arhivska stran
www.up-rs.siGrb republike SlovenijePredsednik republike Slovenije
Predsednik
Ustava in zakoni
Novice
Foto-video album
Odlikovanja
Urad predsednika
Na  60. zasedanju Generalne skupščine OZN (New York, 15.09.2005)
Novice
domov domov  |   natisni natisni  |   english flag english
  Najdi

Predsednik republike za varuhinjo človekovih pravic predlaga Zdenko Čebašek - Travnik

Ljubljana, 11/21/2006  |  sporočilo za javnost


Predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek je danes Državnemu zboru Republike Slovenije predlagal, naj za varuhinjo človekovih pravic izvoli dr. sc. Zdenko Čebašek -Travnik, dr. med. spec. psihiatrije.

V dopisu, ki ga je predsednik republike dr. Janez Drnovšek poslal državnemu zboru, so navedeni podatki o kandidatki in obrazložitev predloga:

Dr. sc. Zdenka Čebašek - Travnik, rojena 13. februarja 1955, je doktorica medicine in specialistka za psihiatrijo. Zaposlena je na Psihiatrični kliniki v Ljubljani, kjer je od oktobra 2004 dalje pomočnica strokovnega direktorja za izobraževalno dejavnost in od leta 1995 naprej na Medicinski fakulteti, kjer je od leta 1993 asistentka na katedri za psihiatrijo.

Izobrazba:
Leta 1985 je v Ljubljani zaključila podiplomski študij iz psihopatologije in leta 1990 iz psihoterapije. V Zagrebu je leta 1993 zaključila študij na Medicinski fakulteti z magistrsko nalogo na temo Alkoholizem in druge odvisnosti. Izobraževala se je tudi v tujini, in sicer leta 1994 v Baltimoru v ZDA na The Johns Hopkins University in leta 1997 v Londonu, kjer je študirala Družinsko terapijo na Institute of Family Therapy. Doktorirala je na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1998.

Zaposlitve:
V obdobju od 1979 do 1992 je bila splošna zdravnica v pomurskem zdravstvenem centru, od 1983 do 1986 je bila zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Vojnik pri Celju kot specializantka psihiatrije. Sledi zaposlitev na Psihiatrični kliniki v Ljubljani, v Centru za zdravljenje odvisnih od alkohola, kjer je bila od leta 1995 do 2000 tudi vodja Centra. Od leta 2000 do 2004 je bila namestnica predstojnice na Kliničnem oddelku za mentalno zdravje in v letu 2004 v.d. direktorja Psihiatrične klinike Ljubljana.

Ostale funkcije:
Je nadzorna zdravnica Zdravniške zbornice Slovenije, od leta 1990 sodna izvedenka za psihiatrijo, od leta 1991 svetovalka in supervizorka za delo z odvisnimi od alkohola, od leta 1994 koordinatorka dejavnosti za zmanjšanje škodljive rabe alkohola za Slovenijo pri European alcohol Actiona Plan, WHO, nadzorna mentorica za izvajanje programa sekundariata, glavna mentorica za izvajanje specializacije iz psihiatrije in izvedenka Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Je članica ekspertne skupine za transplantacijo jeter, delovne skupine za pripravo smernic za zdravljenje odvisnosti od alkohola v Sloveniji in tudi v okviru mednarodne skupine ter članica Sveta za alkoholno politiko pri Vladi RS, ki je v ustanavljanju. Je članica tudi mnogih drugih skupin, odborov, združenj in komisij tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

Druge dejavnosti:
Dr. sc. Zdenka Čebašek - Travnik objavlja številne članke v znanstvenih in strokovnih revijah v tujini in doma. Na Medicinski fakulteti, na Katedri za psihiatrijo, predava za študente na dodiplomskem študiju za medicino in stomatologijo ter podiplomskem študiju za študente iz psihopatologije. Na Pravni fakulteti predava pri predmetu sodna psihopatologoja, na Filozofski fakulteti predava pri predmetu psiohopatologija za področje bolezni odvisnosti. Vodi seminarje in učne delavnice za strokovnjake s področja preprečevanja in zdravljenja bolezni odvisnosti za zdravnike splošne medicine, terapevte, ki zdravijo odvisne od alkohola in drugih psihoaktivnih snovi, medicinske sestre, svetovalce na klicu v duševni stiski, socialne delavce, penološke delavce in za zaposlene v gospodarstvu.

Leta 2001 je prejela bronasto plaketo Zveze slovenskih društev za boj proti raku.

Aktivno govori angleški, nemški in hrvaški jezik.


Kandidatka za varuhinjo človekovih pravic dr. sc. Zdenka Čebašek - Travnik izpolnjuje z zakonom določene pogoje in soglaša s kandidaturo.

Kandidatka je pri svojem dosedanjem delu pokazala izreden občutek za človeka. Kljub njeni ozki strokovni specializaciji, to je področje zdravljenja različnih oblik odvisnosti, je veliko pozornosti namenila socialnemu in družbenemu okolju, v katerem so se znašli posamezniki, potrebni njene pomoči. Njeno delo je enakovredno temeljilo na poglobljenem odkrivanju, razumevanju in odstranjevanju individualnih ali družbenih okoliščin, ki so mladostnike ali odrasle osebe privedle v stanje nestabilnosti. Razmajani medčloveški odnosi v družini ali družbi so velikokrat vzrok ali posledica kršitve človekovih pravic, pomanjkanja spoštovanja različnosti, različne oblike nestrpnosti na eni strani, pa tudi pomanjkanje zaupanja v pravičnost, ki jo mora posamezniku zagotavljati pravna država in njeni organi.

Kandidatka je široko razgledana osebnost. Njeno vsakdanje praktično delo dopolnjuje obširno znanstveno in pedagoško delo. Odlikuje jo tudi sodelovanje s strokovnjaki iz drugih področij. Kot ugledna sodna izvedenka ima izostren pogled na problematiko odnosov med moralo in pravom, pragmatičnim in vsebinskim, pravičnim in krivičnim, posameznikom in družbo.

S svojimi javnimi pobudami in projekti posega na področje človekovih pravic, na človekovo varnost in zdrav razvoj. Vse to pa sodi med temelje vsake pravno urejene, socialno občutljive in razvojno naravnane državne politike.

Sociokulturne razmere današnjega časa so kandidatki za varuhinjo človekovih pravic velik izziv za oblikovanje bolj kvalitetnih medčloveških odnosov, ki hkrati upoštevajo humanistično izročilo preteklosti ter sodobno pragmatično razumevanje in uveljavljanje zakonodaje na področju človekovih pravic. Prav zato je kandidatka dr. Čebašek-Tratnik, ne glede na status sogovornika, vedno in povsod pripravljena dvigniti svoj glas in zastaviti svojo besedo za zapostavljene, prevarane ali pomoči potrebne državljane. V vlogi varuhinje človekovih pravic bi s svojimi sodelavci gotovo lahko uspešno uporabila vse pristojnosti in izvedla tudi konkretne aktivnosti, ki so odlika dobre varuhinje človekovih pravic v vsaki državi.
Zadnje novice

ponedeljek, 29.10.2007
Odstop proračunskih sredstev

Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike
Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana
Slovenija

tel.: 01 / 478 12 22
fax: 01 / 478 13 57

E-pošta   gp.uprs@up-rs.si
© 2005 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani