grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Predsednik dr. Drnovšek na srečanju voditeljev o boju proti lakoti in revščini o pomenu učinkovitejšega pristopa držav k reševanju revščine v svetu

OZN - New York, ZDA, 09/20/2004  |  sporočilo za javnost

Klikni za povečavoPredsednik republike dr. Janez Drnovšek, ki bo v torek dopoldne (po vzhodnoameriškem času oz. zvečer po srednjeevropskem) nastopil na 59. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov, se je v ponedeljek popoldne na sedežu Združenih narodov v New Yorku, udeležil srečanja svetovnih voditeljev o boju proti revščini in lakoti, ki je potekalo na pobudo brazilskega predsednika Luiza Inacie Lule da Silve. Srečanje Pobude za odpravo lakote in revščine je z nagovorom odprl generalni sekretar Združenih narodov Kofi Annan, med uvodnimi govorniki pa so bili tudi francoski predsednik Jacques Chirac, španski predsednik Jose Luis Rodriguez Zapatero in čilski predsednik Ricardo Lagos.

Slovenski predsednik dr. Drnovšek je v svojem nastopu na srečanju poudaril, da Pobuda za odpravo lakote in revščine poteka v pravem času. In nadaljeval: "Vse bolj se zdi, da Ciljev tisočletja ne bomo dosegli, če bomo zgolj sledili inerciji. Potrebne so korenite spremembe, s katerimi bomo dopolnili sedanje instrumente in institucije namenjene financiranju svetovnega razvoja. Predlogi novih finančnih inštrumentov – od različnih mednarodnih davkov, do mednarodnega finančnega mehanizma (International Finance Facility) in izdaje posebnih pravic črpanja – so dobrodošle ideje, ki zaslužijo vso našo pozornost. Uradna razvojna pomoč je pomemben instrument, ki ga je treba ohraniti in nadalje okrepiti, hkrati pa se moramo zavedati realne omejenosti tovrstne pomoči, saj mednarodna pomoč v okviru proračunov držav tekmuje z domačimi potrebami. Zato je za zmanjševanje svetovne revščine potrebno uvesti instrument, ki ne bo odvisen od proračunskih sredstev posameznih držav. Verjetno se z opozorili in sporočili o svetovni lakoti in revščini domačih volitev ne da dobiti. Zato moramo izgraditi takšne mehanizme pomoči, ki bodo neodvisni od političnih situacij v posameznih državah. Sočasno z iskanjem novih virov za financiranje razvoja se moramo posvečati tudi razvoju sposobnosti držav za učinkovito upravljanje s sredstvi in koordinaciji med donatorkami. Učinkovitost mora torej obstajati na obeh straneh, tako med prejemnicami razvojnih pomoči in donatorkami. Uvedba globalnih davkov ni izvedljiva, če za to ni volje. Če pa volja obstaja, potem je mogoče oblikovati učinkovit mehanizem in ga tudi uveljaviti v praksi. Upam, da bomo imeli ob letu, ko bo OZN praznovala 60. obletnico, na mizi realen predlog, glede katerega bomo lahko dosegli potrebno soglasje. To bo težko, ne pa nemogoče. Seveda bomo za to potrebovali politično voljo in pogum," je v svojem nastopu še poudaril predsednik dr. Drnovšek.

Klikni za povečavoPo nastopu na srečanju Pobude za odpravo lakote in revščine se je predsednik dr. Drnovšek srečal s predsednikom Pakistana Pervaizom Musharrafom. Uvodoma je dr. Drnovšek poudaril pomen Pakistana za stabilnost regije in prihodnji razvoj tega območja. Predsednik Musharraf je dejal, da Slovenija kot nova članica Evropske unije lahko dejavno pripomore pri reševanju osrednjih vprašanj iz katerih izvira nestabilnost in terorizem, kot so politični konflikti in pomanjkanje dialoga, revščina in nepismenost v svetu. Slovenski predsednik je poudaril, da za zagotavljanje varnosti v svetu ni dovolj zgolj uporaba vojaških sredstev, temveč je potreben celovit pristop mednarodne skupnosti. Predsednika sta se v nadaljevanju pogovarjala tudi o situaciji v Afganistanu in se strinjala, da zahteva vso pozornost in pomoč mednarodne skupnosti. Ob koncu sta se predsednika dr. Drnovšek in Musharraf dotaknila dvostranskega sodelovanja, ki je skromno in se zavzela za preučitev možnosti za poglobitev sodelovanja. Obenem sta predsednika drug drugega povabila na obisk Pakistana oziroma Slovenije.