visoko cenjeni ter inspiracija za naše številne ustvarjalce. K temu bo veliko prispevala tudi uvedba bohemistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter slovenistike na čeških univerzah. Okvir uspešnemu sodelovanju dajejo sporazumi, ki so jih podpisale univerze.

Slovenija in Češka sodelujeta tudi na zunanjepolitičnem področju. Državi sodelujeta v pomembnih mednarodnih organizacijah, kot so OZN, OVSE, Svet Evrope, WTO itd. Prav tako imamo skupne interese pri razvijanju regionalnih pobud kot sta Regionalno partnerstvo in Cefta.

Slovenija in Češka bosta prihodnje leto članici EU, Slovenija bo vstopila v NATO. To bo priložnost za dodatno krepitev vezi in aktivni prispevek h krepitvi mednarodne varnosti in stabilnosti. Mir, varnost in stabilnost v Evropi in svetu so temeljne, nikakor pa ne tudi samoumevne vrednote oziroma potreba nas vseh. Na to nas je opozoril tragični 11. september in razvoj dogodkov po njem. Slovenija in Češka, vsaka po svojih močeh, vedno bolj pa tudi skupaj, sodelujeta v boju proti mednarodnemu terorizmu, ki je zlo sedanjega časa. V združeni Evropi bosta obe državi uresničevali svoje interese in si na globalni ravni prizadevali za odpravo korenin terorizma in zmanjševanje razlik in napetosti v svetu ter za dialog med civilizacijami.

Dovolite, gospod predsednik, da dvignem čašo v vašo čast, in za vas, gospa Klausová, za napredek in blaginjo državljanov obeh držav, za krepitev medsebojnega prijateljstva v stabilni in varni Evropi.