grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Zdravica predsednika republike dr. Janeza Drnovška na kosilu v čast zveznega predsednika Republike Avstrije dr. Heinza Fischerja

Brdo pri Kranju, 09/15/2004  |  govor

Klikni za povečavoSpoštovani gospod predsednik, dragi prijatelj,

veseli smo, da Vas lahko pozdravimo pri nas. Pogosti in ustvarjalni stiki, ki ste jih imeli z nami, že na Vaših prejšnjih visokih funkcijah, so Vam pri nas utrdili sloves iskrenega prijatelja in poznavalca Slovenije.

Tokrat nas obiskujete kot šef države in še posebej cenimo, da je do tega obiska prišlo tako kmalu po nastopu Vaše nove zadolžitve avstrijskega zveznega predsednika. To dokazuje vzajemen pomen vzdrževanja in razvijanja medsebojnih odnosov in načrtovanja skupne prihodnosti.

Sosedstvo ni prazna beseda, še posebej, če traja, v dobrem in slabem, več kot tisoč let. Pustilo je neizbrisne sledi v naši literaturi, glasbi, poeziji, arhitekturi in če smem reči, v zgodovinski zavesti sobivanja dveh narodov. Dunaj je bil stoletja duhovna prestolnica germanskih, slovanskih, madžarskih in drugih narodov, ki je v svoja jadra ujel ves intelektualni in duhovni prepih Srednje Evrope.

Dobro smo naredili, da smo se skupaj odločili, da vprašanja preteklosti obeh narodov obravnavajo eksperti zgodovinarji. Kot rezultat tega projekta bo v kratkem izšel zbornik besedil slovenskih zgodovinarjev o slovensko avstrijskih odnosih v 20. stoletju. Mislim, da bi bilo skupno razumevanje, tudi ne lahke, preteklosti pomemben civilizacijski dosežek ne samo za naša, temveč za vse evropske narode.
Danes lahko tudi zato ugotovimo, da smo rešili številna pomembna vprašanja in da nadaljujemo s poglabljanjem sodelovanja in s tekočim reševanjem problemov. Uspeli smo se usmeriti v prihodnost, zavedajoč se, da je prav naša preteklost in zavezanost skupnim vrednotam tista dediščina stoletnega sosedstva, ki zagotavlja uspešno nastopanje v mednarodni skupnosti.

Razumevanje soodvisnosti narekuje združevanje in sinergijo za reševanje medsebojnih, regionalnih in globalnih problemov. Zato z zadovoljstvom ugotavljam, da so odnosi med obema državama široki in pestri na številnih področjih, kar dokazuje tudi pogostost srečanj na najvišjem nivoju. Letos aprila smo gostili zveznega predsednika Thomasa Klestila, ki ga bomo vsi ohranili v blagem in spoštljivem spominu kot dobrega soseda, prepričanega Evropejca in svetovljana. Pred enim tednom je slovenski zunanji minister Ivo Vajgl uradno obiskal Dunaj. To intenziteto odnosov, sedaj ko smo v Evropski uniji, bomo seveda ohranjali.

Ker smo veliko dosegli v medsebojnih odnosih, lahko rečemo, da so ti odlični in v obojestransko korist. Dialog je produktiven pri evropskih vprašanjih, v okviru regionalnih pobud ter v multilateralnem okviru. Dinamizira se tudi sodelovanje na ostalih področjih vzajemnega interesa kot so notranje zadeve, obramba, kultura in znanost. Dobro se uresničuje kulturni program sodelovanja za leto 2003 – 2007. Na področju znanosti je potrebno omeniti tudi delovanje Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju ter izpostave Avstrijskega inštituta za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo v Ljubljani. Krepi se sodelovanje na področju izobraževanja, prometa in čezmejnega sodelovanja.

Pomemben pokazatelj dobrososedstva je učinkovito gospodarsko sodelovanje. Avstrija je največja tuja investitorka v Sloveniji, ki pa je največja odjemalka blaga avstrijskega izvoza na prebivalca. Zato morata obe državi postati zanesljivi in kvalitetni partnerici predvsem pri prodiranju na druga tržišča.

Skrb za slovensko manjšino - na Koroškem in Štajerskem - je eden najpomembnejših elementov v medsebojnih odnosih. Zato cenimo, da se je predsednik Fischer ob svojem prvem uradnem obisku na Koroškem (02.08.2004) srečal tudi s predstavniki slovenske narodne skupnosti. Cenimo predsednikovo pripravljenost, da se bo zavzel za rešitev vprašanja, povezanega z uresničitvijo razsodbe ustavnega sodišča o dvojezični topografiji iz leta 2001, pa tudi siceršnjo naklonjenost za obravnavo odprtih vprašanj, povezanih z manjšino. S predsednikom Fischerjem soglašamo, da je za uspeh t.i. konference konsenza potrebno enotno nastopanje manjšine. Ko sem prejšnji teden sprejel predstavnike slovenske manjšine, sem z zadovoljstvom ugotovil, da so dosegli zadovoljivo stopnjo soglasja in so enotno nastopili v izražanju najpomembnejših stališč slovenske narodne skupnosti v Avstriji.

Ne glede na to, da vsi problemi še niso rešeni, z zadovoljstvom ugotavljamo, da se je bilanca na področju manjšinske problematike v zadnjih letih premaknila v pozitivno smer. Razveseljivo je, da se je v Avstriji povečalo zanimanje za učenje slovenščine, vpis v dvojezične vrtce in obisk dvojezičnega pouka.

Prepričani smo, da velika širitev Evropske unije predstavlja novo poglavje na kontinentu in tudi v odnosih med Slovenijo in Avstrijo. Za utrjevanje evropskih vrednot je nujno, da se skupaj soočimo z izzivi in priložnostmi povezovanja v okviru projekta združene Evrope. V skupnem interesu je, da se širjenje Evropske unije odvija po načrtu, ki daje vsem državam Zahodnega Balkana evropsko perspektivo.

Naši državi imata prav zaradi dobrih odnosov, zelo podobne poglede na pomembna mednarodna vprašanja. Prispeli smo do točke, ko lahko skupaj nastopamo in delujemo na različnih področjih. Kot članici EU bosta lahko zelo tesno sodelovali pri urejanju temeljnih vprašanj naše sedanjosti in prihodnosti.

Dovolite mi, da ob tej prijetni in slovesni priložnosti z najbolj iskrenimi nameni nazdravim Vam in nam ter naši skupni prihodnosti.