grb Urad predsednika Republike Slovenije

Ustavni zakon o spremembi 50. člena Ustave Republike Slovenije

Ustavni zakon o spremembi 50. člena Ustave Republike Slovenije (UZ50)

Ljubljana 24.junij 2006
(Uradni list RS, št. 69/2004)

I

V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/2000 in 24/03) se prvi odstavek 50. člena spremeni tako, da se glasi:

"Državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine."

II

Ta Ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru Republike Slovenije.Številka: 001-02/04-20/1
Ljubljana, dne 15. junija 2004


Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor