arhivska stran
www.up-rs.siGrb republike SlovenijePredsednik republike Slovenije
Predsednik
Ustava in zakoni
Novice
Foto-video album
Odlikovanja
Urad predsednika
Portret (Zaplana, 11. februar 2006)
Novice
domov domov  |   natisni natisni  |   english flag english
  Najdi

Odziv urada na predlog, ki so ga SDS, SLS, NSi posredovale predsedniku DZ v zvezi z guvernerjem

Ljubljana, 05/18/2007  |  sporočilo za javnost


Objavljamo pismo, ki ga je Urad predsednika Republike Slovenije danes posredoval predsedniku Državnega zbora RS v zvezi s predlogom, v katerem vodje poslanskih skupin SDS, SLS, NSi predlagajo, da Državni zbor odloči oz. sprejme predlog o tem, da predsednik republike izreče oz. posreduje mnenje glede imenovanja guvernerja Banke Slovenije:

"Poslanske skupine SDS, SLS in NSi so Vam v sredo, 16. maja 2007 poslale predlog, da Državni zbor RS odloči oziroma sprejme predlog o tem, da predsednik republike izreče oziroma posreduje mnenje glede imenovanja guvernerja Banke Slovenije. Kljub temu, da smo bili s tem predlogom seznanjeni iz medijev, Vam posredujemo celovito informacijo o vseh dosedanjih aktivnosti predsednika republike v zvezi z imenovanjem guvernerja. Iz nje je razvidno, da predsednik republike v nobenem trenutku ni opustil iskanja primernega kandidata, vsi postopki so popolnoma skladni z zakonodajo na tem področju, javnost pa je z njimi sproti seznanjena.

Po tem, ko dosedanji guverner Banke Slovenije mag. Mitja Gaspari in vice guverner Andrej Rant nista dobila zadostne podpore v Državnem zboru Republike Slovenije, je predsednik republike dr. Janez Drnovšek nadaljeval z iskanjem primernih kandidatov za guvernerja. Kriteriji so ostali nespremenjeni: dobro poznavanje tega področja, visoka strokovnost in politična nevtralnost. Kandidaturo je kot tretjemu kandidatu ponudil dr. Jožetu Mencingerju, ki jo je sprejel. Po posvetovanju z vodjem koalicije Janezom Janšo, ki je tej kandidaturi nasprotoval, se je predsednik odločil, da dr. Mencingerja ne predlaga državnemu zboru. Javnost je bila o tem obveščena.

Naslednji kandidat, ki ga je predsednik republike povabil h kandidaturi, je bil dr.Velimir Bole. Po daljšem premisleku je tudi ta odklonil kandidaturo, javnost je bila o tem obveščena. Predsednik republike je nadaljeval z iskanjem primernega kandidata in opravil pogovor z dr. Mojmirjem Mrakom. Po nekaj dnevnem premisleku je dr. Mrak kandidaturo odklonil, razloge za to pa je sam pojasnil v sporočilu za javnost v sredo, 16. maja letos.

Ker predsednik republike dr. Janez Drnovšek želi, da bi Banka Slovenije čimprej dobila novega guvernerja, nadaljuje z iskanjem primernega kandidata.

V predlogu, ki so ga vodje poslanskih skupin SDS, SLS, NSi naslovili na Vas, se ponavlja očitek o tem, da predsednik republike ni predlagal drugega kandidata, ki se je javil na razpis za guvernerja in zahteva, da to obrazloži. Zakon o Banki Slovenije predsedniku republike ne predpisuje načina predlaganja, omogoča mu svobodno izbiro kandidata z ali brez razpisa. Vsi kandidati so torej izenačeni. Pojasnjevanje o kandidatu, ki ga ni predlagal, bi bilo skrajno nenavadno in mimo ustaljene prakse doma in po svetu.

