grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Stoletnica Delavske godbe Trbovlje

Trbovlje, 06/08/2003  |  govor

Stoletnica Delavske godbe Trbovlje nikakor ni le dogodek obrobnega ali ožje lokalnega pomena: sto let delovanja te godbe je rudarskemu in industrijskemu središču Zasavja nedvomno zapustilo močan pečat in zaznamovalo njegov razvoj skozi različna obdobja preteklosti vse do današnjega dne. Najbrž je težko primerjati, kaj je pomenila ta godba, pa tudi že njene še starejše predhodnice, za Trboveljčane nekdaj, in kaj pomeni danes, saj sta se v tem času družba in okolje močno spremenila – a brez godbe, ki je življenje Trboveljčanov ves čas spremljala ob slovesnih, družabnih ter razvedrilnih dogodkih in priložnostih, bi bilo življenje v tem okolju zagotovo revnejše, prikrajšano za mnoga doživetja in radostne trenutke posameznikov in celotne skupnosti.

Delavska godba je bila ves čas med osrednjimi motorji kulturnega utripa in razvoja tega mesta, ki jo je sprejemalo kot svojo in tako tudi zanjo skrbelo. Generacije, ki so v njej sodelovale in z njo živele, so vključevale ogromno zanesenjakov, ki so ji posvečali svoj čas ter v njej udejanjali svoje ustvarjalne energije, njihova ustvarjalna volja pa si je zastavljala vse višje in zahtevnejše cilje. Tako je godba doživljala postopno preobrazbo do svoje današnje ravni, ko je velik del njenega repertoarja in nastopov zastavljen koncertno, in ko se lahko na različnih tekmovanjih nadvse uspešno meri s podobnimi prvorazrednimi pihalnimi orkestri tako doma kot v tujini.

Godbe te vrste, med katerimi trboveljska v mnogih pogledih izstopa in se uvršča med vrhunske svoje vrste, pomembno sooblikujejo slovensko kulturno pokrajino in predstavljajo tisto zvrst ljubiteljske kulture, ki marsikdaj dosega najvišja in najzahtevnejša profesionalna merila.

Članom in vsem sodelujočim v Delavski godbi Trbovlje želim zato ob njihovem jubileju iskreno čestitati, z željo, da bi tudi v prihodnje, tako kot doslej v svoje vrste, pritegovali nove rodove glasbenikov in s skupnimi močmi in voljo še presegali dosežke, ki jih že doslej ni bilo malo.