grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Prejeti predlogi za ustavne sodnike

Ljubljana, 07/24/2007  |  sporočilo za javnost

Na podlagi dveh pozivov predsednika republike dr. Janeza Drnovška za zbiranje predlogov možnih kandidatov za štiri prosta mesta sodnikov Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 44/2007, z dne 21.05.2007, je Urad predsednika republike pravočasno prejel dvanajst predlogov.

Evidentirani kandidati, navedeni po abecednem vrstnem redu, so:

1. Aleš Butala, Ljubljana;

2. dr. Mitja Deisinger, Ljubljana, na predlog Vrhovnega sodišča Republike Slovenije;

3. mag. Darinka Dekleva Marguč, Ljubljana;

4. dr. Mile Dolenc, Ljubljana;

5. dr. Dunja Jadek Pensa, Trzin, na predlog Višjega sodišča v Ljubljani;

6. dr. Bojan Kukec, Vrhnika, s podporo Odvetniške zbornice Slovenije;

7. Janez Lukač, Polšnik;

8. mag. Miroslav Mozetič, Medvode;

9. Janez Obreza, Cerknica;

10. mag. Kristina Ožbolt, Ljubljana, na predlog Nacionalnega združenja davkoplačevalcev ter s priporočili Upravnega oddelka Vrhovnega sodišča
RS, Pravne fakultete v Mariboru ter Društva davčnih svetovalcev Slovenije;

11. mag. Jadranka Sovdat, Medvode;

12. dr. Boštjan Zalar, Ljubljana, na predlog Fakultete za podiplomske državne in evropske študije in Fakultete za družbene vede v Ljubljani.