grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Zdravica predsednika dr. Janeza Drnovška na svečani večerji ob uradnem obisku v Republiki Poljski

Varšava - Poljska, 04/13/2005  |  govor

Klikni za povečavoSpoštovani gospod predsednik,

dame in gospodje,
dragi prijatelji,
z velikim zadovoljstvom sem sprejel Vaše povabilo, naj tudi uradno obiščem Republiko Poljsko. Dovolite, da izrazim svojo iskreno hvaležnost za topel sprejem in gostoljubje, ki sem ga s svojo delegacijo deležen med bivanjem na Poljskem. Odnosi med Slovenijo in Poljsko so tradicionalno zelo dobri in današnji obisk je še en korak k nadaljnji krepitvi prijateljskih vezi in medsebojnega sodelovanja.

V Vašo prelepo in prijateljsko deželo sem prišel v posebnem trenutku, ki ga zaznamuje slovo od velikega Poljaka. Karel Wojtyla, Papež Janez Pavel II, je bil izjemen mož, ki je kazal našima narodoma in vsemu svetu pot k svobodi in miru, in ki si je z vsem svojim bitjem prizadeval za premostitev delitve med Vzhodom in Zahodom. Prispeval je k ponosnem imenu Poljske in pomagal pri vzpostavitvi Poljske kot svobodne in uspešne države. V Sloveniji se ga spominjamo kot velikega prijatelja, ki je s svojo papeško sublimnostjo in človeško toplino navduševal množice vernikov, tudi ob svojih dveh obiskih na naših tleh. V zgodovino bo šel kot naš prijatelj, ki je pripomogel k temu, da je Slovenija uresničila svoj stoletni sen in vzpostavila samostojno državo. Njegovo nesebično razdajanje in pogum, s katerim se je zavzemal za svetovni red, ki bi temeljil na načelih miru, ostajata za vedno zapisana v dediščino človeštva. Saj, kot je zapisal naš veliki pesnik France Prešeren svojemu velikemu poljskemu prijatelju: "Človek premine, človeštvo ostane, in z njim, kar je zanj ustvaril".

Klikni za povečavoTe Prešernove besede so bile zapisane davnega leta 1839 v čast vašemu rojaku, domoljubu in borcu za svobodo Emilu Korytku, ki ima v zgodovini slovenskega narodopisja pomembno in vidno mesto. Emil Korytko je kot poljski emigrant našel v Sloveniji svojo drugo domovino. Korytko je pokazal izjemen občutek za slovensko narodovo izročilo in izdal prvo zbirko slovenskih ljudskih pesmi. Njegova vloga v zgodovini slovenskega naroda ni le etnološkega pomena; Zaradi vezi med kulturo in narodovim obstojem, ki so še toliko tesnejše pri manjših narodih, je njegovo delo pomembno pripomoglo k ohranjanju narodove samobitnosti in samozavesti, ki sta našli končni izraz stoletje in pol kasneje v samostojni državi.

Spoštovani,
tako kot naša literata, sta naša naroda v zgodovini združevala želja in boj za svobodo, enakopravnost in solidarnost narodov. V združeni Evropi smo dosegli ta zgodovinski cilj. V posebno veselje mi je, da sem prvi predsednik Slovenije, ki je obiskal Poljsko po tem, ko sta naši državi postali polnopravni članici Evropske unije. To je priložnost, da izmenjamo poglede na nove in skupne izzive, s katerimi se srečujemo kot odgovorni člani naše nove skupnosti. Hkrati pa je to tudi priložnost, da okrepimo svoje že tako odlične in razvejane odnose ter da izkoristimo nove možnosti za poglabljanje sodelovanja, ki se nam odpirajo znotraj Evropske unije. Utrjevanje in razvoj prijateljskih, vsestransko razvitih in partnerskih odnosov z Republiko Poljsko uvrščam v vrh slovenskih zunanjepolitičnih prioritet.

Slovenija in Poljska imata zelo podobne cilje. Skupna nam je želja po krepitvi EU kot enega od ključnih partnerjev v globalnih gospodarskih in političnih odnosih. Evroatlantsko sodelovanje vidimo kot pomemben člen za stabilnosti vse bolj soodvisnega sveta. Obe državi skušata, vsaka v skladu s svojimi možnostmi, prevzemati svoj del odgovornosti za mir in varnost. Kot članici EU in Nato čutita posebno odgovornost za pomoč in krepitev evroatlantske perspektive za države v njuni neposredni soseščini. Vloga Poljske je tako še posebej pomembna pri razumevanju dogajanj v Ukrajini, Moldovi in Belorusiji. Spričo našega predsedovanja OVSE se letos tudi mi precej ukvarjamo s tem delom sveta in skušamo v tem okviru prispevati k zagotavljanju varnosti in perspektive razvoja. Sicer pa Slovenija posebno pozornost posveča državam Zahodnega Balkana in zagotovitvi njihove evropske perspektive.

Spoštovani,
odličnim političnim odnosom med Slovenijo in Poljsko sledijo tudi dobro razviti gospodarski odnosi. Takšne odnose potrjuje obsežna gospodarska delegacija, ki nas spremlja ob obisku. Razveseljivi so trendi v trgovinski menjavi, ki narašča, z zadovoljstvom pa tudi ugotavljam, da je Poljska ne samo pomembna trgovinska partnerica, ampak tudi šesta najpomembnejša lokacija neposrednih naložb slovenskih podjetij v tujini. Prepričan sem, da bo srečanje slovenskih in poljskih gospodarstvenikov v okviru poslovne konference, ki poteka ob uradnem obisku, prineslo nove možnosti in zagon za krepitev gospodarskega sodelovanja. Sicer pa je treba naše odnose okrepiti tudi na drugih področjih. Zato me veseli, da je bil danes podpisan še en sporazum, s katerim smo razširili sicer že dobro razvito pravno osnovo za sodelovanje med državama.
Klikni za povečavo
Kulturne povezave med Slovenijo in Poljsko so tudi danes, tako kot v preteklosti žive, in verjamem, da bomo tudi v prihodnje uspeli navezovati vsestranske stike in nadgrajevati naše prijateljstvo ter prispevati k miru in blagostanju v Evropi.

Dovolite mi, gospod predsednik, da nazdravim prijateljstvu naših držav in narodov, naši skupni prihodnosti in vsem vam, dragi prijatelji.
Hvala.