grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Ob svetovnem Dnevu invalidov

Ljubljana, 12/03/2003  |  izjava

Invalidnost ima več oblik in obrazov. Živeti v temi, v tišini, z nemočnimi nogami ali telesom, je življenjska usoda marsikaterega državljana Slovenije. Invalidnost pa še zdaleč ni pasivnost in obsojenost na oskrbo in dobroto svojih bližnjih. To dokazujejo številne invalidne osebe pri nas, ki se samozavestno vključujejo v vsa področja življenja in v družbo. Prav neodvisno življenje invalidov je ključni cilj na področju invalidskega varstva. Ustvarjanje možnosti za delo in zaposlovanje, zagotavljanje dostopa do izobraževanja, novih tehnologij, zdravstvenih in socialnih programov ter športnih aktivnosti in storitev, pa je naloga vsake družbe. Družbe, ki temelji na vrednotah, kot so solidarnost, zagotavljanje enakih možnosti in spoštovanje drugačnosti. Neenakost v gibanju in čutenju, ne pomeni neenakosti v občutenju. Spoštovanje človekovih pravic, osnovnih svoboščin in dostojanstva vsakega posameznika, so izkaz zrelosti in demokratičnosti neke družbe.

Družbena vloga in položaj invalida se oblikujeta v vsakodnevnem odnosu med invalidom in okoljem. Letošnje evropsko leto invalidov je bila priložnost za javno opozarjanje na nujnost socialne vključenosti invalidov, na politiko enakih možnosti, na nujnost ustvarjanja družbe brez ovir in predsodkov, na spoštovanje različnosti. Ni pa zgolj evropsko leto invalidov leto glasnejših opozoril. Takšna opozorila morajo biti izrečena in slišana tudi vseh prihodnjih letih. Družba, ki razmišlja o vključevanju in ne o ločevanju je družba prihodnosti.

Ob svetovnem Dnevu invalidov bi rad izrekel priznanje vsem slovenskim invalidom za njihovo aktivno vlogo v družbi ter spoštovanje vsem posameznikom, ki živijo in delajo z invalidi.