arhivska stran
www.up-rs.siGrb republike SlovenijePredsednik republike Slovenije
Predsednik
Ustava in zakoni
Novice
Foto-video album
Odlikovanja
Urad predsednika
Med knjigami - na otvoritvi nove knjižnice v Domžalah (Domžale, 07.10.2005)
Novice
domov domov  |   natisni natisni  |   english flag english
  Najdi

Vzpodbujanje podjetniškega duha in inovativnosti je garancija za prihodnji razvoj

Trbovlje, 10/08/2003  |  govor


Klikni za povečavo Predsednik republike dr. Janez Drnovšek je danes v Trbovljah nagovoril udeležence Zasavskega foruma z naslovom "Razvoj in strateške usmeritve Zasavja", ki sta ga pripravila Regionalni tehnološki center Zasavje in časnik Finance. Predsednik dr. Drnovšek je ob spodbudah za nadaljnji razvoj Zasavja povedal (neavtoriziran zapis):

Razvojno vprašanje v Zasavju je vprašanje regionalnega razvoja nasploh.S tem vprašanjem sem se veliko ukvarjal v vlogi predsednika vlade. Zasavje je verjetno regija, ki je doživela najtežje obdobje v zadnjem desetletju. Odmiranje premogovništva, tranzicijski problemi, s katerimi so se srečevali povsod, je predstavljalo precej večji zalogaj, kot v kateri drugi regiji. Na premogovništvo vezane dejavnosti v novih pogojih niso imele možnosti. Vezane so bile na trge, ki jih ni bilo več oziroma trge, ki so se precej zmanjšali. Zato so bile razvojne težave regije razumljive, ampak zato nič lažje. Država je poskušala v tem času intenzivno sodelovati in iskati rešitve za razvojni problem Zasavja. Z zakonom o postopnem zapiranju rudnikov v Zasavju, z iskanjem nadomestnih dejavnosti, z zagotavljanjem sredstev, z ekološko sanacijo regije, je šlo je za precej pomembne poteze države, ki je skušala na način pomagati, na način, primerljiv z nekaterimi drugimi, razvitimi državami. Določen rezultat takšne, tudi državne pomoči, je viden. Tudi pri izgradnji infrastrukture v regiji, v šolah, telovadnicah inp, v spremljajočih dejavnostih, ki so pomembne tudi za osnovno gospodarsko dejavnost, ki jo pa lahko dopolnjujejo in ji dajo neke širše okvire, ne morejo je pa nadomestiti. Ta temeljna gospodarska dejavnost, iskanje temeljnih nadomestnih dejavnosti, je še vedno ključno vprašanje in verjamem, da ji boste danes posvetili glavno pozornost.

Klikni za povečavo V regiji je vrsta podjetij, ki so preživela tudi težavno obdobje tranzicije. Pri iskanju novih trgov so se uspela prilagoditi oziroma so imela objektivno možnost, da se lahko prilagodijo. Poznamo uspešna podjetja, ki so potencialni nosilci razvoja tudi v prihodnje, kot so Eti Izlake, Steklarna v Hrastniku, Svea Zagorje itd. Tudi ta podjetja so se soočala z velikimi težavami in v izostrenih tržnih razmerah je bilo težko najti posel. Podjetja, ki so uspela v tem času ohranjati svoje potenciale in jih naprej razvijati so pomembno ogrodje tudi za nadaljnji razvoj regije. Vesel sem, da se pojavlja več novih mlajših podjetij, ki so uspešna in so na podlagi domačega znanja uspela napraviti razvojni preboj in se uveljaviti. To so pozitivni znaki, ki kažejo, da se da najti tržno možnost, zbrati kvalitetne kadre, izkoristiti priložnosti, ki objektivno obstajajo. V razvoju srednjih in malih podjetij tudi v prihodnje vidim možnost za zasavsko regijo. Gojenje podjetništva in spodbujanje inovativnosti, podjetniškega duha, je tista najboljša garancija za razvoj regije.

