grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Predsednik republike podelil petnajst odlikovanj

Ljubljana, 03/23/2005  |  sporočilo za javnost

Klikni za povečavoPredsednik republike dr. Janez Drnovšek je danes na posebni slovesnosti vročil odlikovanja petnajstim odlikovancem.


Z Zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije je odlikoval Skupnost partizanskih učiteljev Primorske za zasluge pri ohranjanju zgodovinskih vrednot partizanskega učiteljstva na Primorskem in prispevek k suverenosti Republike Slovenije. Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije je podelil Ernestu Breznikarju za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

Klikni za povečavoZlati red za zasluge so prejeli: prof. Klavdij Zornik za življenjsko delo na področju kulture in prispevek k modernizmu v slovenskem slikarstvu, Ondina Otta Klasinc za življenjsko delo, vrhunske operne dosežke in prispevek k slovenski kulturi, Rapa Šuklje za življenjsko delo v kulturno-literarni publicistiki in prevajalstvu, Mira Sardoč za zasluge pri več kot petdesetletnem sooblikovanju podobe slovenskega gledališča in umetniško ustvarjanje med zamejci v Furlaniji – Julijski krajini, akad. prof. dr. Stanko Grafenauer za zasluge in izjemno delo na področju naravoslovnih znanosti, posebej petrologije in mineralogije, akad. prof. dr. Ivan Gams za zasluge in izjemno delo na področju naravoslovnih znanosti, posebej krasoslovja in speleologije, akad. prof. dr. Mario Pleničar za zasluge in izjemno delo na področju geologije, zlasti paleontologije, Sergij Pahor za zasluge, pomembne za ohranitev in razvoj slovenske narodne skupnosti v Italiji, na diplomatskem mednarodnem področju Jože Slobodnik za zasluge pri uveljavljanju in prepoznavanju Republike Slovenije ter krepitvi slovensko-kanadskih odnosov.

Klikni za povečavoRed za zasluge so prejeli Marija Ahačič Pollak za zasluge, pomembne za slovensko kulturo in slovenstvo v Kanadi, na diplomatskem mednarodnem področju Ginette Gagné Koch za dejanja v dobro Republiki Sloveniji in prispevek h krepitvi slovensko-kanadskega sodelovanja in prof. dr. Tomaž Pisanski za organizacijo in izvedbo Vegovih dni 2004.

Medaljo za zasluge pa je prejel Ivan Sisinger za vsestranski prispevek k razvoju in napredku humane prostovoljne gasilske organizacije na celotnem območju Republike Slovenije.

Klikni za povečavoPredsednik dr. Drnovšek je svoj nagovor začel z minuto molka v počastitev dr. Vekoslava Grmiča, ki je bil tudi nosilec slovenskega državnega odlikovanja srebrnega častnega znaka svobode, v nadaljevanju pa je povedal (nelektoriran zapis):

"V veliko zadovoljstvo mi je, da sem danes spet lahko podelil odlikovanja Republike Slovenije za zasluge na različnih področjih vsem vam, ki ste s svojim delom prispevali pri razvoju znanosti ali kulturne, umetniške dejavnosti ali pa k uveljavljanju slovenske države, njenemu utrjevanju doma ali po svetu. Vsi ste zaznamovali čas, v katerem ste bivali in delovali z izjemnimi dosežki. Prav je, da vas za to tudi slovenska država odlikuje in s tem izrazi priznanje za vaše delo. Vem, da je bilo v to delo vloženega veliko truda in prizadevanj. Prepričan sem, da ste veliko zadovoljstva doživeli že pri svojem delovanju in rezultatih, ki ste jih dosegali. Vendar tudi odlikovanja, ki jih lahko da država, odražajo naš skupen odnos do tega in lahko pomenijo tudi spodbudo, ne samo za vas, ampak tudi za vse ostale, ki sledijo vašemu zgledu. Čestitam vam vsem in vam tudi v prihodnje želim čim bolj uspešno delo in čim več uspehov."

Klikni za povečavoPredsedniku dr. Drnovšku se je v imenu odlikovancev zahvalil Sergij Pahor, ki je ob tem povedal: "Odlikovanja so nagrada za ustvarjalnost, iznajdljivost, vztrajnost in požrtvovalno delo na različnih področjih, ki so izraz sposobnosti posameznikov in njihove ambicije dati osebni prispevek k splošnemu napredku, in tudi njihove volje delati v dobro širše skupnosti, ki se prepoznava v vrednotah slovenstva. Te vrednote temeljijo v močnih koreninah slovenskega naroda, njegovi zgodovini in tradicijah, ki so globoke in segajo v preteklost, in tudi na načelih svobode, na katerih sloni mlada slovenska država. Današnji odlikovanci niso nikoli pomislili na nagrade in priznanja, ko so s svojim delom, držo in voljo prispevali v korist celotne slovenske družbe, zagotovo pa bodo odlikovanja pomenila nadaljnji vzgib za vztrajanje v tej dejavnosti in bodo zgled za nove rodove."