grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Dobre odnose z Madžarsko izraža odlično sodelovanje na vseh področjih

Budimpešta - Madžarska, 02/17/2003  |  izjava

Izjava predsednika republike dr. Janeza Drnovška na novinarski konferenci ob uradnem obisku na Madžarskem (neavtoriziran zapis)
Predsednik dr. Janez Drnovšek:
Vesel sem, da sem danes na Madžarskem, na svojem prvem uradnem obisku. Naši odnosi so zelo, dobri, prijateljski, dobrososedski. V dobrih desetih letih, ko sem bil predsednik slovenske vlade, sem se srečeval z vsemi bivšimi predsedniki Madžarske vlade in lahko iz prve roke zatrdim, da so naši odnosi bili ves čas res odprti, prijateljski in da med državama nikoli no bilo problemov.

Ves čas so nas družili skupni cilji – EU, članstvo v zvezi Nato, sodelovanje v CEFTI – bili smo ves čas aktivni in tudi pomagali drug drugemu pri uresničevanju teh ciljev. Prepričan sem, da bomo tudi kot člani EU in Nata še bolj tesno sodelovali, da bosta naša stalna konzultacija in naš stalni dialog zelo pomembna pri oblikovanju skupnih stališč v teh institucijah. Madžarska in Slovenija lahko dasta svoj prispevek, in mislim, da ne nezanemarljiv prispevek, k izgradnji skupne Evrope in tudi k reševanju širših vprašanj v svetu.

Tisto, kar na povezuje, so tudi manjšine. Madžarska in Slovenija sta uspeli do sedaj pokazati, da manjšine resnično lahko povezujejo, da niso problem države, temveč da je to nekaj pozitivnega. Tudi tam, kjer so še posamezne težave, tudi pri reševanju manjšinskih problemov, jih z dobro voljo konstruktivno in postopno rešujemo.

Hvala lepa.


Vprašanje: Kakšno je vaše stališče glede rešitve iraške krize?

Dr. Drnovšek: Mislim, da si nihče ne želi vojne. In da delitev na tiste, ki si želijo vojno in tiste, ki si želijo mir, ni prava. Mislim, da si vsi želimo mir, mirno in diplomatsko rešitev sedanje situacije v Iraku. In želimo si, da bi rešitev našli v okviru Varnostnega sveta, v okviru ZN, da bi bila ta rešitev tudi soglasno sprejeta pri članicah VS. Hkrati pa seveda želimo razorožitev iraškega režima s sredstvi za masovno uničevanje. Pri tem so vojna sredstva zadnja sredstva. VS bi moral to vprašanje rešiti brez vojnih sredstev. Vendar diplomacija včasih za to, da je učinkovita, potrebuje neko kredibilno grožnjo. Seveda si vsi želimo, da te grožnje ne bi bilo potrebno uresničiti. Če pa bi jo vnaprej povsem izključili, najbrž tudi diplomacija ne bi bila povsem uspešna. Predvsem pa bi rad rekel, da je sedanja situacija povzročila precejšnje težave tako v EU kot v zvezi Nato, v VS. In je zelo pomembno, da vsi akterji zajamejo sapo, stopijo korak nazaj in da najdejo skupne rešitve, kajti sicer bodo resno ogroženi celotni temelji mednarodne strukture, ki zagotavlja sodobnemu svetu stabilnost.