Državna sredstva teh ciljev ne morejo zagotoviti, lahko pa do določene mere pomagajo. Od neke točke naprej lahko samo podjetništvo zagotovi nove možnosti, nov razvoj, nova delovna mesta. V Sloveniji imamo številne nove podjetnike, ki so uspeli najti tržne in razvojne možnosti, izkoristiti domača znanja. V vedno večji meri skušamo izkoriščati domače potenciale in povezovati podjetništvo tudi z znanostjo, z znanjem, ki ga razvijamo v naših številnih inštitutih in doseči sinergijo, ki v časih izjemnega tehnološkega razvoja edina zagotavlja pravo prihodnost.

Sredstva za regionalni razvoj bodo tudi v prihodnje prihajala. S članstvom v EU so ta sredstva zagotovljena. Uravnotežen regionalni razvoj je ena izmed politik EU, po mojem mnenju celo najpomembnejša. Ta sredstva pa bo potrebno znati pridobiti in jih ustrezno izkoristiti, jih povezati s podjetništvom, z znanjem. Veliko vlogo bo igrala pri tem administracija, ki bo morala biti dovolj fleksibilna in spretna, da bo znala posredovati med regijo in državnimi in evropskimi institucijami in različne institucije ter razvojne agencije, ki bodo morale znati svetovati, uskladiti poti, da se ta sredstva pridobijo in porabijo. Različne evropske države so nam pri pridobivanju takšnih izkušenj pripravljene pomagati, gre denimo za Irsko, Španijo. Države, ki so znale spretno izkoriščati sredstva iz koehezivnih skladov za uravnotežen razvoj držav. Pomemben pa je tudi pogum in pripravljenost prevzemati riziko, kadar je potrebno, ker rezultatov in novega dohodka, razvoja in delovnih mest brez določenega poguma in podjetniškega duha ne bo. Usmerjenost zgolj na črpanje državnih in evropskih sredstev, brez potrebnega podjetniškega delovanja, ni dovolj. V takšnih primerih lahko pride do kontra učinka, da se akterji uspavajo, regionalni in lokalni akterji pa ne naredijo tistega, kar bi morali narediti. Prava sinergija med razvojno pomočjo, ki jo lahko dobimo iz evropskega in državnega proračuna in domačim podjetništvom, je garancija za prihodnji razvoj in uspeh.

Vem, da je ponekod situacija težka, še zlasti tu v Trbovljah, Gospodarska situacija se je tu precej zaostrila, nastala je precejšnja depresija. V Trbovljah, kjer so bila skoncentrirana podjetja, ki v novih pogojih niso imela možnosti za preživetje, energetika, rudarstvo, tekstilna in čevljarska industrija, je situacija je resnično težka. V takšnih primerih je objektivno težko nadomestiti številna delovna mesta, vendar druge izbire ni, kot da poskušate in se borite za vsako delovno mesto. Težko se sprijaznimo s tem, da je neko območje razvojno depresivno in da se kar sprijaznimo, da je toliko in toliko ljudi brez posla.S tem se ne bi smeli nikoli sprijazniti. Nikoli se ne sme obupati. Upam, da bomo uspeli s potenciali najti prave razvojne preboje in naprej zagotoviti razvoj regije.

Prepričan sem, da boste v današnjem posvetu znali govoriti o konkretnih izkušnjah in idejah in da bo posvet dal nek impulz k še bolj zagnanemu iskanju razvojnih možnosti, projektov, investicij, delovnih mest, boljšega življenja vseh ljudi v Zasavju. Hvala.
Zadnje novice

ponedeljek, 29.10.2007
Odstop proračunskih sredstev

Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike
Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana
Slovenija

tel.: 01 / 478 12 22
fax: 01 / 478 13 57

E-pošta   gp.uprs@up-rs.si
© 2005 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani