grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

150-letnica Rudarske godbe Hrastnik

Hrastnik, 06/28/2003  |  sporočilo za javnost

Klikni za povečavo Predsednik dr. Janez Drnovšek se je udeležil slavnostnega, jubilejnega koncerta ob 150-letnici Rudarske godbe Hrastnik. Predsednik dr. Drnovšek je častni pokrovitelj slavnostnega koncerta. Ob tej priložnosti je predsednik republike v publikacijo "Z glasbo v srcu - 150 let Rudarske godbe Hrastnik" zapisal:
Klikni za povečavo Spoštovani,
sto petdeset let nepretrgane ljubiteljsko-glasbene dejavnosti Rudarske godbe Hrastnik je dolgo obdobje, ki zbuja spoštovanje in občudovanje, saj se s takšno dolgoletno tradicijo lahko pri nas ponaša le malokatera kulturna, pa tudi druga dejavnost. Zato zgodovina te godbe nedvomno odslikava tudi daljno in bližnjo preteklost kraja, s katerim je bila ves čas neločljivo zraščena, kot stalni, ves čas pomlajujoči se ljubiteljski korpus pa zrcali tudi njegovo sedanjost, ki je mnogo manj pusta in siva od ustaljenih predstav, kakršne o tem okolju marsikdaj zapusti prvi, zgolj bežni vtis.

Razvoj nekdanjih revirjev oziroma današnjega Zasavja je v zadnjih dveh stoletjih odločujoče zaznamovalo rudarstvo in z njim povezano industrijo, v gospodarskem, prometnem, socialnem, pa tudi kulturnem pogledu. Rudarstvo je tem krajem nedvomno prineslo napredek in razvoj, dalo pa jim je tudi poseben karakter, ki je postal del njihovega izročila, njihove zunanje podobe in njihovega življenjskega utripa – v dobrem in v slabem.

Klikni za povečavo Pomemben del k temu utripu prispeva tudi godba, ki se je v Hrastniku rodila priložnostno in spontano, a je že takoj zatem postala organizirana oblika družabnega in kulturnega udejstvovanja prebivalcev, kar priča o njihovem optimizmu in volji, da si oblikujejo lastno identiteto in prepoznavnost, ter da si trdo in naporno življenje olepšajo s prazničnimi trenutki veselja, sprostitve in užitka, ne le družabnega, ampak tudi umetniškega in ustvarjalnega. Njihova godba jim je vseskozi utrjevala samozavest, življenjsko radost in optimizem, ki si jih nikoli, niti v najtežjih časih, niso pustili odvzeti. Odtod trdoživost te ljubiteljsko zastavljene in sčasoma tudi profesionalno nadgrajene dejavnosti, ki ni le preživela vseh sprememb v svojem okolju, ampak se je ves čas utrjevala, se razvijala, izpopolnjevala in dosegala vse zahtevnejše in ambicioznejše cilje in uspehe.

Zato hrastniška rudarska godba ni le v veselje in ponos Hrastničanov, ampak s svojimi zvoki odzvanja tudi mnogo širše, pa najsi gre za njene predstavitve in nastope v drugih krajih Slovenije in celo v tujini, ali pa za posamično uveljavitev številnih glasbenikov, ki so iz nje izšli, na drugih glasbenih področjih in v drugih okoljih.

Pokroviteljstvo nad slavnostnim koncertom, ki obeležuje stopetdesetletni jubilej Rudarske godbe Hrastnik, sprejemam zato tudi kot prijetno dolžnost in obveznost, ki mi omogočata, da lahko prispevam k širši afirmaciji in odmevnosti tega dogodka, ki po mojem trdnem prepričanju presega krajevni pomen – kot jasno razpoznaven in dragocen kamenček v širnem mozaiku ustvarjalnosti in kulturne osveščenosti naših ljudi, ki sta v preteklosti, zlasti v narodotvornem in družbenorazvojnem pogledu, ogromno prispevali k današnji slovenski državnosti, a ki tudi za naprej ostajata nepogrešljivi spremljevalki na skupnih poteh naše prihodnosti.