grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Letno poročilo 2005 varuha človekovih pravic

Ljubljana, 07/19/2006  |  sporočilo za javnost

Klikni za povečavoPredsednik republike dr. Janez Drnovšek je danes prejel letno poročilo varuha človekovih pravic Matjaža Hanžka za preteklo leto.

Slovenski ombudsman Matjaž Hanžek je v predstavitvi enajstega rednega letnega poročila predsedniku republike dr. Janezu Drnovšku med drugim izpostavil nujnost sprejetja Zakona o bolnikovih pravicah, poudaril potrebo po zakonski ureditvi nasilja v družini in opozoril, da kljub letom opozarjanja še zmerom ni sprejet Zakon o duševnem zdravju. Predstavil je ugotovitve o problematiki tujcev in azilantov in na področju omejevanja prostosti. Izpostavil je problematiko avtističnih otrok, ki še čakajo na primerno obravnavo, in opozoril na vprašanje etičnih standardov v medijih. Varuh Hanžek je povedal, da so se v preteklem letu ukvarjali tudi s primeri sovražnega govora proti različnim družbenim skupinam, še vedno pa ni rešeno vprašanje t. i. novih manjšin.

Klikni za povečavoOpozoril je na neustreznost reševanja stanovanjske problematike za socialno šibke in izpostavil neučinkovitost inšpekcijskih služb, ko se krši več področij hkrati. Varuh človekovih pravic je dejal, da je Policija sprejela nekaj varuhovih priporočil, vezanih na Zakon o policiji, posebej pa izpostavil dosežek Urada, da za identifikacijo oseb s strani policistov po 35. členu Zakona o policiji ni dovolj zgolj videz, čemur je pritrdilo Ustavno sodišče in Državni zbor zavezalo k spremembi zakona. Dosežek je pomemben tudi na mednarodni ravni, saj utira nove prakse, je dodal varuh. Po besedah ombudsmana so izboljšave vidne v Centru za tujce pri Postojni, kjer so bili pred leti prostori "grozljivi", danes pa so urejeni, še zmerom pa je vprašljiv odnos do ljudi, kamor šteje tudi pomanjkanje aktivnosti za tujce.

Predsednik republike dr. Janez Drnovšek se je varuhu človekovih pravic Matjažu Hanžku zahvalil za poročilo. Izrazil je strinjanje, da so na nekaterih področjih potrebne zakonske dopolnitve. Hkrati pa je predsednik republike izpostavil tudi problem birokracije v Sloveniji, zaradi katere se veliko zadev ne reši. Verjame, da se zadeve čez noč ne bodo spremenile, ampak postopoma, če se bo državne uslužbence ozaveščalo v smeri, da opravljajo svojo funkcijo, da iščejo poti za reševanje zadev in ne le togo sledijo birokratskim predpisom.

Predsednik republike je ob zaključku pogovora varuhu človekovih pravic zaželel uspešno delo v prihodnje.