grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Pred nami je še veliko izzivov - intervju predsednika republike za TV Slovenija

Ljubljana, 12/21/2003  |  intervju

Boštjan Lajovic: 23. decembra lani je kot predsednik države prisegel Janez Drnovšek in na tem položaju zamenjal prvegaslovenskega predsednika Milana Kučana, vodenje ministrske ekipe je prepustil Antonu Ropu. Kako je minilo v marsičem prelomno prvo leto mandata se je na Brdu pri Kranju s predsednikom republike Janezom Drnovškom pogovarjal Rudi Medved.

Novinar: Gospod predsednik, pred 13 leti smo se plebiscitarno odločili za samostojno državo, enako tudi letos za vstop v EU. Bi moralo državljane Slovenije sedaj skrbeti, ali morda niste v slovenski politiki preveč brezskrbni ob dejstvu, da vstopamo v združbo, v kateri pravzaprav še niso dokončno določena pravila igre?

Dr. Janez Drnovšek: Skrbelo nas je tudi pred 13 leti, ko smo vzpostavljali sedanjo državo, vendar se je vse odvijalo zelo dobro, bolje, kot smo pričakovali. Sedaj vstopamo v EU in to je res prelomni trenutek. Pred nami je seveda veliko izzivov in veliko negotovosti. Nikoli ne bo nobena pot v prihodnost povsem jasna in nikoli ne bo nihče mogel dati garancije zato, da bo neka pot varna, mirna in najbolj uspešna. Ampak mi in tudi večina Slovencev meni,da pravzaprav neke alternative EU ni, zavedamo se pa, da ta združba evropskih držav, ki je prostovoljna, ki je nekaj novega v zgodovini, ni enostavna, da bo včasih težko urejati medsebojne odnose 25 držav. Vidimo, kolikokrat se že Slovenci težko dogovorimo sami med sabo, kaj šele s toliko drugimi državami, kjer je več različnih situacij, različnih problemov. Vendar edina pot za to je nek strpen dialog, stalen dialog in stalno potrpežljivo iskanje rešitev.

Novinar : Po prevzemu funkcije predsednika države ste se nekako umaknili iz dnevnopolitičnega dogajanja, kaj vam preprečuje, kaj vas omejuje, da se večkrat ne oglasite, da niste glasnejši ob dvigu temperature v državi?

Dr. Drnovšek: Funkcija predsednika je v našem sistemu koncipirana tako, da se mora umakniti iz dnevne politike. To izgleda res ni vsem jasno. Obstaja nek razkorak med neposrednimi volitvami predsednika in med njegovimi dejanskimi pooblastili, vendar predsednik mora imeti distanco do dnevne politike, mora biti, če tako rečem, objektiven in imeti enak odnos tudi do vseh strank, do vseh državljanov. Zaradi tega seveda ne more posegati v neke dnevnopolitične debate in se postavljati enkrat na stran enega, drugič na stran drugega, ali pa vedno na stran enega. Mislim da mora poseči takrat, kadar gre za resnejše probleme, kadar je potrebno nekaj storiti zato, da se morda umirijo razmere, da se pokaže neka smer, ali tudi da arbitrira za neko možno rešitev.

Novinar: Ali je problem izbrisanih po vašem dobil krizne razsežnosti v državi, namreč ob tem problemu ste se oglasili, ste morda pomislili, da bi odšli v Mežico, kjer je praktično ta problem na kraju samem med ljudmi dobil drastične razsežnosti?

Dr. Drnovšek: Ne, predsednik je zadnja instanca za reševanje konkretnih situacij. Če bo interveniral takoj, tako rekoč na prvo žogo, potem bo seveda hitro konec tistih nadaljnjih možnosti. Mislim, da je veliko dejavnikov, ki se lahko vključijo in ki se morajo vključiti. Seveda je pa situacija, ki je nastala ob, če tako rečem, primeru izbrisanih, dokaj zapletena in ima tudi v sebi nevarnosti. Nestrpnost lahko hitro uide iz, da tako rečem, iz kontrole in tega se moramo vedno zavedati. To je možno v katerikoli državi tudi v svetu, da se lahko to zgodi, če nismo dovolj pazljivi in če tako politiki kot mediji na nek način ne dajemo tistega pravega tona in tistih pravih okvirov, ki pa vodijo v neke konstruktivne in strpne rešitve. V tem primeru je treba spoštovati sodbo ustavnega sodišča. To je nesporno. Kot drugo, zelo jasno je, da rešitve, ki jih bo morala najti politika, vlada in državni zbor, ne smejo biti takšne, da bi povzročale občutek nepravičnosti ali neravnotežja med ljudmi. Ne smejo se ustvariti neka nova nezadovoljstva in pri tem bi morala vlada in opozicija skupaj delati, pri iskanju teh rešitev, ne pa vsaka igrati na eno stran.

Novinar: Gospod predsednik, prihodnje leto nas čaka dvoje volitev, ste samo zaradi racionalnosti, oziroma da nekaj prihranimo za to da morda oboje volitve, tako državnozborske in volitve v evropski parlament izvedemo hkrati?

Dr. Drnovšek: Iz tega vidika bi bilo vsekakor racionalno in navsezadnje tudi z vidika časa, vendar dvomim da bi bilo to možno doseči, da se je možno o tem dogovoriti. Imamo zelo zapleten sistem za predčasne volitve, to smo že v preteklosti poskušali, vendar nam ni uspelo, parlament se mora sam razpustiti, dve tretjini poslancev bi se morale zato odločiti in dvomim, da bodo to storili.

Novinar: Gospod predsednik, hvala lepa za pogovor.

Dr. Drnovšek: Tudi vam.