Naslednji očitek v omenjenem predlogu je, da se predsednik republike o kandidatih za guvernerja ni posvetoval z vodji poslanskih skupin, čeprav naj bi to bila ustaljena praksa. Predsednik republike je v začetku svojega mandata to prakso upošteval, vendar žal ni obrodila sadov (spomnimo se primera imenovanja direktorja računskega sodišča, kjer so bili kljub posvetovanju s poslanskimi skupinami, kar trije neuspešni poskusi imenovanja). Ob tem velja ponovno poudariti, da je predsednik republike dr. Janez Drnovšek ravnal povsem zakonito, saj ni dolžan opravljati posvetov s poslanskimi skupinami pri predlaganju kandidata za guvernerja Banke Slovenije.

Predsednik republike se ves čas zaveda, da mora kandidat, ki ga predlaga, dobiti večinsko podporo v Državnem zboru. V primeru prvega kandidata mag. Mitje Gasparija, je bila ta podpora dana tako kandidatu samemu kot tudi predsedniku republike s strani vodje koalicije Janeza Janše. Do spremembe je prišlo po uspešnem zaključku uvedbe evra, kandidat mag. Mitja Gaspari je ostal brez podpore. V primeru drugega kandidata Andreja Ranta je predsednik povabil na pogovor predsednike tistih poslanskih skupin, ki so to želeli - vabilo so sprejeli vsi, razen SNS. V daljšem pogovoru jim je podrobno obrazložil svoj predlog in prosil za podporo kandidatu. Na teh pogovorih vodje poslanskih skupin z ničemer niso oporekali kandidatu Andreju Rantu, ob njegovem imenovanju v Državnem zboru pa so zelo malo govorili o kandidatu samem, veliko pa o domnevnih nepravilnostih, ki naj bi se dogajale v nekaterih podružnicah NLB v tujini. Kandidat ni dobil potrebne podpore.

V primeru dr. Jožeta Mencingerja se je predsednik najprej posvetoval z vodjo koalicije Janezom Janšo. Ker mu je ta odrekel podporo, je predsednik to upošteval in dr. Jožeta Mencingerja ni predlagal.

Predsednik republike dr. Janez Drnovšek je nadaljeval z iskanjem primernega kandidata, vendar doslej ni dobil soglasja povabljenih strokovnjakov h kandidaturi, zato tudi ni prišlo do posvetovanja s poslanskimi skupinami. Predsednik republike bo tudi vnaprej uveljavljal pravico, da kandidata predlaga na način, ki mu ga določa Zakon o Banki Slovenije. V primeru, da bi predsednik moral upoštevati predlog poslanskih skupin, posredovan na predhodnih posvetovanjih s predsednikom republike, bi se njegova vloga zmanjšala zgolj na posredovanje tako oblikovanega (političnega) predloga v državni zbor.

Predsednik republike dr. Janez Drnovšek na poslance ne izvaja nikakršnega pritiska, kar mu je v pismu očitano, in povsem spoštuje 83. člen Ustave Republike Slovenije, ki pravi, da so poslanci predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila.

Pričakovati je, da bodo tudi poslanci spoštovali zakon, ki predsedniku republike daje pravico oblikovati predlog za kandidata za guvernerja Državnemu zboru. Tako kot doslej bo poslancem ob predlogu posredovana tudi utemeljitev predloga in prošnja za njihovo podporo.

V dosedanjem ravnanju predsednika republike dr. Janeza Drnovška ni nič nemodrega in neodgovornega, kot je navedeno v predlogu, ki ste ga prejeli. Predsednik republike je doslej ravnal preudarno in popolnoma zakonito. Predsednik republike se bo še naprej prizadeval, da predlog kandidata za guvernerja čimprej posreduje državnemu zboru.

Glede odgovornosti pa se velja spomniti na dejstvo, da je, tako kot poslanci, tudi predsednik republike predstavnik vseh državljank in državljanov Slovenije, ker je izvoljen na neposrednih volitvah."
Zadnje novice

ponedeljek, 29.10.2007
Odstop proračunskih sredstev

Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike
Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana
Slovenija

tel.: 01 / 478 12 22
fax: 01 / 478 13 57

E-pošta   gp.uprs@up-rs.si
© 2005 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani